Skip to content

Anna Kinberg Batra - Installationstal på Moderaternas extra partistämma lördag 10 januari 2015

Per Pettersson

Om

Talare

Anna Kinberg Batra
Partiledare

Datum

Plats

Friends Arena, Stockholm

Tal

Tack för förtroendet!
Och tack Fredrik för ett fantastiskt partiledarskap. Du kommer gå till historien som både partiledare och statsminister. Som den som i en tid av omfattande internationell ekonomisk kris byggde Sverige starkare och gjorde Sverige till ett bättre land att leva i. Fredrik har förnyat och utvecklat vårt parti. Byggt upp ett starkt allianssamarbete. Blivit statsminister efter valsegern 2006 och vunnit väljarnas förtroende igen 2010, med förstärkt väljarstöd. Vunnit internationell respekt. Sänkt skatten för vanligt folk som jobbar och möjliggjort för flera hundra tusen fler människor i arbete.
Under ditt ledarskap har vi visat svenska folket att borgerliga regeringar inte bara kan fungera utan också förtjäna förtroende i breda grupper och utveckla och genomföra viktiga reformer, inte minst för en stark ekonomi. Det ska vi slå vakt om, vi som nu tar stafettpinnen vidare. Men det kanske allra viktigaste arvet för oss att bygga vidare på – det är att du alltid har tagit din utgångspunkt i hur Sverige ser ut och vilka samhällsproblem som behöver lösas för att Sverige alltid ska fortsätta bli ett ännu bättre land att leva i.
Tack!
Vänner!
Sverige är ett bättre land att leva i i dag än 2006. Och mycket bättre än på 70-talet när jag var barn. Visst låg vi högt upp i relativa välståndstabeller då också. Men vi var ett fattigare samhälle, inte bara ekonomiskt. Sverige var också ett land där staten drev egen hamburgerkedja som alternativ till de få företagare som försökte. Där man hade svårt att få tag på en läkare eller medicin på helgen och inte fick byta skola om man till exempel var mobbad. Och där EG, som det hette när jag gick med i MUF, i ganska breda politiska lager ansågs som främmande och nästan hotfullt.
När jag som barn bodde i Holland några år längtade jag alltid hem till de svenska vintrarna och jularna i Sörmland. Och efter att få se på Kalle Anka på julafton med släkten.
Vi är fortfarande väldigt många som ser på Kalle Anka på julafton. Men vi är färre än förr. När de flesta skolorna börjar nu i dagarna berättar både barn och föräldrar om olika upplevelser sen sist. Några har sett på TV, några har inte sett på TV alls, några har lekt i snön, andra har gjort något helt annat.
Under den här julen hade jag, liksom många andra tror jag, stor behållning av SVT:s serie om Astrid Lindgren. Inte bara för att hennes böcker och filmer är en del av så mångas uppväxt. Utan för historien om hennes uppväxt i ett 1900-tal där Sverige förändrades och utvecklades. Hon föddes i ett samhälle där kvinnors rättigheter var begränsade, där både familjebildning och yrkesval ifrågasattes och det särskilt om man gjorde sina egna val eller inte kunde eller ville leva upp till traditioner och konventioner.
Genom hela sitt författarskap skildrar Astrid Lindgren barn och hjältar som, precis som hon själv, trots tuffa omständigheter går sina egna vägar och vägrar acceptera förtryck eller orättvisor. Och när Astrid Lindgren sade ifrån kunde det få stora politiska effekter, vilket inte minst Olof Palme fick erfara i valet 1976 när hon skrev om något i dag så självklart som att det måste löna sig att arbeta.
Astrid Lindgrens livs historia är en historia om ett svenskt 1900-tal där vår syn på både familjen, arbetslivet, Europa och extremism hinner prövas, och utvecklas. Och där inte bara partiers och politikers, utan även modiga starka personers agerande och insatser spelar roll för att Sverige är ett bättre land att födas och leva i dag. Oavsett hur du väljer att leva just ditt liv.
Sveriges moderna historia är en historia om hårt arbete, om personer som gör skillnad och om hur vi samarbetar och hjälper varandra. Även om alla inte ser på sport på TV på lördagar som förr så var vi många som gjorde det när Charlotte Kalla gick förbi sin motståndare, i uppförsbacke, i Tour de Ski-finalen 2008. Och när hon tog hela stafettlaget till seger nu i senaste vinter-OS var det nog inte bara jag som fick det Gunde Svan brukar kalla ståpäls.
Det finns något typiskt svenskt i vår beundran för våra längdskidhjältar, där varje generation har sin Jernberg. Nästan alla i min ålder ser Wassbergs is i skägget framför sig och där Kalla och kollegorna är ett av de senaste exemplen på hur hårt arbete och samarbete lönar sig.
Sveriges ekonomiska historia bottnar i skogen och stålet, där mycket är sig likt över lång tid. Men den är också olika historier om att alltid utvecklas. Bygga på det gamla men också pröva nytt, misslyckas och lyckas samt bygga härifrån och långt utanför ortens, och ofta landets, gränser. Ericsson har till exempel både börjat och slutat tillverka bärbara mobiltelefoner under min livstid. Men i dag miljardinvesterar de i Sverige, lanserar nytt i andra länder och är fortfarande ett av världens ledande kommunikationsföretag när andra konkurrenter gått under. Detta genom att utvecklas och pröva nytt.
Berättelsen om Sverige är mer än berättelsen om idrottshjältar och entreprenörer. Den är historien om den blyga eleven som äntligen vågar räcka
upp handen i klassrummet. Den är historien om dem som bryter utanförskapet för att få sitt första jobb. Den är historien om den som kommit till Sverige på flykt undan krig för att börja ett nytt liv.
För Sverige kan mer. Och det finns så många människor som har mer att ge.
Det kan handla om den unga killen som drömmer om att bli brandman men som just då inte orkade med skolan. Det är mamman som älskar sitt jobb men just nu endast får arbeta deltid. Och det är morfadern som gärna vill men inte känner att det lönar sig tillräckligt att arbeta ännu längre.
Människor som arbetar hårt, ser möjligheter i förändring, och samarbetar gör mer. Kan mer. Sverige ska fortsätta vara ett av världens bästa länder att leva i, även när världen förändras. 

