Skip to content

Magdalena Andersson: Tal på nationaldagen 2024

Om

Talare

Magdalena Andersson
Partiledare

Datum

Plats

Orminge

Tal

Vänner,

Tack för möjligheten att få vara här i Orminge!

Jag har bott på många platser.

Men Nacka.

Det är hemma.

Från de vindlande stigarna i Nackareservatet, till glittret i vattnet vid Skurusundet.

Och finns det någon tid på året;

När vårt land är vackrare än just nu?

Jag vet inte om det är möjligt att göra tillägg på listan över världens sju underverk.

Men om det är det;

Så ska den svenska försommaren in på listan.

Och det är det jag vill prata om i dag.

På vår nationaldag.

Om den plätt på jorden som vi kallar vår.

Om det land vi alla älskar.

Och om vad vi måste göra för att försvara det.

Vårt hem:

Sverige!

***

I över 500 år har Sverige varit en självständig stat.

Men bara i drygt 100 år av dessa har vi varit en fullvärdig demokrati.

Det betyder;

Att av de drygt 20 generationer svenskar som har levt sen Gustav Vasa valdes till kung;

Är det bara tre som har levt i det demokratiskt Sverige.

Det ger perspektiv.

För jag tror att många av oss bär på känslan;

Att demokratin och folkstyret är fast förankrat i vårt land.


Och på många sätt är det ju det.

Men samtidigt visar tidsperspektivet att det här inte är någon naturlag.

Att Sverige är en demokrati är någonting som generationerna före oss har kämpat för.

Och det måste vi bära med oss;

När vi ställer oss frågan:


Vad är Sverige? Vad är det som gör vårt land unikt?

Jag har landat i detta.

Sverige är något större än att vi är några miljoner som råkar bo på just den här biten mark på den skandinaviska halvön.

Vårt lands historia är en lång resa;

Från ett mörkt jordbruksland i Europas norra utkant;

Till en världsledande industrination med en urstark välfärdsstat.

Och Sveriges styrka är vi har förmått att se att alla delar av vårt land är avgörande för att bygga den samhällsgemenskap som är så viktig.

Från de rättigheter som vi slår fast i vår lagbok.

Yttrandefriheten. Tryckfriheten. Att en människa är en röst.

Att all offentlig makt utgår från folket. Vårt myllrande föreningsliv.

Till de institutioner vi byggt.

En allmän skola för alla barn. En generell välfärd som är lika för alla.

Trygghetssystem som ger alla medborgare ett skyddsnät när vi behöver det.

Ett robust försvar av vårt land och våra gränser. Inre säkerhet och ordning.

Allt finansierat genom ett effektivt och rättvist skattesystem.

Till de värderingar som genomsyrar vår samhällsgemenskap.

Rättvisan. Respekten. Att vi ser varandra som jämlikar.

Vi skryter inte – men vi viker heller inte ner oss.

Vi säger du till chefen och vi väntar på vår tur i kön.

Att vi tar gemensamt ansvar.

Det här är det samhälle som vi mödosamt har byggt upp.

Som generationer har kämpat för;

Under flera decennier av slit och hårt arbete.

Och varje beståndsdel hänger ihop.

Ingen byggsten kan avvaras.

Det som gjorde Sverige till ett av världens starkaste, mest rättvisa och mest jämlika länder var insikten om just detta.

Att allt hänger ihop.

Det är det vi firar i dag, den sjätte juni.

Ett land som har förmått att sätta samhällsgemenskapen i centrum.

Ett land som är rättvist och jämlikt.


Ett land, där varje medborgare räknas!

***

Vänner,

Vi lever i en avgörande tid.

De år vi har bakom oss;

Och de år som kommer framöver;

Kommer när vi skriver historieböckerna att vara definierande.

Återigen står kampen för våra samhällen mellan demokrati och demokratiska ideal;

Och auktoritära stater och auktoritära krafter.

Det är två helt olika sätt att organisera ett samhälle;

Som just nu står inför en kraftmätning.

Och de auktoritära krafterna skyr inga medel.

Rysslands brutala och hänsynslösa invasion av ett fredligt och demokratiskt grannland tvingar oss att ta ställning.

Väljer vi att se mellan fingrarna;

När den auktoritära ryska regimen skickar sina stridsvagnar för tvinga ett helt land och ett helt folk till underkastelse.

Eller väljer vi att ställa oss på Ukrainas sida? Att göra det vi kan för att stötta kampen för ett fritt och demokratiskt Ukraina?

Det här kriget som just nu utkämpas handlar om Ukrainas rätt till självbestämmande, till demokrati och till frihet. 


Men den handlar också om alla staters rätt till självständighet, demokrati och frihet.

Så också Sveriges.

Den här kampen handlar om svenska folkets trygghet.

För vi vet att Rysslands ambitioner inte stannar vid Ukraina.


Om Ryssland vinner kriget står fler länder på tur.

Och det kommer att kasta långa skuggor över vårt land och vår kontinent.

