Skip to content

Magdalena Andersson: Tal till nationen om NATO

Om

Talare

Magdalena Andersson
Partiledare Socialdemokraterna

Datum

Tal

Sverige, vi är nu ett säkrare land. Som fullvärdiga medlemmar i NATO så inleds en ny epok i vårt lands historia. 
Vi har nu ett starkare försvar av vår frihet, vår demokrati och vårt sätt att leva. 
Beslutet om att ansöka om NATO-medlemskap, det tog vi socialdemokrater med en bred samsyn i Sveriges riksdag. Och det gjorde vi för att vi älskar Sverige och för att det här stärker Sverige och svenska folkets säkerhet. 
Men grundorsaken till att vi inledde den här processen, den finns kvar. Sen två år pågår ett fullskaligt invasionskrig mitt i Europa. Och genom att bomba bostadshus till ruiner, genom deportationer och rena avrättningar, försöker den ryska regimen krossa det ukrainska folkets motstånd. 
Och vi följer deras kamp för frihet med djup beundran och respekt. Och vi ska komma ihåg att den kampen i de ukrainska skyttegravarna, det handlar om Ukrainas rätt till frihet och demokrati, ja, men det handlar också om oss. 
Om oss här i Sverige. 
Om vår trygghet och säkerhet. 
Om vårt självbestämmande. 
Och när vi utträder in i NATO, då gör vi det som en trovärdig och engagerad medlem, som är redo att göra vårt för Europas säkerhet. Men NATO räcker inte. 
Just nu oroar sig många över utvecklingen i omvärlden och vad den kan innebära för oss här i Sverige. Kommer maten bli ännu dyrare? Kommer skola och sjukvård behöva skärra ner när utgifterna till försvaret ökar? Kommer vi dras in i krig? 
Frågorna och oron, de är förståeliga. Och det jag vill säga till er, det är därför det här. NATO ökar vår trygghet, men i den osäkra tid som vi lever i, då måste vi också komma samman som land. Vår sammanhållning är avgörande för vår motståndskraft. Och det är när vi håller ihop, när vi tar gemensamt ansvar som vi är som starkast. Det här handlar det om att fortsätta bygget starkt folkförsvar. Ett totalförsvar av svenska folket och för svenska folket. Det folkförsvaret, det består av alla er unga som nu är värnplikt. Alla er som är med i frivilliga försvarsorganisationer. Det består av er som arbetar som ingenjörer eller montörer i vår högteknologiska försvarsindustri. Den industri som är så viktig för att kunna fortsätta stötta Ukraina. 
Men försvaret av vårt land, det handlar också om att vårt samhälle ska fungera. Och vi måste helt enkelt stärka det gemensamma. För vår motståndskraft förutsätter en stark sjukvård. Pålitliga vägar och järnvägar, ett robust elsystem. Ja, vår motståndskraft vilar ju på alla er som arbetar i sjukvården. På er vägarbetare, lokförare, busschaufförer och alla ni andra med viktiga uppgifter i tider av kris eller krig. Ja, den vilar ju också på er lärare, er föräldrar, mor och farföräldrar som tar er tid att svara på barnens oroliga frågor. Ja, var och en av oss är en viktig pusselbit i den svenska försvarsförmågan. 
Det här kommer vara särskilt viktigt just nu. När pro-ryska och antidemokratiska krafter arbetar aktivt för att splittra Europa. När risken för ryska hybridattacker och desinformation är stor. Förhåll det därför kritiskt till vad du läser och vara särskilt försiktig med vad du delar på sociala medier. 
Just nu tar konturen av ett nytt kallt krig form och Europa står i en avgörande tid. Och att inte låta Ryssland vinna kriget Ukraina, det är vår tids definierande uppgift. Och att vi gör vårt för att friheten ska segra över förtrycket. 
Så låt oss visa historieböckerna att i Sverige, där väljer vi sammanhållning före splittring. Där visar vi att vi är redo att göra det som krävs för att stötta Ukraina och för att stärka det Sverige vi älskar. Numera som medlemmar i NATO.  

Taggar