Skip to content

Rick Falkvinge: Alternativt Almedalstal

Om

Talare

Rick Falkvinge
Politiker

Datum

Omständigheter

(Publicerat på Newsmill under Almedalsveckan 2009)

Tal

Kära systrar och bröder!
Vi har äntligen nått ett genombrott för de första delarna av vår politik. Att vi faktiskt är fria medborgare. Att vi, som inte är misstänkta för brott, har rätt till något så grundläggande som ett privatliv.
Det är skam på torra land att det inte är en fullständig självklarhet. Vi har sett hur våra medborgarrätter klipps ner som grässtrån för lien, som vore de inte mer än besvärande hinder för brottsbekämpningens effektivitet. Inget riksdagsparti är oskyldigt. De systematiska kränkningar som händer nu, ja, de föreslogs av den röda regeringen och drivs igenom av den blå.
Det är sant att vissa är mer skyldiga än andra. Centern gick till val på integritetsfrågan, men prioriterade sin plats i regeringsbildningen. De övriga borgerliga partierna, liksom socialdemokraterna, tävlar i hur repressiva man kan vara och komma undan med det. Miljöpartiet och vänstern har visserligen röstat emot förslagen, men glatt låtit socialdemokratin sitta kvar i regering för att fortsätta driva dem.
Det duger inte. Symbolhandlingar duger inte. Det som krävs är grundläggande respekt, civilkurage och krav på förändring. Det tynger mig mycket att Piratpartiet faktiskt är det enda parti som aldrig accepterar att riksdagen eller regeringen kränker vår gemensamma medborgarrätt.
Men Piratpartiet är mycket mer än så. Vi är de enda som har ett informationspolitiskt helhetsperspektiv. Vi är de enda som ser vidden av de omvälvningar som sker nu, och som går långt bortom att några fåniga skivbolag som gör plastbitar kommer att försvinna.
För informationspolitik påverkar allt. Allt. Precis allt utom justeringar av procentsatser i välfärdssystemen. Vi har bara börjat skrapa på ytan.
Vi kan börja med skolan, till exempel. I en tid när det går snabbare att slå upp när Gustav Vasa levde på Google, än att komma ihåg någon märklig ramsa som man lärt sig utantill ur gammaldags böcker, så förändras förutsättningarna i grunden. De som börjar första klass i år kommer att se det som en fullständig självklarhet att ha ständig och rik uppkoppling till nätet när de kommer in i arbetslivet.
Tanken på skolan behöver förändras i grunden. Från att lära sig saker utantill ur böcker, till att istället lära våra unga hur man söker, sovrar, och källkritiskt granskar information och hittar mönster. För idag duger det inte längre att säga ”detta är sanningen”. Ingen köper det, och det är förolämpande mot den uppväxande generationen att utsätta dem för en så dogmatisk världsbild. Fokuset behöver skifta till att söka samband och källkritiskt granska påståenden – även påståenden från lärare. Jag tror att detta kommer att leda till en ny våg av positiv nyfikenhet och ifrågasättande i skolan.
För ifrågasättande är någonting positivt. Särskilt i skolan.
På samma sätt behöver synen på offentlig förvaltning förändras. I dag upplevs den som stängda dörrar där ingen kan få ut information. Det borde vara en självklarhet att all offentlig förvaltning publicerar sin information på sätt som alla kan ta del av, utan att köpa programvara från vissa leverantörer, och så att alla kan remixa, visualisera och korsreferera informationen. Vanliga medborgare är de som både kan och ska kunna granska den offentliga förvaltningen – och kommunerna själva är inte de som alltid är bäst på att förklara sin egen information. Det kan vara en hemlös människa i Amsterdam som är bäst på det. Det låter långsökt, men är det faktiskt inte: idag är det en hemlös människa i Florida som översätter min blogg till engelska.
Det är bara ett exempel på att Internet är den mest utjämnande mekanism som människan någonsin åstadkommit. Det ska vi bejaka.
