Skip to content

Per Albin Hansson

F.d. Sveriges statsminister

28 okt 1885 - 6 okt 1946 (60 år)
Nordiska Museet

Profil

Per Albin Hansson var partiledare för Socialdemokraterna 1925–1946 och Sveriges statsminister 1932–1946. Han var riksdagsledamot (andra kammaren) 1918–1946, statsråd 1920, 1921–1923 och 1924–1926. 

Per Albin Hansson lanserade den 18 januari 1928 begreppet "folkhemmet", med vilket han avsåg ett samhälle som är ett hem för hela folket, och präglas av samförstånd och jämlikhet. Det var en idé som fick brett stöd hos väljarna. Efter valet 1932 fick han i uppdrag att bilda en rent socialdemokratisk regering utan egen majoritet. Därmed inleddes socialdemokratins långa regeringsinnehav, som varade i 44 år med ett kort avbrott sommaren 1936. Genom en krisuppgörelse, i dagligt tal kallad "kohandeln", med Bondeförbundet 1933, då han accepterade en korporativ jordbrukspolitik med tullskydd för jordbruksprodukter, fick han ett starkare parlamentariskt underlag. Hansson valde dock att tre månader före valet 1936 gå i opposition på grund av att riksdagens borgerliga majoritet krävt en för stor militär upprustning. Hösten 1939 ombildade Hansson sin ministär till en samlingsregering med representanter även för Högern och Folkpartiet. Samlingsregeringen upplöstes efter andra världskrigets slut i Europa 1945 och ersattes med en rent socialdemokratisk. Under valet 1940 fick Socialdemokraterna 53,8 procent av rösterna till andra kammaren, vilket är det högsta valresultatet någonsin. 

Tal