Skip to content

Stefan Löfven: Nationaldagstal i samband med Järvaveckan 2021

Om

Talare

Stefan Löfven
Statsminister

Datum

Omständigheter

Statsminister Stefan Löfvens nationaldagstal i samband med Järvaveckan 2021.

Tal

Vänner,

Finns det något vackrare än Sverige under försommaren? Dofterna och ljuset som ger oss en föraning om annalkande sommardagar.

Den 6 juni är den dag vi svenskar i landets städer, bruksorter, förorter och på vår landsbygd, firar Sverige och allt det som finns att vara stolt över i vårt land. Välfärden, den vackra naturen och de värderingar som byggt Sverige starkt: frihet, jämlikhet och solidaritet.

Vi är alla en del av samma gemenskap. Det har blivit än mer uppenbart under pandemin.

Vi har hjälpts åt.Vi har hållit avstånd, inte bara för vår egen skull, utan för våra medmänniskor.

Det gör mig stolt och tacksam.

Men krisen är inte över. Pandemin begränsar fortfarande våra liv. Många har förlorat sina jobb. Många har insjuknat i denna fruktansvärda sjukdom. Många har förlorat nära och kära.

Den lyckade vaccinationskampanjen som nu pågår spelar en viktig roll för att vi nu kan se början på slutet av den här pandemin.

Ta vaccinet när det är din tur.

Vi mötte krisen tillsammans. Nu ska vi ta vårt land ur krisen. Vi ska framåt – tillsammans!

***

Vänner,

Olof Palme sa en gång

”Jag menar att den enda verkligt praktiska anknytningen till framtiden vi har det är barnen. För det är i dem man ser framtiden växa fram. Ur detta växer vårt gemensamma ansvar för barnen i samhället. Det är ju inte så att man ska hålla på med mina barn och dina barn, utan våra gemensamma barn – alla barn. Och därför ska barnen sättas i förgrunden.”

Min biologiska mamma kunde inte ta hand om mig. När jag var 10 månader gammal fick jag komma till Iris och Ture Melanders kärleksfulla hem.

Det finns många sätt mitt eget liv hade kunnat utvecklas. Jag hade kunnat bli arg, känna mig sviken.

Men det starka samhället tog hand om mig. Jag fick uppleva den kärlek och trygghet varje barn har rätt till.

Detta är min berättelse, men det är också en skildring av det Sverige som jag älskar. När du är som svagast ska du känna att du är en del av en gemenskap, att samhället tar hand om dig.

***

På en av mina favoritaffischer står det ”begåvad men fattig – ge honom lika chans”.

Jag var inte fattig, men likväl fostersonen som fick en chans till ett mycket bra liv. Jag fick gå i skolan och uppleva den hisnande känslan av att lära sig något nytt. När jag var 14 fick jag mitt första jobb, att röja sly i ett dike i Gålsjö. Det gav mig självförtroende men också frihet. Frihet att forma min egen framtid.

När jag sedan arbetade på timmersorteringen i Ådalen fick jag syn på en svetsare. Det väckte mitt intresse och några år senare påbörjar jag min utbildning.

Nu står jag här, som Sveriges statsminister. Det finns en del som fortfarande ifrågasätter om en svetsare kan vara tillräckligt begåvad för att leda ett land.

Det säger mer om dem än om svetsare.

***

2014 gick vi socialdemokrater till val på insikten om att Sverige är fantastiskt land men att något höll på att gå sönder.

Under lång tid hade det gemensamma fått stå tillbaka.

När vi vann valet 2014 la vi därför om riktningen för vårt land.

Steg för steg, budget för budget, reform för reform bygger vi ett starkare Sverige.

Coronakrisen har gjort det tydligt både vilka styrkor och vilka brister vårt samhällsbygge har.

Vi ska inte tillbaka till hur samhället såg ut innan pandemin. Vi ska bygga ett starkare land tillsammans.

Det råder helt enkelt ett nytt politiskt läge.

***

Vi har genomlevt den största ekonomiska krisen på 30 år. Men Sverige kunde möta pandemin i styrkeposition med mer än 300 000 fler i arbete än när vi tillträdde.

Vi har idag drygt 150 000 fler utbildningsplatser att söka tack vare Kunskapslyftet, så att människor kan ta de nya jobb som växer fram.

Just nu pågår en nyindustrialisering av Sverige med enorma investeringar och tiotusentals nya jobb. Klimatkrisen är vår tids ödesfråga. Men klimatomställningen är en möjlighet för Sverige. En möjlighet att bygga ett bättre samhälle där fler jobb växer fram.

***

När vi gick till val 2014 gjorde vi det med vetskapen om att välfärden under många år hade försummats. Sen vi tillträdde har vi därför gjort historiska satsningar på just välfärden. Satsningar som gjort att det nu arbetar mer än 100 000 fler i skola, vård och omsorg.

Pandemin har gjort det än mer uppenbart hur viktigt det är med en välfärd som fungerar.

Alla medborgare i Sverige har till skillnad från många andra länder tillgång till sjukvård, till äldreomsorg, till förskola.

