Skip to content

Språkrörens (MP) sommartal 2020

Om

Talare

Isabella Lövin
Språkrör
Per Bolund
Språkrör

Datum

Tal

PER BOLUND
Hej alla,

De investeringar vi gör idag avgör vilket samhälle vi har imorgon.

Varje stort samhällssteg vi tagit genom historien har tagits genom investeringar.

Investeringar tog oss från bondesamhället till industrisamhället.
Det gav oss välfärd och hög levnadsstandard men har också gett oss nya problem, inte minst i form av den klimatkris vi nu är mitt uppe i.

Nu är det dags för oss att ta nästa steg. Från fossilsamhället till det gröna samhället.

Det bästa sättet att lyfta oss ur coronakrisen är att nu göra de stora investeringar som krävs för att göra Sverige till världens första hållbara, klimatsmarta välfärdsland.

Det är därför som vi nu måste bestämma oss för att investera i framtiden.

De satsningar vi gör på skolan är en livsinvestering i våra barn.

De satsningar vi gör på vårdpersonalens arbetssituation idag är en investering inte bara i dem som jobbar där utan också i oss själva.

Investeringar är en satsning på oss alla. Tillsammans.


Det är dags nu för nästa stora samhällsinvestering. Den i ett hållbart samhälle. I ett samhälle med framtidstro och hopp.

Nu behöver vi storsatsa på att rusta upp det som generationer före oss har investerat i.

Järnvägar som Getingmidjan ett stenkast härifrån till exempel.

Den byggdes 1871. Då gick det sex tåg där varje dag. I dag är det 300 per dag.

Runt om i Sverige behövs det mer investeringar som gör att vi får läsa färre nyheter om tågförseningar och fler om att tågen går och kommer fram i tid.

De som kliver på ett tåg ska känna pirret i magen över sin resa, inte en klump av oro för att tåget inte ska komma fram i tid.

Det är också nu vi behöver göra det stora ombyggnadslyftet. Miljöpartiet vill lägga 10 miljarder på att renovera hyresrätter så att de läcker mindre energi men ger bättre boendemiljö.

Men det räcker inte med att rusta och renovera. Vi behöver också satsa på den nya tekniken. Den som kommer att ta oss in i det fossilfria samhället. I höghastighetsjärnväg och laddstolpar för elbilar.

Nu vill vi i Miljöpartiet få fart på en annan framtidsteknik, vätgasen.

Vi är övertygade om att Sverige kan bli ett ledande vätgasland och vi har redan börjat resan. Genom vår satsning Industriklivet kommer nu världsledande investeringar i svensk stålproduktion med vätgas, utan kol. Men det är bara ett första steg.

Vi vill att vätgas ska ersätta fossila bränslen i bilar och även fartyg med investeringar i tankstationer.

På sena¬re år har utvecklingen också gjort att vi kan använda vätgasen för att lagra förnybar energi så att den kan användas när och där den behövs. Industrin står och stampar och väntar på oss politiker att ge förutsättningar för stora satsningar. Det är nu vi ska göra de investeringarna, i ett Sverige bortom fossilberoendet.

Investeringar kostar idag men ger jobb och skatteintäkter imorgon. Men bara om vi satsar smart och med blicken riktad mot framtiden.

Framtiden är ingen slump, den bestämmer vi själva.


Den här våren har varit en prövning på så många sätt. För de som blivit allvarligt sjuka, de som förlorat en anhörig eller sett sitt företag stå utan intäkter.

En sak som jag och, tror jag, många andra har saknat extra mycket under den här tiden är tillgång till kultur. Att uppleva en omskakande teaterpjäs eller känna hur håret reser sig på armen under en musikkonsert.

Att se på film i mobilen och läsa böcker är kultur som vi enkelt kunnat konsumera även med social distansering, men en stor del av kultursektorn har fått stänga igen och ställa in under pandemin.

Begränsningen har varit viktig för att minska smittspridningen, men har också fått absurda konsekvenser. Att trängas i varuhus är tillåtet men att arrangera säkra konserter har varit förbjudet.