Astrid Lindgren föddes 1907. En flicka som föds i Vimmerby, eller Viksjö eller Vittangi, i dag har helt andra möjligheter än vad ett genomsnittligt flickebarn hade då. Den som föddes då förväntades inte ens bli 60 år gammal, men hälften av de som föds i dag förväntas bli över 90. Rättigheter hon saknade då har hennes efterföljare nu, till skolgång, till sin kropp, till sin hälsa och till möjligheten att göra sina livsval. Hon som föds här i dag har möjligheter som slår de flesta i världen. Men alla når inte sin fulla potential. Det finns viktiga hinder kvar att riva.
Det finns fortfarande barn som far illa i Sverige. Det finns fortfarande våld i samhället och i nära relationer. Det finns hatbrott och intolerans även i vårt trygga och öppna land. Alldeles för många unga mår psykiskt dåligt och känner att de inte kan påverka sin situation tillräckligt. Det finns skillnader mellan tjejer och killar, även i vuxenlivet, som inte går att förklara med annat än just kön. Allt detta är oacceptabelt.
Jag vill leva i ett land där det spelar större roll vart du är på väg än var du kommer ifrån. Där människors framtid, drömmar och livsval inte avgörs och bestäms av vilka föräldrar, vilken bakgrund eller vilket kön du har. Där ingen ska behöva känna känslan av att delas in i fack beroende på sina yttre egenskaper. Där ingen ska behöva uppleva den vanmakt man ställs inför när samhället inte räcker till. Eller när systemens utformning blir viktigare än enskilda människors vilja och förmåga att utforma sitt liv.
Vi är här i dag för att vi älskar Sverige. Vi tror på Sverige och på den kraft som finns hos alla människor som bor här. Då måste den kraften få komma fram hos just alla. Oavsett kön, var man kommer ifrån eller hur man valt att leva.
Det är vad frihet handlar om.
 