Samtidigt har de brister som länge varit kända blivit än mer märkbara i pandemin.

De som stått i coronakrisens frontlinje i vården och äldreomsorgen, som räddat liv eller hållit en medmänniskans hand vid livets slutskede, behöver mer än applåder och tack.

De behöver bättre arbetsvillkor och fler kollegor.

De behöver ett starkare samhälle där välfärden måste få kosta.

Därför har regeringen gjort stora satsningar på sjukvården och äldreomsorgen.

Nu är det få som kräver stora skattesänkningar. Få ropar efter fler privatiseringar eller att samhället bör ha mindre kontroll.

Tvärtom.

Oavsett om du bor i Järva eller Järvsö, Jönköping eller Jokkmokk, ska du kunna lita på välfärden.

Välfärden ska vara vårt lands stolthet. Det är därför vi sätter välfärden först!

***

Vänner,

Det är min bergfasta övertygelse att vi måste börja med barnen!

Det är i förskolan och i skolan som grunden för ett starkt och jämlikt samhälle läggs.

Sverige har haft världens bästa och mest jämlika skola. En skola som har kompenserat och jämnat ut samhällsklyftor.

Under lång tid har dock marknadsexperimentet och nedskärningar fått prägla skolans utveckling.

Det har urholkat fokuset på kunskap, lett till ökad segregation och ökade klyftor.

Detta är inte bara skadligt för enskilda individer, det försämrar resultaten och det hotar sammanhållningen i samhället.

Sedan 2014 har regeringen därför bytt riktning för den svenska skolan, med fokus på jämlikhet och kunskap.

Men mer ska göras.

Vi vill bland annat avskaffa det orättvisa kösystemet till friskolor, införa gemensam antagning för kommunala och fristående skolor och reformera skolpengen så att resurser fördelas efter behov.

På så sätt kan vi göra svensk skola till världens bästa igen.

***

Jag är förbannad över att människor i vårt land lever i den otrygghet, den rädsla, som de gängkriminella sprider. Hur gängkriminella förstör för vanligt folk.

Jag är förtvivlad att barn blir vittnen till att människor mördas på öppen gata.

Jag är bestört över att så många barn i vårt land lever med våld i hemmet.

Det ska inget barn vara med om.

Att bekämpa mäns våld mot kvinnor och den grova gängkriminaliteten är två av regeringens viktigaste prioriteringar.

Detta avskyvärda våld byter ner samhället, förgör drömmar och släcker människoliv.

Vänner,

Alla barn har rätt till ett liv fritt från våld.

Och ingen förälder ska få det fruktansvärda samtalet ”ditt barn har blivit skjuten”. Att begrava sitt barn är det värsta en förälder kan vara med om.

Gängkriminaliteten har vuxit fram under decennier. Den försvinner inte över en natt.

Den som tror att det finns några enkla lösningar på detta enorma samhällsproblem är naiv.

Polisen säger själva att det krävs starka polisiära insatser, lika mycket som en starkare skola och socialtjänst.

Regeringen har därför tre prioriteringar för att bekämpa gängkriminaliteten:

Vi ska vara kompromisslösa mot gängen. Vi har skärpt 60 olika straff, polisen har fått nya kraftfullare verktyg och har fått över 5000 fler kollegor och lika många till ska anställas.

Vi ska se till att inte en krona går till de kriminella nätverken.

Vi ska bryta nyrekrytering. För även om en gängkriminell hamnar i fängelse står en ny på tur att ta hans plats. Och ni som lockar in unga pojkar, för det handlas ofta om pojkar, i denna grova kriminalitet ska sitta i fängelse.

Vi kan se hur detta enträgna arbete börjar ge resultat. Detta känner de kriminella gängen av. De senaste två åren har över 1000 gängkriminella frihetsberövats. De är med andra ord under hård press.

Samtidigt fortsätter det besinningslösa våldet att sätta bostadsområden i skräck.

Det intensiva arbetet med att trycka tillbaka den grova kriminaliteten fortsätter därför. Vi kommer aldrig backa.

För det ska ni veta! Samhället är alltid starkare än gängen!

***

Vänner,

Jag vet att det ibland kan kännas hopplöst. Men då vill jag att ni lyssnar på vad Astrid Lindgren en gång sa

” Vi vill alla ha fred. Finns det då ingen möjlighet att vi kan förändra oss, innan det är för sent? Att vi kan lära oss ta avstånd från våld? Försöka bli en ny sorts människor, helt enkelt. Men hur skulle det gå till, och var skall vi i så fall börja? Jag tror att vi måste börja från grunden. Med barnen.”

I Sverige ska barn gå i skolan!

I Sverige ska barn få se sina föräldrar gå till jobbet!

I Sverige ska ingen tjej eller kille se kriminaliteten som sitt enda alternativ!

Det är därför vi ska bygga ett starkare samhälle tillsammans!

Där alla barn får känna att den ljusnande framtid är deras.

Där landets städer, landsbygd, bruks- och förorter får känna hopp.

Hopp om att vi har underbara dagar framför oss.

Tack för att ni har lyssnat!

Taggar