Just nu arbetar vi hårt i regeringen för nya regler som öppnar möjlighet för fler säkra kulturarrangemang under hösten. Bra så, men det räcker inte för oss.

Den fria kulturen måste självklart få kompensation för att kunna leva genom krisen, men också att växa långt efter att corona blivit bara ett minne hos oss.

För oss miljöpartister är den fria kulturen själva beviset på att vi är ett civiliserat samhälle. Kulturen kan få oss att ifrågasätta och tänka i nya, oväntade banor. Det är därför miljöpartiet tagit ansvaret för kulturpolitiken i regeringen och slagits varje år för ökade resurser till kulturen.

Vi har prioriterat kulturen framför annat. I budgeten som kommer vill vi visa att kulturen inte bara ska klara sig genom krisen, vi har högre ambitioner än så.

Vi vill visa att kultursektorn är värd att satsa på och att kulturen efter krisen ska blomstra, till och med mer än innan.


Vi vet att kriser kostar och är tuffa att genomlida. Det har vi alla sett exempel på under våren. Men kriser kan också ta fram det finaste i ett samhälle. Solidaritet och sammanhållning. Att skydda varandra tillsammans.

Miljöpartiet har i regeringen med socialdemokraterna och tillsammans med Centerpartiet och Liberalerna visat att det går att rädda jobb och företag även när en pandemi drabbar hela samhället.

Vi har visat att det är i skarpt läge som Tillsammans blir ett ord med större tyngd. Tillsammans kan vi lyfta oss ur krisen.

Efter den förra finanskrisen räddades bankerna.

När vi tar oss ur den här krisen ska vi sätta målet högre än så. Nu ska vi rädda den här planeten vi bor på!

Och nu är det dags för en som vet hur man gör för att rädda planeten. Isabella Lövin!ISABELLA LÖVIN

Tack så mycket Per,

Inställda planer, uppskjutna drömmar, oro för vår egen och anhörigas hälsa. Sorg över de som gått bort.  Det här året har inte blivit som någon av oss tänkt sig.

Pandemin har svept in som en präriebrand över världen. VI kommer känna av effekterna för lång tid framöver. Den har satt spår i vår ekonomi, i vår sjukvård och vår välfärd,
i våra hjärtan.

Det här senaste året har skrämt oss på så många sätt. Men det har också visat kraften i samhället när vi alla går åt samma håll.

När grannar handlar mat åt den som inte kan gå ut, när sjukvårdspersonal jobbar månader i sträck för att rädda liv, när företag erbjuder hjälp till samhället i stort.

När inte bara egenintresse styr våra handlingar, utan när vi ser att intresset för det gemensamma är det viktigaste. Ensam är inte stark. Bara tillsammans kan vi skapa trygghet när det otänkbara händer. Tillsammans är det viktigaste ordet i en demokrati

I krisen prövas också ledarskapet. Jag är glad över att vi politiker i år kunnat sätta krisen i främsta rummet.

Billiga poänger och det politiska spelet har länge stått tillbaka till förmån för att hjälpa människor. Det har vi kunnat göra på ett helt exceptionellt sätt – tillsammans

Jag önskar att vi kunde fortsätta på samma väg även när den här krisen klingar av. 

Det sägs ibland att askan är den bästa jorden.

Efter att lågorna lagt sig, växer det nytt liv.

Jag har tänkt mycket på det under våren och sommaren.

Den här krisen har gjort att vi nu ser sådant som länge varit bortglömt.

Jag har tänkt på de som bor i Punjab som för första gången sett Himalayas bergskedja mot horisonten, en syn som i fyrtio år varit gömd bakom luftföroreningar.

Jag har också tänkt på himlen här hemma –  den ljusblå, utan flygplan. Och jag har tänkt på allas vår hemester i år. Det lugnare tempot. All tid för familjen och vännerna, tiden att njuta av den svenska naturen. Själv har jag som många andra upptäckt paddling i år. Stående paddling på en bräda, vilket ger helt nya perspektiv. När havet är blankt kan man se rakt ner i vattnet som i ett akvarium. Man känner sig som ett med naturen – och faktum är att vi ÄR ett med naturen, Havet, atmosfären, alla andra arter är förutsättningen för mänskligt liv. Utan naturen överlever vi inte.

