Skip to content

Ingrid Carlberg

Författare, journalist

30 nov 1961 (62 år)
Villadabo

Profil

Ingrid Carlberg är författare och tidigare journalist för Dagens Nyheter. 2020 valdes hon in i Svenska Akademien på stol 5 där hon efterträdde sinologen, översättaren och författaren Göran Malmqvist. Med reportageboken Pillret. En berättelse om depressioner och doktorer, forskare och Freud, människor och marknader (2008) inledde Carlberg sitt huvudsakliga författarskap i genren sakprosa. Boken fick journalistpriset Guldspaden och Carlberg promoverades till medicine hedersdoktor vid Uppsala universitet 2010. Hennes biografi om Raoul Wallenberg, Det står ett rum här och väntar på dig (2012), tilldelades Augustpriset för bästa svenska fackbok samt belönades av Svenska Akademien med Axel Hirschs pris, för ”levnadsteckning av högt konstnärligt och kulturhistoriskt värde”. Biografin Nobel. Den gåtfulle Alfred, hans värld och hans pris (2019), skildrar Alfred Nobels liv som vetenskapsman, den historiska kontext i vilken han verkade och det kosmopolitiska liv han levde. Carlberg har själv kallat sin arbetsmetod för ”gestaltande sakprosa”, där ambitionen är att åstadkomma bredare berättelser, inte bara biografiska porträtt. Läsaren får också slå följe med författaren i hennes arkivstudier, under intervjuer och på resor. 2020 tilldelades Carlberg Hans Majestät Konungens medalj för ”betydande insatser som författare”. Hon har vid sidan av sitt författarskap varit styrelseledamot i bland annat Svenska PEN och Publicistklubben.

Tal