Skip to content

Veronica Palm: Ett Sverige i sammanhållning

Nils Petter Nilsson

Om

Talare

Veronica Palm
Politiker

Datum

Tal

Ordförande, partivänner! Sverige är fantastiskt. Men i dag är Sverige på väg att slitas isär. Ett fantastiskt land är på väg åt helt fel håll.
Sverige toppar i dag den europeiska arbetslöshetsligan. Var fjärde ung människa i Sverige börjar sitt arbetsliv med arbetslöshet, med att inte vara efterfrågad och med att inte få rätten att göra rätt för sig.
En halv miljon löntagare har trängts ut ur a-kassan. Sjuka människor kastas ut ur sjukförsäkringen. Nedskärningarna i välfärden fortsätter. Barnfattigdomen ökar lavinartat.
Jag skulle kunna trötta er i oändlighet med siffror och statistik. Men hur man än läser och letar står det klart: Tryggheten rämnar. Klyftorna ökar. Välfärden minskar. Sverige är på väg åt helt fel håll.
Vi socialdemokrater fortsätter med vår envetna jämlikhetssträvan. Vi kräver ingenting annat, ingenting mindre, än att varje människa – med Hjalmar Brantings ord – ska kunna förverkliga sina bästa stämningars längtan.
Vi måste värna och utveckla genialiteten i den generella välfärden och sinnligheten i den svenska modellen. Det är våra verktyg för att utjämna klyftor och bekämpa fattigdom.
Nu, vänner, ska vi behandla frågor där solidariteten verkligen sätts på prov. Socialdemokratin måste orka ge också ge dem som misslyckats gång på gång på gång en chans till, en chans till och en chans till – utifrån vår grundmurade tro på alla människors lika värde.
Vår utmaning i dag ligger i att vi vågar och orkar se Sverige som det är just nu och här. Vi ser att Sverige slits isär av ökad utslagning, hemlöshet och drogmissbruk. Vi ser att Sverige slits isär mellan tillväxtregioner och delar av landet där välfärden utarmas. Vi ser att Sverige slits isär av oro, otrygghet och brott. Vi ser att Sverige slits isär mellan dem som kommit nya hit och dem som har sina rötter bara här. Och, vänner, vi måste orka se de mammor som slits itu varje månad när räkningarna ska betalas och som återigen får förklara för tioåringen: Det blir inga nya fotbollsskor den här månaden heller.
Partivänner! Sverige slits isär. Vi socialdemokrater vill, kan och måste anta utmaningen. Jag ser fram emot en spännande debatt och en viktig diskussion om Ett Sverige i sammanhållning.
Innan jag lämnar detta för diskussion vill jag göra några justeringar i partistyrelsens nya utdelade förslag till riktlinjer. Det här är ju ett väldigt viktigt område. Vi har haft väldigt många spännande diskussioner i temagrupperna. Men det har blivit några små fel i det nya förslaget. Alla felen gäller sidan 2 i det nya förslaget. 
På rad 15 efter ”försörjningsstödet” ska orden ”och tär på det” strykas. 
Stycket på raderna 17–19, ”Välfärden, sjukvården och omsorgen … rättvist.” , har av misstag strukits. Det ska åter föras in.
Beträffande rad 44 var det på det arbetsmarknadspolitiska området en diskussion om att inte använda begreppet ”alternativ arbetsmarknad” utan om att använda begreppet ”utvidgad arbetsmarknad. I texten används båda begreppen. Det är inte meningen, så ”alternativ” ska strykas. Det ska i stället stå ”kollektivavtalsreglerad utvidgad arbetsmarknad”.
Med det här föredragna ser jag fram emot en spännande diskussion.

Taggar