Jag har tänkt på hur lätt det är för ett samhälle att agera när det är en akut kris. Men hur svårt det är att få politiken intresserad av att förebygga nästa kris.

Vi befinner oss väldigt nära livsfarliga brytpunkter för den globala uppvärmningen. Vi läser ständigt om nya värmerekord, om glaciärer som kalvar; de helvetiska bränderna i Australien i vintras som ledde till 3 miljarder djurs död.

Nu måste vi tänka nytt. Förebygga nya katastrofer.  Vår gröna vision om omställning, arbetstillfällen och omsorg om varandra är inte orimlig. Det orimliga vore att bygga tillbaka samhället som det var innan. Därför vill Miljöpartiet satsa 250 miljarder kronor de kommande åren på investeringar i ett nytt och hållbart samhälle.

Så vi kan ta klivet från fossilberoende till det gröna och förnybara,

från slit- och slängsamhället till det långsiktiga och cirkulära

från det kortsiktiga och vinstmaximerande till verklig omsorg om varandra genom att investera i välfärden och ta uti med arbetsvillkoren för vår viktiga vårdpersonal.

Och NU är tiden att ta de här kliven.

Sverige är redan världsledande inom fossilfri stålproduktion.

Med rätt investeringar kan vi nu också bli världsledande inom tekniken för hållbara bränslen i bilar, lastbilar och flygplan.

Därför vill Miljöpartiet att det statliga investeringsstödet Industriklivet utökas så att det möjliggör för delfinansiering av svenska bioraffinaderier

Med rätt styrmedel har Sverige också möjlighet att bli världsledande inom teknik för energilagring.

Vi kommer behöva nya system för att lagra energi och balansera flödena i elnäten i ett hundra procent förnybart elsystem

Batterier, värmelager och vätgas kommer vara delar i svaret. Vätgas kan dessutom ersätta fossila bränslen i industriprocesser och transporter både på land och hav

Därför vill Miljöpartiet inrätta ett stöd till fossilfri vätgas och annan teknik för energilagring

Plast finns överallt i våra samhällen, och det är ett på många sätt praktiskt material. Men ska vi fortsätta att använda plast och nå våra miljö och klimatmål  – då kan vi inte fortsätta slänga och förbränna plast. Den måste återvinnas.

Chalmers tekniska högskola har kommit fram till att ett returplastraffinaderi skulle kunna minska Sveriges utsläpp med runt en miljon ton koldioxid. Varje år.

Miljöpartiet vill att ett statligt stöd inrättas för att utveckla en pilotanläggning för att återvinna plast och andra material i Sverige.

Det är en lågt hängande frukt som vi måste ta. Så skapas nya jobb, så tar vi ansvar för vår planet.


Vänner

Coronakrisen har blottlagt många sårbarheter i Sverige. Bristerna i äldreomsorgen inte minst. Jag minns när jag själv på gymnasiet sommarjobbade som hemsamarit. Redan då var ensamheten stor hos många äldre, och mitt schema handlade mycket om att ge tid för en kaffestund, för att hjälpa till med att lägga håret eller bara lyssna. Idag går äldreomsorgspersonalen på minutscheman som tvingar fram en helt omänsklig stress i relation till de äldre. Jag förstår att många inte orkar stanna i yrket. Psykisk ohälsa är idag den allra vanligaste anledningen till sjukskrivningar. Och de flesta av de sjuka är kvinnor i omsorgsyrken Vi måste vända den onda spiralen. Vi måste ge mer tid till återhämtning och mer tid till mänskliga relationer inom vården. Vi har inte råd att bränna ut oss själva, lika lite som vi har råd att bränna ut planeten.

Vänner,

Coronakrisen har gjort att hela världen slagit i en nödbroms. Vi har alla haft tid för reflektion. Saker kan göras bättre, mycket bättre, När vi startar igen, då ska vi ha ändrat riktning. Då ska vi vara på väg mot en framtid, som vi alla kan längta till.

Taggar