Skip to content

Nooshi Dadgostar: Jultal 2023

Agnes Stuber

Om

Talare

Nooshi Dadgostar
Partiledare

Datum

Plats

Vänsterpartiets hemsida

Tal

Nu är tid för julefrid. Jag ser fram emot dagar tillsammans med familj och vänner.
Pulkaåkning, härliga grötfrukostar, badhusbesök väntar. För mig är det viktigaste med julen att vi tar hand om varandra, att vi kan landa hemma i lugn och ro.

Men tyvärr ser inte allas jul ut så här. För de som lever med våldsamma män och pappor, som utsätts för våld i nära relationer, är julen en riskhelg och hemmet allt annat än en trygg plats.
Det här är ett våld som vi sällan märker därför att det sker bakom stängda dörrar. Men mäns våld mot kvinnor och flickor och barn är inte en privat angelägenhet. Det är kriminella handlingar.

Ungefär vad tredje vecka dödas en kvinna i Sverige av en man hon har eller har haft en relation med. Varje kvinna som dödas är oersättlig och lämnar kratrar av sorg efter sig och spår i familjer i generationer.
 
Så mycket som var fjärde ung tjej säger att hon har utsatts för sexualbrott.
 
Mäns våld mot kvinnor är ett mycket allvarligt samhällsproblem som berör många människors liv och vardag. Det är ett våld som pågår mitt ibland oss, varje dag och året om.
 
Varje år söker sig också tusentals kvinnor runt om i Sverige till kvinnojourer för att få skydd för sig själva och sina barn från våld och förtryck. Kvinnojourerna bedriver en livsviktig verksamhet och det är dem som sedan 70-talet byggt upp Sveriges arbete för kvinnofrid. I tid av ekonomisk kris och krig behövs kvinnojourernas arbete mer än någonsin. Men det är något som stör den här verksamheten nu.
 
Politiken har öppnat upp för privatiseringar och nu har välfärdsindustrin fått upp ögonen för våldsutsatta kvinnor i behov av hjälp.
 
Precis som i övriga samhällssektorn etablerar sig nu vinstdrivande bolag här. Att driva skyddade boenden har blivit en i mängden av verksamheter som skolor, sjukvård, äldreomsorg, barnomsorg för privata företag att tjäna pengar på. Kommunernas socialtjänster köper in platser av vinstdrivande bolag där de placerar de våldsutsatta kvinnorna.
 
Den utvecklingen väcker oro.
 
Att konkurrensutsätta den här livsviktiga verksamheten som kvinnojourerna bedriver tycker vi är djupt oetiskt. Det här är inte en tjänst, vilken som helst, på en marknad där kortsiktiga vinstuttag många gånger hägrar. Här krävs stabilitet, trygghet, det handlar om kvinnor och barns säkerhet.
 
Kvinnor och tjej-jourernas arbete bygger på en idéburen grund utan vinstintresse och är en stor tillgång för samhällets gemensamma strävan efter att motverka våld. När detta upphandlas på marknaden kan det slå ut decennier av betydelsefull verksamhet. Vi vänsterpartister kräver ett stopp för vinstuttagen. Det ska inte vara möjligt att tjäna pengar på våldsutsatta kvinnor och barns behov. Vi kan inte riskera att gängkriminella driver skyddade boenden.
 
Vi vill se en långsiktig och hållbar finansiering till hela jourernas verksamhet. För stöd, skydd, prevention och påverkan vad gäller våld i nära relationer. Vi vill se ökade stadsbidrag till kommunerna så att socialtjänsten kan bevilja och bekosta kvinnor och barn ett skyddat boende.
 
Regeringen och Sverigedemokraternas sparkrav på kommuner och regioner kan leda till att kvinnor och barn riskerar att få sämre hjälp när de försöker överleva.
 
I vår lägger regeringen fram en tillståndsplikt för att bedriva skyddat boende. Tillståndsplikten måste leda till att fler kvinnor och barn beviljas stöd och skydd. För att det ska vara möjligt krävs riktade stadsbidrag till kommunerna så att socialtjänsten kan bevilja och bekosta kvinnor och barn ett skyddat boende och omställningsstöd till de idéburna kvinnojourerna.
 
Kvinnojourer har en rotad tradition i det svenska samhället. De bär en bred och lokal förankring. De gör så mycket mer än att erbjuda skyddade boenden. De delar och ger tillbaka sin kunskap till samhället. De idéburna jourerna har en avgörande funktion som röstbärare för kvinnor och barn. Den rösten är och har alltid varit en avgörande sak för jämställdhetsarbetet. Till skillnad från det ökande antalet privata aktörer som mycket väl kan ha andra mål än kvinnofrid.
 
Politik handlar om att vilja, och förändring är möjlig.
 
Till dig, kvinna som bävar för julen, till alla barn som har ont i magen inför lovet.
 
Vi står bakom er. Vi står på er sida. Du är inte ensam och stöd finns att få på jourer över hela landet.
 
Jag ska göra allt jag kan för att bidra till en trygg och fridfull jul. Jag vill be dig som lyssnar att göra detsamma. Hör du bråk och skrik? Kontakta polisen! Är du orolig för någon i din närhet? Hör av dig och visa att du finns där!
 
Tillsammans för en trygg och lugn jul. Fri från våld. God jul.