Vi moderater ska möta samhällsutmaningar med reformer som gör att fler kan växa och bli den man kan och vill vara. Vi åkte inte hit i dag och engagerade oss politiskt för att få makt över andras liv. Utan för att fler ska få det över sitt eget. 
För vi vet att då kan Sverige mer.
Ni har kanske hört mig tala förut om vikten av en stark svensk ekonomi. Låt mig vara tydlig – det kommer jag fortsätta göra.
Budgetdisciplin, att hålla vad man lovar, finansierade reformer och vikten av att vårda styrkan i offentliga finanser.
Det är grunden för att hushållen har trygghet att driva på tillväxten – i stället för att stå vid sidan av och avvakta.
Det är det som gör att företag väljer jobbskapande investeringar i Sverige, framför andra länder.
Det är det som gör att de som behöver samhällets stöd som allra mest inte står försvarslösa nästa gång det blir kris.
Det är det som bygger Sverige starkt.
Det får vi aldrig tappa greppet om, och det kommer fortsätta vara ett fundament i vår ekonomiska politik, en utgångspunkt i vårt oppositionsarbete och avgörande i vårt arbete för att förtjäna nytt förtroende i regeringsställning.
Vi lämnade över en stark svensk ekonomi. Men dagens position kan lätt försvagas. Både genom en regering här hemma som tar den för given och börjar luckra upp ramarna som de själva var så stolta över eller genom att de börjar urholka styrkan i den svenska konkurrenskraften.
Världsekonomin kommer fortsätta förändras, i enorm takt. Det utmanar oss. Hela branscher och regioner förändras, och de som inte ständigt bygger och utvecklar sin styrka försvagas jämfört med andra.
När vi blickar ut i världen ser vi att Sverige står sig väl. Vi kommer högt upp i flera rankingar över innovationskraftiga länder. Vi är ett av de länder i världen som satsar mest på forskning och utveckling och ett av de länder som bäst använder ny teknik.
Det fanns en tid när det som upplevdes som vanliga jobb utfördes på åkrar, och då fabriker sågs som det nya. Med åren blev industrin en lika naturlig del av ekonomin som jordbruket. Nu växer informations- och tjänstedelarna av ekonomin sig starkare. Och vi behöver allt detta.
Lantbrukets gröna jobbskapande. Industrins produktion. Tjänstesektorns mångfald. De är beroende av varandra och tillsammans bygger de upp den svenska jobbtillväxten och vår konkurrenskraft.
Vi ska alltid vara det parti som bäst förstår hur Sverige förändras. Som möter förändring med reformer. Och skapar möjlighet för att Sverige, även när världen förändras, ska vara ett av världens allra bästa länder att leva i.
Då måste vi förstå att, och hur, arbetsmarknaden förändras. Gamla jobb försvinner. Men det har de alltid gjort. Ingen tillverkar bakelit telefoner längre. Ingen jobbar på svenska statens hamburgerrestaurang. Det viktiga är hur många nya jobb som skapas. Och att fler kan få dem även om man måste byta till något nytt.
I dag är skogen kvar men vi utvinner den på helt andra sätt än för 100 år sedan. Och nya branscher växer fram som inte fanns förr, genom alla de tusentals företag som startats.
Att jobben kan bli fler bygger på människors slit, svett och ansträngningar.
Att det lönar sig att jobba det extra passet på förskolan.
Att det är tillräckligt lönsamt för pappersbruket att driva vidare sin verksamhet.
Att restaurangen runt hörnet har råd att anställa två medarbetare till.
Att Sverige har konkurrenskraftiga regler och villkor som gör att det medelstora teknikföretaget kan ta nästa steg och expandera.
Det finns politiker som visserligen ser och förstår allt detta. Men som ändå krånglar till det och fördyrar för företagen. Som tror att alla företagare är rika.
Som föreslår att det ska bli dyrare att anställa. Som tar pengar från människor som jobbar för att bygga ut bidragssystemen.
De politikerna har en sak gemensamt: de är inte moderater.
Vår lösning är inte att höja skatter eller anställningskostnader. Vår lösning är att det ska bli enklare att starta och driva företag.
Företag som kan växa. Göra vinst. Anställa. Exportera. Och bidra till ett ännu bättre Sverige.
Vår politik ska inte bara handla om att jobben ska bli fler. Utan också om att fler ska kunna få de jobb som finns och känna trygghet i ett arbetsliv som förändras. 
Där finns alla de som ger allt. Och som får för lite tillbaka. Busschauffören. Som varje dag får höra att hon kör för fort, för långsamt eller för skumpigt. Men aldrig får ett tack. Sjuksköterskan som varje dag räddar liv. Som just i detta nu sliter i en miljö där det är tungt och känner att han har ont om tid. Och båda känner att det är alldeles för mycket månad kvar i slutet på lönen.
Alla föräldrar som går upp tidigt. Lagar frukost till barnen. Åker till jobbet. Jobbar en hel dag. Hämtar från skolan. Skjutsar till träning. Lagar middag. Hjälper till med läxor. Och de dagar när tiden inte verkar räcka till känner alltför många att det är jag – och inte tiden, som är otillräcklig.
Ett arbetsliv är långt. Och livet är längre. Det finns perioder där man alltid vill jobba och aldrig vill byta jobb, och det finns perioder i livet där man vill eller måste jobba mindre. Det är inte ovanligt att de drömmar som vi fokuserade på när vi var yngre förändras när vi blir äldre. Vi upptäcker nya talanger eller vill börja om på nytt. Eller att motivationen som tidigare saknades nu är starkare än någonsin. Det är mänskligt – inte onaturligt eller problematiskt.
Det måste finnas bättre möjligheter än i dag för den som vill och behöver byta eller ändra inriktning mitt i livet. Men det handlar också om att få jobb, vardags- och familjeliv att gå ihop. Jag vill fortsätta utveckla reformer som möjliggör utbildning och omställning mitt i livet, och som ger bättre möjligheter att kombinera familj och arbetsliv. Då blir arbetslivet hållbart för fler. Då kan Sverige mer.
 
