Skip to content

Fredrik Olaus Nilsson

Sjöman, missionär, pastor

28 jul 1809 - 21 okt 1881 (72 år)
Riksarkivet

Profil

Fredrik Olaus Nilsson var en av de första svenska baptisterna. Som ung sjöman kom han i kontakt med metodistkretsar i USA och som sjömansmissionär i Göteborg på 1840-talet närmade han sig baptisterna i Hamburg. 1848 bildade han Sveriges första baptistförsamling. Då baptismen skiljde sig radikalt från den svenska statskyrkan i synen på nattvard, dop och församling, ställdes han så småningom inför rätta. Han dömdes 1850 till landsförvisning och blev därmed den svenska väckelserörelsens martyr. 1858 upphävdes konventikelplakatet, och 1860 benådades han. 

Tal