Skip to content

Mikael Damberg: Tal vid minnesstund över Fadime Sahindal

Om

Talare

Mikael Damberg
Politiker

Datum

Plats

Österstund

Tal

Vänner, medmänniskor, 
Fadime mördades för sin kärlek till Patrik. 
Mina känslor över detta overkligt fasansfulla kan inte beskrivas i ord. Kanske kan dessa hundratals ljus bättre än något annat symbolisera den stora saknad, vrede och sorg som vi känner idag.
Vi har förlorat en vän och en viktig förebild. Vi i SSU har mist en av våra modigaste medlemmar. Sverige har förlorat en viktig röst för unga tjejers rättigheter.
Vi har samlats här idag för att minnas och hedra Fadime Sahindal. Men också för att samla styrka och kraft inför framtiden. Hennes personliga kamp Ð måste nu bli vår gemensamma.
Alla som träffat eller lyssnat till Fadime blev berörda. Fadime var ju så otroligt stark. Hon hade modet och den inre styrkan att hävda sina rättigheter också gentemot sina närmaste. Hon ville forma sin egen framtid.
Hon valde friheten, men tvingades välja bort sin egen familj. 
Men Fadime hade inte något egentligt val. Hon ville leva med sin svenska pojkvän och hon ville leva tillsammans med sina vänner. För detta föraktades hon, för detta hotades hon. Men hon gav aldrig upp.
Fadime blev på så sätt mångas hopp. Hon stred inte bara för sin egen rätt att älska och leva med den hon ville. Hennes strid gällde alla kvinnor i det svenska samhället. Hon tog steget ut i offentligheten för att försvara andra unga tjejers rätt till ett eget liv. Hon lät på så sätt sin egen styrka inspirera och stärka andra.
Låt ingen tvekan råda. Fadime hade rätt. Hon hade rätt till ett eget liv. Den rätten levde hon för, och den rätten mördades hon för.
Vi sörjer idag tillsammans med Fadimes alla vänner. Låt oss ikväll gå härifrån och minnas Fadime som den hon var: en stark och positiv tjej som inspirerar och betyder mycket för andra.
Låt oss föra hennes kamp vidare. Budskapet från oss måste vara tydligt. Alla måste ha rätt att få älska vem man vill. Sverige ska vara ett land där kärleken tillåts vara gränslös.

Taggar