Skip to content

Alva Myrdal

Politiker, författare, diplomat, nobelpristagare

31 jan 1902 - 1 feb 1986 (84 år)
Store norske leksikon

Profil

Alva Myrdal var en socialdemokratisk politiker, författare och diplomat. Hon mottog Nobels fredspris år 1982 (delat med Alfonso García Robles, Mexiko).

Makarna Alva och Gunnar Myrdals bok Kris i befolkningsfrågan (1934) blev en av 1900-talets mest diskuterade politiska texter. I denna lade de fram sitt program för hur födelsetalen skulle vändas uppåt: bostäder, hälsovård, skolor och bidragssystem skulle byggas ut och reformeras så att människor fick råd och lust att skaffa fler barn. De framför bland annat vikten av att ansvaret för barns fostran delas mellan föräldrar och samhället genom utbildade barnpedagoger. I boken Stadsbarn (1935) presenterar Alva Myrdal idéer om en reformerad av svensk förskola, baserad på modern barnpsykologi. Under de perioder hon var i Sverige höll hon oavlåtligt föredrag: "Hennes verksamhet som folkbildare inom och utom landet var extraordinär. Frågan är om dess motsvarighet funnits", skriver Per Thullberg i Svenskt Biografiskt Lexikon. Hon utnyttjade hela det organisations- och folkrörelsesverige som vuxit fram sedan sekelskiftet som sin kanal för att föra ut den sociala ingenjörskonstens program. Med tiden togs hon alltmer i tjänst för internationella uppdrag, inte minst av FN. 1961 blev hon medarbetare till dåvarande utrikesminister Östen Undén med ansvar för nedrustningsfrågor. 1962–1973 var hon ordförande i den svenska delegationen vid nedrustningskonferensen i Genève och arbetade där mot supermakternas kapprustning. Hon redovisade detta i sin uppmärksammade bok Spelet om nedrustningen (1973). Alva Myrdal var även senare en aktiv opinionsbildare för fred och mot kärnvapenrustningen. Detta engagemang föranledde att hon tilldelades nobelpriset.

Tal