Försvaret drabbas också av revolutionen i informationspolitik. I en värld där det är självklart att alla databaser läcker, att alla kan kopiera, så fungerar inte hemligstämpeln längre. Det vet vi som har byggt Internet sedan länge, att säkerhet genom att smussla inte fungerar. Det enda som fungerar är att hålla hårt i nyckeln, inte att försöka gömma var huset ligger, i en värld när varenda människa kan observera, fotografera och publicera. Här utmanas många gamla sanningar.
Sjukvården likaså. Det borde vara en självklarhet att man som medborgare ska kunna jämföra information från olika sjukhus om till exempel hur patienter uppfattar behandlingen, helt subjektivt. Eller operationsköer. Eller vilka läkare som arbetar där. Detta är information som sjukhusen idag försöker dölja. Det är inte vägen in i deltagarsamhället. Medborgare har rätt att veta hur offentliga funktioner fungerar och uppfattas.
Lika självklart som att sjukvården publicerar offentlig information fritt, lika självklart måste det vara att medborgare har mycket större kontroll över sina patientjournaler än idag. Det har aldrig varit viktigare att förstå och respektera gränsen mellan privat och offentlig information.
Det är också en självklarhet att all offentlig förvaltning ska använda fri och öppen programvara. När förvaltningen köper stängda, slutna datorsystem från leverantörer i främmande makt, system som inte går att granska, och låter de systemen administrera landet och kommunen, ja, då är det inte vi medborgare som styr landet längre. Då är det den leverantören i främmande makt som kontrollerar hela förvaltningen. Det är inte acceptabelt, och en katastrof för nationell säkerhet.
Näringslivet är ett annat område där vi kan få ett stort försprång genom informationspolitik. Sverige har länge varit en ledande IT-nation, något som dagens politiker har ansträngt sig för att inte förstå och schabbla bort. 1998 hade vi tio års försprång. Svensk teknik körs på hälften av världens webbservrar. Detta försprång kastas nu på skräphögen för ett så larvigt syfte som att tillgodose amerikanska industriintressen som inte tycker om att vi ligger före dem. Det är skamligt.
Tvärtom ska vi uppmuntra näringslivet, till exempel genom att ta bort uppfinnarförbuden, patenten. Dessa uppfinnarförbud hindrar allt från klimatsmart tillverkning, där oljebolag låst in tekniken, till nya och entreprenöriella uppstartsföretag som vill konkurrera med bättre produkter mot dagens företagsjättar – sådana med stora, dyra juristavdelningar som hellre föredrar att eliminera uppstartsföretag i rättegångssalar. En kraftigt reducerad och moderniserad upphovsrätt är också till fördel för vår starka IT-och hemelektronikindustri, som är av långt större nationalekonomisk betydelse än upphovsrättsindustrin.
Vägen in i deltagarsamhället präglas av öppenhet. Fri kommunikation i ett öppet samhälle. En miljö där all offentlig förvaltning släpper kontrollen över sin egen information, så att alla medborgare kan sammanställa, visualisera, jämföra och korsreferera den. En miljö där medborgarna har rätt till privatliv, men myndigheter och förvaltning inte har det. En miljö där varje medborgare både har ständig tillgång till all världens kunskap och kultur, och dessutom är jämlikar i att producera ny kunskap och kultur. Detta är inte begränsat till Sverige, utan gäller hela världen – ett fattigt barn i tredje världen som precis fått sin första skoldator genom ett biståndsprogram blir omedelbart likamycket värd som en uppkopplad person i de rika I-länderna. Det är stort, fantastiskt och underbart.Piratpartiet
Vägen till deltagarsamhället och framtiden heter öppenhet, inte kontroll. Piratpartiet är berett att ta ansvaret för att hjälpa Europa och Sverige in i den positiva framtiden.

Taggar