Ett starkare Sverige handlar inte bara om att sänka trösklarna till arbetsmarknaden och att jobben ska bli fler. Utan vi ska också se till så att de som vill stanna kvar och arbeta längre får drivkrafter och uppskattning att göra det. 
När andra säger till Sveriges mest erfarna medarbetare att de ska kosta mer att anställa dem och att deras jobb inte längre ska löna sig – då är vårt besked det motsatta. Alla som kan och vill arbeta – oavsett vilken ålder du har – behövs och måste kunna bidra till att bygga ett bra Sverige ännu bättre. Det ska vi möta med reformer, som vi behöver utveckla och återkomma om. Men låt mig redan nu komma med mitt första skattebesked: Jag vill att det redan från 64 års ålder ska vara lägre skatt för att jobba mer. Att erfarna medarbetare vill jobba längre ska inte straffa sig – det ska löna sig.
Sverige kan mer. Vi ska konkurrera med kunskap och inte med låga löner eller sämre villkor. Det arbetet börjar i skolan.
En likvärdig skola som möter alla barns behov bygger på god kvalitet, rik mångfald och hög tillgänglighet. Det är endast så vi kan erbjuda varje elev en skola där de känner sig trygga och får stöd när de riskerar att halka efter.
Lärarnas betydelse måste fortsatt lyftas fram. De är elevernas viktigaste resurs. Deras kompetens är den enskilt viktigaste faktorn för goda kunskapsresultat. Därför behövs reformer som bättre lärarutbildning och karriärtjänster.
Nya Moderaterna kommer aldrig att kompromissa om mer kunskap i skolan. Trots det omfattande reformarbete vi genomfört tillsammans med våra vänner i Alliansen är det tydligt att det inte räckt. Det arbetet fortsätter nu.
Trygghet i skolan handlar också om föräldrars och elevers möjlighet att själva påverka var och hur man går i skolan.
Därför är de valfrihetsreformer som vi moderater har varit med och tagit strid för så viktiga. Dessa har gett möjlighet för barn och ungdomar att bryta upp från otrygga miljöer samtidigt som det har gjort att fler kan välja en utbildning som motsvarar ens intressen.
Men det ställer krav på att politiken kan garantera en hög kvalitet oavsett vilken skola du väljer. Elever och föräldrar kommer att välja och prioritera olika, men orättvisor måste motverkas genom att ständigt förbättra resultaten hos alla skolor. 
Nya Moderaterna ska vara partiet som sätter alla elevers rätt till en bra skolgång främst. Lika hårt som vi kämpade för rätten att få välja skola, lika hårt ska vi arbeta mot missförhållanden och brister. Vare sig de är i privat eller offentlig regi. 
Det ska vara ordning och reda i skolan. Det ska vara ordning och reda i välfärden.
 
