Skip to content

Sture Allén

F.d. Svenska Akademiens ständige sekreterare

31 dec 1928 - 20 jun 2022 (93 år)
Albin Olsson

Profil

Sture Allén var en svensk språkvetare som främst är känd för sin tid som ständig sekreterare i Svenska akademien. Han efterträdde språkforskaren Carl Ivar Ståhle på stol nummer 3 1980 och var Akademiens ständige sekreterare under Salman Rushdie-affären. Han var professor i språkvetenskaplig databehandling vid Göteborgs universitet, och vid sidan av sitt ledamotskap i Svenska Akademien ordförande i Svenska Vitterhetssamfundet, vice ordförande i Svenska språknämnden samt ledamot av Det Norske Videnskaps-Akademi och Finska Vetenskaps-Societeten. 

Tal