Skip to content

Anna Lindh: Tal om ett hållbart Sverige på Socialdemokraternas partikongress 1997

Ola Torkelsson, Scanpix

Om

Talare

Anna Lindh
Miljöminister

Datum

Plats

Sundsvall

Tal

Jag har sett Nalin Baksi sitta med barn och Birgitta Dahl med barnbarn i famnen på den här kongressen.
Det är för de barnen och alla andra barn som vi i partistyrelsen har skrivit vårt förslag till riktlinjer för det Hållbara Sverige.
Där står att målet är att vi inom en generation – 25 år – ska ha löst de stora miljöproblemen. Det vill säga, när dagens barn är vuxna så kan de stora miljöproblemen faktiskt vara lösta. Men då krävs att vi minskar belastningen på naturen och blir mycket effektivare i vår användning av energi och råvaror.
Efter vad vi kan se i dag måste vi bli minst fyra och på sikt tio gånger effektivare för att resurserna ska räcka till alla. Forskare, politiker och företagsledare världen över börjar nu arbeta mot det målet. Det betyder inte att vi får ett krångligare liv – men det betyder ny teknik, nya företag och nya marknader.
Jag byter just nu ut mina glödlampor hemma och sätter in svenska lågenergilampor. När vi alla har gjort det har vi sparat in Barsebäck 1.
De nya kylskåpen från Electrolux drar en tjugondel av den el som 50-talets kylskåp drog. Gå ner i en modern tvättstuga. Där drar tvättmaskinen bara tredjedelen så mycket vatten och el som de gamla tvättmaskinerna.
Det här är bra för oss och för våra elräkningar. Det är också bra för Electrolux och andra svenska företag som utvecklar energi- och resurssnåla produkter. Och det är bra för miljön, i Sverige, i Europa och i världen.
För det är nödvändigt också i ett internationellt perspektiv. Utvecklingen i Asien går just nu i rasande takt. Befolkningen ökar och levnadsstandarden stiger i Kina, Indonesien, Malaysia. Hundratals miljoner människor vill öka sin standard, men när de skaffar kylskåp och bil så behövs den nya, miljövänliga och resurssnåla tekniken. Annars hotar en ekologisk kollaps.
Hållbara Sverige är därför ett mycket större projekt än att skapa en bra miljö lokalt, till våra barn. Det handlar också om en bra miljö globalt. Och i den utvecklingen kan svenskt kunnande och svenska produkter spela stor roll.
Men Hållbara Sverige genomförs inte med ett enda program, ett beslut eller en reform vid ett enda tillfälle. Det finns inget Stålverk 80 eller någon ATP-reform för ett hållbart Sverige. Det här är en process, ett arbete i många steg, som engagerar många människor, som hela tiden utvecklas och växer, i Sverige och i Europa. Miljöpolitikens uppgift är att styra, stimulera och underlätta den här processen.
Nästa vecka presenterar var och en av regeringens alla ministrar, för i Göran Perssons regeringen är alla ministrar miljöministrar, vad som hänt, händer och skall hända inom våra olika områden för ett hållbart Sverige.
Bland annat kommer vi att inrätta en delegation för att driva på den offentliga upphandlingen, så att vi alltid ställer miljökrav när vi använder skattepengar för att köpa varor och tjänster.
Vi ska göra en satsning på export av miljöteknik och vi ska ställa miljökrav på allt byggande.
Nu satsar vi på en miljöpolitik för 2000-talet.
Vi har fått igenom många viktiga krav i EU. Nu spänner vi bågen för att EU på allvar ska anta utmaningen att bli ett hållbart Europa. Vi i Sverige ska vara föregångare för att ha trovärdighet i europaarbetet.
Nu ska vi få tydliga nationella miljömål, som visar vad som ska uppnås, till när och vem som är ansvarig.
Nu ska vi få bättre styrmedel, en modern miljölagstiftning som ställer strängare krav på alla områden, ger hårdare straff och nya miljödomstolar.
Nu ska vi satsa på lokala investeringar, för fler jobb och bättre beslutade pengar, så räkna inte in det i hur mycket kongressen kostar. Det ska gå till de bästa projekten i landet, projekt som visar på vägen till ett Hållbart Sverige. Villkoren är att projekten ska bygga på lokal delaktighet och bidra till effektivare resursanvändning, mindre miljöproblem och mer kretsloppsanpassning hemma hos er.
Behoven och lösningarna skiljer sig mellan olika platser i landet. Därför vill vi ge lokal frihet åt er att bestämma hur pengarna ska användas. Ni har många goda idéer – det syns på motionerna. De flesta motioner är besvarade, helt enkelt för att vi redan börjat genomföra dem.

Taggar