En arbetsmarknad med allt högre krav behöver mötas av en skola som är väl förankrad i arbetsmarknaden. Detta oavsett om det handlar om högstadieeleven som drömmer om att bli elektriker och som förtjänar en riktig lärlingsutbildning. Eller om den unga ingenjörsstudenten som längtar till yrkeslivet snarare än till föreläsningssalarna. Teoretisk och praktisk utbildning bör gå hand i hand för att varje elev ska stå väl rustad när de lämnar skolan.
Människor är olika. Och vägen till en bättre skola kan inte bygga på föreställningen att vi alla är stöpta i samma form. Jag tror att vi moderater ödmjukt behöver erkänna att vi inte haft tillräckligt bra svar här. Även här behövs utveckling och reformer.
Men jag vill redan nu presentera mitt första utbildningspolitiska besked: Att rätten att delta i kommunal vuxenutbildning för att nå grundläggande eller särskild behörighet till högskolan ska utökas och gälla alla vuxna. Det är viktigt att skolan är så bra som möjligt från början. Men några behöver en andra chans. Om fler kan ta den kan Sverige mer.
Jag är tacksam för att vårt land upplevt 200 år av fred. Men ser vi oss om i världen ser vi en osäkrare omvärld än på mycket länge. Det fruktansvärda terrordådet i Frankrike är den senaste påminnelsen om vikten av att stå upp för grundläggande fri- och rättigheter. Ett öppet och civiliserat samhälle måste ha plats för både yttrandefrihet och olika religioner.
Den franske imamen Hassen Chalghoumi berättade för Dagens Nyheter hur han särskilt sörjer en polis som sköts, eftersom denne tidigare hade skyddat imamen mot hot från människor som trott sig ha rätt att döda i religionens namn. I ett civiliserat samhälle har ingen rätt till våld i någon religions namn. I ett civiliserat samhälle har alla rätt att utöva religion, yttra sig fritt, kritisera makten och varandra och driva om precis vad som helst. Det måste vi försvara. Både här hemma och internationellt.
Det är en orolig omvärld vi lever i. I Irak och Syrien sprider Islamiska Staten skräck och förtryck. Flyktingströmmarna i världen är de största sedan andra världskriget. Kvinnor, män, flickor och pojkar flyr från våld, tortyr och förföljelser. Talibanattacken på skolan i Peshawar i Pakistan – där över hundra skolelever kallblodigt mördades.
Det finns många och fler skäl till oro. Klimatförändringar som gör att kampen om vatten och energi hårdnar. Ett instabilt Ryssland. Spänningarna i Ukraina kvarstår. Både under och över Östersjöns vatten återkommer kränkningar från förr.
Precis när Europa borde fira att det var 25 år sedan Berlinmuren föll, växer oro, extremism och främlingsfientlighet fram just här, hos oss och i våra grannländer. I en orolig värld finns det de som sluter sig och vänder sig mot varandra. Det har hänt förut. Det måste vi stå upp emot. Nu om någonsin behöver vi försvara öppenhet och internationellt samarbete.
Sverige ska fortsätta vara ett land som tar ett stort ansvar för fattigdomsbekämpning. För mänskliga rättigheter. Och som driver på för bättre klimatansvar. Vi ska vara ett land som är beredda på att fortsätta stödja insatser där det behövs. Svenska soldater är redan kända för viktiga insatser i bland annat Bosnien, Kosovo, Afghanistan och nu även i Mali. Alla de svenska män och kvinnor som riskerar sitt liv för att värna andras liv och säkerhet – de är värda all vår respekt.
