Skip to content

Denna sida är under uppbyggnad. 

På denna sida kommer du att se att vi skiljer på Retorik i svenskämnet och Retorik som valbar kurs. Orsaken till den uppdelningen är att kunskap om retorik byggs upp på olika sätt om det ligger inbäddat i svenskämnet eller som koncentrerad kurs. Ambitionen med denna uppdelning är att ge exempel på hur retoriken kan genomsyra undervisning i svenskämnet och samtidigt ge förslag på hur så kallade kortkurser kan läggas upp inför exempelvis muntliga temaredovisningar eller nationella provet. Retorik som valbar kurs har (i nuläget) en egen kurskod och central beskrivning i skolverkets styrdokument, vilket i sin tur ger möjligheter att fördjupa elevernas kunskap i retorik. Övningar går att använda oavsett om det är retorik i svenskämnet eller retorik som valbar kurs.