Skip to content

Thomas Bodström: Låt ungdomsgenerationen ta plats

Om

Talare

Thomas Bodström
Riksdagsledamot

Datum

Tal


Ordförande, partikamrater! Jag vet att det är förkortad talartid, så också jag ska begränsa mig. 
Först vill jag tacka för det samarbete som vi haft i temagrupper och inte minst med SSU. Jag vill också tacka för förtroendet att här i dag få vara föredragande. Det känns väldigt hedrande.
Jag kan tacka Komvux. Jag är en av dem som inte klarade gymnasiet och en av få i landet som då fick gå sjuårig ekonomisk linje. Jag klarade det tack vare Komvux. På så sätt kom jag in på juristlinjen. På så sätt blev jag advokat. På så sätt ringde Göran Persson upp mig. Och på så sätt får jag stå här. För det vill jag tacka Komvux! 
Jag är dock inte ensam bland politikerna om att ha gått på Komvux. Inte heller Anders Borg klarade gymnasiet utan fick gå på Komvux. Men han tackade för det genom att skära ned en tredjedel av vuxenutbildningen.
Jag tror att det är viktigt att redan från början slå fast att barn och ungdomar utvecklas olika. Vi vill inte att alla ska blomstra samtidigt. Låt blommor blomma vid olika tider! Vi vill inte som den borgerliga regeringen vill, att det ska ske en utslagning direkt. Vi vill i stället att man ska få en andra, en tredje och en fjärde chans. Vi ger inte upp beträffande barnen och ungdomarna. Det är detta vi socialdemokrater står för och det är detta som vi kontrasterar med visavi den borgerliga regeringen.
Tänk vad tråkigt om alla blommor blommade direkt, i början av april! Då skulle vi rosor inte alls få blomma. Det är alltså bra att sprida över hela året.
Viktigt för ungdomar är utbildning, jobb och bostad. Men jag vill här också nämna att vi inte får glömma alla de ungdomar som växer upp under mycket svåra förhållanden. 400.000 barn i vårt land växer upp i förhållanden där missbruk finns med i bilden. Vi vet också att det finns ungdomar som har psykiska problem och att många behöver hjälp och stöd. Därför är skolhälsovården något som vi lyfter fram, tillsammans med de förslag som vi väljer att satsa på just när det gäller utbildning, jobb och bostad.
Därför vill jag avsluta med att säga: Vi får aldrig se barn och ungdomar som ett problem, vilket vi så ofta gör. Vi talar ju ofta om dem som ett problem. Men de är inte ett problem, utan det är vi som gör dem till ett problem. Visst finns det alltså saker som vi kan göra bättre. Det handlar om att underlätta för barn och ungdomar att utvecklas på det sätt som allra bäst passar dem. Den största björntjänsten vi kan göra dem är, som sagt, att se dem som ett problem. 
Barn och ungdomar är den bästa tillgång vi har! Det tycker jag ska genomsyra det här området.

Taggar