Samtidigt får vårt internationella engagemang inte förminska vårt engagemang i närområdet. Det behövs förstärkningar av den svenska incidentberedskapen. Fler flygtimmar. Fler sjötimmar. Fler fälttimmar. Det är detta som bygger upp ett starkare svenskt försvar.
Vi kan inte låta ett rädslans arv från förr hindra oss från att stärka den svenska säkerhetspolitiken på sikt. Vi moderater ska bidra till breda politiska överenskommelser om säkerhets- och försvarspolitiken som vi har gjort i decennier, men inför sådana samtal är det viktigt att vara tydlig med vad de behöver handla om. Jag vill att Sverige är aktivt i, och använder, både EU och FN. Vi behöver en diskussion om hur vi bygger säkerhet tillsammans med andra. Och Sverige behöver ta viktiga steg närmare NATO. Därför är mitt första säkerhetspolitiska besked följande: Jag vill se en studie över de konkreta förutsättningarna för ett svenskt Natomedlemskap. Det är dags nu.
En orolig värld prövar vår syn på öppenhet. För varandra och andra.
Jag vill vara väldigt tydlig om min syn på öppenhet. Vi skulle inte vara ett så bra land utan den. Vi är ungefär en tusendel av jordens befolkning men har över en hundradel av världshandeln. Hälften av vår BNP är export. Handel kommer av utbyte med andra och ur utbyte skapas många olika värden här hemma.
Människor ska kunna komma till Sverige för arbete och studier. Sveriges öppenhet mot omvärlden och mångfald gör vårt samhälle både rikare och starkare. Jag var själv med och tog fram möjligheten för studenter som gått igenom studier här och fått jobb under tiden också ska kunna stanna. Förr skickades de regelmässigt hem.
När universitet i hela världen konkurrerar med varandra om talanger, många branscher har brist på kvalificerad personal, och studenter väljer Sverige frivilligt trots både vädret och språket och både skaffar och skapar jobb här, är det något att välkomna och vara rädda om. Vi säger inte ”Go home”. Vi säger ”gå till jobbet!” 
Sverige ska också vara ett land dit människor ska kunna komma för skydd undan krig och förföljelse. Det handlar om en medmänsklig plikt att göra vad vi kan när vi behöver varandras hjälp.
I en så här orolig värld flyr människor för sitt liv. Det kan vi, och ska vi, fortsätta ta ansvar för. Men vi behöver göra det bättre tillsammans. Och det gäller även i EU. Nya Moderaterna ska vara det parti som tydligt står upp för att fler länder ska vara med och ta ansvar. Och vi måste bli bättre på att göra det tillsammans mellan kommuner och staten.
Att stå upp för öppenheten ställer krav. Både på oss, vårt samhälle och på människor som kommer hit.
Alla som bor i Sverige ska göra allt i sin makt för att komma i arbete i stället för utanförskap – oavsett om man är född här eller inte och oavsett varför man har kommit hit. Det borde vara en självklar princip.
Samtidigt har politiken inte gjort tillräckligt för att alla som kommer till Sverige ska få möjligheten att komma in i samhället så fort som man borde kunna.
En bättre integration är en av våra viktigaste utmaningar. Det handlar om att bostäderna behöver bli fler, bättre resurser till skola och utbildning, och fler och snabbare vägar till jobb.
Flera kommuner runt om i landet gör enorma insatser redan i dag och jag vet att många i den här salen gör det möjligt. Jag vet också att ni många gånger står inför stora utmaningar lokalt. Jag vet att många av er behöver bättre verktyg och bättre stöd. Jag vill att vi tillsammans löser dessa utmaningar på ett bättre sätt.
Det skapar inte bara skydd för människor undan krig utan möjliggör också för ett starkare Sverige. Att ta ansvar för öppenheten är också att ta ansvar för att den fungerar. För alla. Då kan Sverige mer.
