Skip to content

Hemming Gadh

Biskop, diplomat, militär

Kalmar läns museum

Profil

Hemming Gadh var Sturepartiets sändebud ombud vid påvestolen i Rom under tjugo år, biskop i Linköping 1501–1512 och befälhavare vid belägringarna av Stockholms slott 1501 och Kalmar slott 1503. Som nära allierad med Sten Sture och dennes efterträdare som var han riksföreståndare stark motståndare till Danmark och Kalmarunionen. Slutligen övergick han till kung Kristian II:s parti.

Tal