Skip to content

Nathan Söderblom

Ärkebiskop, nobelpristagare

15 jan 1866 - 12 jul 1931 (65 år)
Okänd fotograf, Uppsala universitetsbibliotek

Profil

Nathan Söderblom var teologie doktor, Svenska kyrkans ärkebiskop 1914–1931 och ledamot av Svenska Akademien och Kungliga Vetenskapsakademien. Året före sin död erhöll han Nobels fredspris för sitt ekumeniska hjälp- och fredsarbete. Söderblom bedrev omfattande religionshistorisk forskning, vilken finns sammanfattad i Gudstrons uppkomst. I Kristi pinas historia skildras Jesu lidande som ämne för meditation och efterlevnad. Söderblom skrev och tonsatte flera psalmer. Mest välkänd är kanske hans tonsättning av ”I denna ljuva sommartid”. Han gjorde sig också känd som en lysande predikant och talare. Han förrättade Andrée-männens jordfästning i oktober 1930, och inledde då sitt tal vid de tre kistorna med att hälsa de förlorade välkomna hem: ”Välkommen Andrée! Välkommen Strindberg! Välkommen Fraenkel!”

Tal