Jag måste vara tydlig om en sak till. Vi förlorade valet i september. Inte för att vi kämpade dåligt eller för att vi inte hade tillräckligt många samtal med väljare. Inte för att människor inte hörde vad vi sa. Eller för att vi inte hade tillräckligt med färgglada ballonger.
Vi förlorade valet för att vår politik inte var tillräcklig. Och här måste vi vara ärliga mot oss själva. Vi hade inte tillräckligt bra svar på de frågor väljarna ställde.
För väljarna är ärliga. Brutalt ärliga.
Alliansen backade från 49 till 39 procent. Det var över 260 000 fler väljare som röstade på de röda och gröna partierna än på Alliansen. Vi lyckades inte vinna tillräckligt många av väljarnas förtroende. Människor underkände vår förmåga. De underkände flera av våra svar.
Många vill nu beskriva det som: ”Hur ska Moderaterna vinna tillbaka de väljare som lämnade dem i höstas?”. 
Tänk på den frågan en gång till: ”som lämnade dem i höstas”.
Ungefär som att väljare tillhör partierna, fyra år i taget.
Till alla som tror att väljare är något som tillhör ett parti. Till er vill jag säga: tänk om! Väljarna tillhör inte någon. De står inte still. De rör sig. Och de väljer det alternativ som har bäst svar på deras frågor.
Frågan som vi ska ställa oss är därför inte: ”Hur kan vi vinna tillbaka väljare?”
Utan frågan är: ”Hur ska vi vinna fler människors förtroende?”
Arbetet för att vinna svenska folkets förtroende är inte lätt. Det görs inte av nya slogans eller ny färg på flygbladen. Det görs inte av en ensam människa, utan av ett parti där alla tillsammans arbetar hårt, varje dag.
Och det är där vi nu ska börja. Nya Moderaternas förnyelse och utveckling ska fortsätta. Och tillsammans med Alliansen ska vi vara bättre förberedda än någon gång tidigare när vi gemensamt ska möta väljare igen. På gator och torg – i hela samhället, och i hela landet.
Under ungefär 500 timmar i december ställdes vi inför, och hann börja planera för, något så oväntat och ovanligt som extra val. Vi var beredda att anta den utmaningen. Nu valde regeringen annorlunda. Men den energi som vi snabbt hann visa varandra och andra – den talade om: vi är redo för valrörelse. Vi vill vinna valet när det än kommer. Sverige behöver byta regering. För Sverige kan mer.
Vi behöver byta ut den regering som misslyckats med så mycket på så kort tid, och som framförallt riskerar att försvaga Sverige. Vars första månader kantats av svikna löften och uppskjutna framtidsprojekt. En regering som genom sina misslyckanden tydligare än någonsin visat på betydelsen av att vara förberedd och kunna ta ansvar. Vi ska byta ut regeringen genom att visa att vi har, utvecklar och därför förtjänar förtroende för, ett starkare alternativ.
Sverige behöver regeringsalternativ. Olika, seriösa, regeringsalternativ.
Därför är Alliansen ett så viktigt kapitel i den svenska politiska historien. 
Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna – vi är fyra partier med olika bakgrund och historia som valde att samarbeta. För vi delar idén om hur vi kan bygga vidare på Sverige och om att Sverige behöver kunna genomföra reformer. För en starkare ekonomi och fler i arbete. Vi är fyra partier som tillsammans, under drygt tio år, varit mer enade än vad vissa andra tycks vara inom sitt eget parti. Det är en unik styrka.
