Skip to content

Kåre Bremer

Professor emeritus, f.d. rektor Stockholms universitet

17 jan 1948 (76 år)
Eva Dalin

Profil

Kåre Bremer disputerade 1976 i botanik vid Stockholms universitet och har verkat som universitetslärare vid nämnda universitet, intendent vid Naturhistoriska riksmuseet, gästforskare vid Missouri Botanical Garden, professor och biologidekanus vid Uppsala universitet, huvudsekreterare vid Vetenskapsrådet och rektor för Stockholms universitet. Hans forskning har behandlat blomväxternas – särskilt de korgblommiga växternas – evolution och systematik.

Tal