Skip to content

Gunnar Myrdal

Nationalekonom, sociolog, politiker

6 dec 1898 - 17 maj 1987 (88 år)
Uppsala-Bild, Upplandsmuseet

Profil

Gunnar Myrdal var en svensk nationalekonom, sociolog och socialdemokratisk politiker, gift med Alva Myrdal. Han delade Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne år 1974 med Friedrich von Hayek. Myrdal var professor i nationalekonomi vid Stockholms Högskola 1933–1947 samt i internationell ekonomi vid Stockholms universitet 1960–1967, handelsminister 1945–1947 i regeringen Erlander I och exekutivsekreterare för FN:s ekonomiska kommission för Europa 1947–1957.

Gunnar Myrdal hade ett medryckande skrivsätt som gjorde hans forskning känd även utanför akademiska sammanhang och för en internationell publik. Han intresserade sig bland annat för samhällsvetenskapens metodfrågor. I Vetenskap och politik i nationalekonomien (1930) kritiserade han de liberala nationalekonomernas metod för att dra politiska slutsatser ur sina förment objektiva vetenskapliga analyser. Han förespråkade öppen redogörelse för de värderingsmässiga utgångspunkter som styr undersökningen, för att kringgå samhällsvetenskapens objektivitetsproblem. Myrdals bok An American Dilemma (1944) blev ett standardverk om rasrelationerna i USA, som inverkade på den amerikanska debatten. I denna studie framträdde han också som "institutionell ekonom", som inte bara tog ekonomiska orsaksamband i beaktande, utan också sociala. I böcker som Rika och fattiga länder (1957) och Asian Drama (1968) sökte han världsfattigdomens orsaker. I den senare myntade han begreppet "den mjuka staten", som beskriver svaga, korrumperade institutioner och brister i lagefterlevnad i det globala syd, vilket han ansåg vara en produkt av att kolonialmakterna förstört lokala centra för makt och inflytande utan att skapa livskraftiga alternativ. I Politiskt manifest om världsfattigdomen (1970) drar han de politiska slutsatserna av sin forskning. Myrdal förespråkade en omfattande ekonomisk omfördelning från rika till fattiga länder. 

Tal