Men styrkan i Alliansen beror inte enbart på vår gemensamma grundidé. Styrkan ligger även i personer och partier. Nu byter vi partiledare. Det har även Centerpartiet och Folkpartiet gjort sedan starten. Men Alliansen består – i dag är vi starkare än på länge.
Förmågan att skapa samarbete har varit – och kommer även fortsättningsvis att vara – en nödvändighet i svensk politik. Det är länge sedan ett ensamt parti kunde göra anspråk på hela regeringsmakten – även om vissa gör allt för att slippa se den verkligheten.
Det räcker inte att enbart vilja ha regeringsmakten för att kunna leda Sverige genom de samhällsutmaningar som vi behöver lösa. Utan det måste finnas en politik. Och ett regeringsalternativ som är byggt på denna politik. En statsminister måste våga och kunna ta ansvar. Det behövs en regering med en reformagenda som är förberedd och handlingskraftig.
Vår roll är vare sig att hjälpa Socialdemokraterna till regeringsmakten. Eller att bilda samlingsregering där bara ytterlighetspartier är i opposition. Utan att kunna söka stöd för och kunna genomföra ett regeringsalternativ med politiskt tydligt, och frihetligt, innehåll. Det förtjänar Sverige och väljarna att kunna ta ställning till, och få genomslag för. Det som gör Decemberöverenskommelsen så viktig är att den lägger en bättre grund för just det. Den lägger grunden för att både alla våra fyra olika partier och Alliansen gemensamt ska kunna komma tillbaka efter nästa val, och då kunna genomföra viktiga reformer för att bygga Sverige starkare.
Den sista frågan jag vill ta upp med er är: vad håller vi på med egentligen?
Varför åkte vi hit allihop i morse? Varför är det vi gör så viktigt? Vad är vår roll i svensk politik?
Vi finns inte som parti för vår egen skull eller för några särskilda intressegrupper utan för alla. För att alla ska kunna leva det liv man vill och kan och för att vi ska kunna ha ett starkt samhälle där ekonomin växer, jobben blir fler och vi kan hjälpa varandra när vi behöver. Då är det vår uppgift att ständigt ta reda på vad som behövs för att klara den utmaningen. Och se till att kunna genomföra det. Då kan Sverige mer.
Grunden för att Sverige ska stå starkt även i framtiden bygger på samma värderingar som byggde vårt land starkt under de närmare hundra år Astrid Lindgren såg Sverige växa. Handel, innovationskraft, företagsamhet och flit. Byggt på dessa värderingar vet vi att Sverige kan mer.
Nu ska vi bedriva en stark oppositionspolitik och utveckla förslag och idéer för att förtjäna brett förtroende i nästa val. Vi har ett stort arbete framför oss. Och vi ska göra det tillsammans. För i det arbetet behövs alla i den här salen. Alla vi.
Jag tror inte att moderat politikutveckling eller diskussionen om vart vi är på väg är något som ska ske i ett litet stängt rum i Stockholm. Tvärtom behöver vi mer och öppen debatt. Jag välkomnar den. Vi ska vara ett parti som kan ta ansvar, har förmåga att utveckla sig och törs diskutera hur. Inte för vår egen skull, utan för att alltid hitta bästa möjliga lösningar på hela Sveriges utmaningar.
Vi har mycket att vara stolta över och bygga vidare på. Men vi behöver alltid utvecklas. Vi är aldrig perfekta, aldrig färdiga, men vi är alltid nyfikna och utgår alltid från riktiga samhällsutmaningar som behöver riktiga lösningar. Vi ska alltid vara ett parti som kan lyssna och lära, men som också är beredda på att leda. Inte för maktens egen skull, utan för att bygga Sverige starkare.
För Sverige behöver moderat ledarskap. Nu antar jag den utmaningen tillsammans med alla er.
För Sverige kan mer.
Tack!

Taggar