Och vi vet att de val vi gör nu;


De kommer att påverka Sverige och Europa under flera decennier framöver.

Det är därför vi drar en tydlig linje.

Vi kommer att stå upp mot de högerpopulistiska och auktoritära krafter som vill splittra oss.

Vi kommer att stå upp mot Vladimir Putin.

Vi kommer att försvara vårt sätt att leva och det Sverige vi älskar!

***

Och vänner,

Det auktoritära tankegodset letar sig in överallt.


Det slår rot i fler länder.

De här idéerna är på frammarsch över hela Europa.

Ja, över hela världen.

Vi ser hur extremhögern i Tyskland, Italien, Frankrike och Ungern flyttar fram sina positioner.

Vi ser hur högerpopulister över hela världen;

Också här i Sverige;

Underblåser spänningar. Piskar upp konfliktnivån.

Ökar splittringen. Ställer grupp mot grupp, människa mot människa.

I grunden handlar det här om motstående idéer om hur samhället ska organiseras.

Där vi socialdemokrater vilar tryggt i det svenska, demokratiska sättet att bygga ett land.

Man börjar nerifrån och upp.

Med ett starkt och fritt föreningsliv. Möjligheten att själv bilda en uppfattning.

Genom studiecirklar, fackföreningar, kultursällskap och idrottsklubbar.

Istället för den auktoritära idén.


Där makten tvingar på befolkningen en vilja och en åsikt.

Där man kväver det fria föreningslivet. Inordnar allt under samma mall.

Tystar de kritiska rösterna.

Så bygger man inte ett starkt samhälle.

Det är inte så Sverige har blivit ett av världens mest framgångsrika länder.

För vi har sett det här förut.

Det finns epoker i historien när mörka krafter har velat kapa vår samhällsgemenskap;

Och fylla berättelsen om Sverige med någonting helt annat.

Men då har vi orkat stå upp.

Då har vi varit klara och tydliga.


Att i Sverige gör vi inte skillnad på folk och folk.

I Sverige står upp för varandra.

Det, mina vänner, är ett land att vara stolt över!

***

Vänner,

Också i vår tid finns det krafter som vill omdefiniera den svenska samhällsgemenskapen.


Som vill att den ska vara rotad i 1900-talets mörkaste idéer.

Som vill att den ska vara sluten och hård.

Men vänner,

Vi vet;

Att när vår svenska samhällsgemenskap har varit framgångsrik;

Har den aldrig vilat på några unkna och inskränkta ideal;

Där vi gör skillnad på människa och människa.

Nej, vår samhällsgemenskap ska bygga på respekt.

Att varje människa blir bedömd utefter vem man är.

Inte var man kommer ifrån. Var man är född. Eller vilket jobb man har.

Men det här kommer att kräva en kamp, mina vänner.

Att återupprätta en stark samhällsgemenskap är vår viktigaste uppgift de kommande åren.

Jag vill att svenska flaggan ska hissas på varje torg.

Jag vill att den ska symbolisera frihet, rättvisa och respekt.

Jag vill att den ska visa att samhällsgemenskapen är på väg tillbaka.

***

Vänner,

Sverige hör hemma i Europa. Vår relation till vår kontinent;


Den har inte alltid varit okomplicerad.

Men vi har alltid vetat var vi hör hemma. Att Sverige är ett land i världen.

Som blir starkare när vi är öppna.

Och vi bär på insikten;

Att vår säkerhet ökar, när forna fiender blir goda grannar.

Och vi är en del av en europeisk gemenskap.


I tider av kriser och krig, så är den europeiska gemenskapen vår trygga hamn.

I kampen mellan demokratier och auktoritära krafter;

Är det med de europeiska demokratierna som vi som vi tar den fighten.

Nu på söndag, om bara några dagar;

Kan vi stå upp för vårt land och för svenska folkets trygghet och säkerhet.

Ingen gång sen Sverige gick med i EU;

Har kopplingen mellan vad som sker i Bryssel;

Och våra levnadsvillkor här i Sverige;

Varit så tydlig.

De beslut som kommer att fattas av folkets valda ombud i Europaparlamentet de kommande fem åren;

Kommer att vara helt avgörande för våra barn och barnbarns framtid;

För svenska folkets säkerhet och trygghet.


Förmår vi att stå upp mot Putin och den ryska regimen;


Förmår vi att stötta Ukraina och dess frihetskamp;

Och förmår vi att använda EU för att lösa de svåra samhällsproblemen;

Ja, då går vi en ljusare framtid till mötes.

Så den allra bästa insatsen man kan göra för Sverige;

Denna försommarhelg i juni;

Det är att gå till vallokalen.


Att använda det yttersta uttrycket för våra demokratiska rättigheter: vår röst.

Så: gå och rösta!

Och gör det inte ensam. Ta med grannar, föräldrar, vänner och kollegor.

Var med och se till att vi är många som gör något stort.

Var med och se till att vi väljer sammanhållning framför splittring.

Gå och rösta på söndag, för Sverige och svenska folkets skull!

***

Vänner,

Som jag sade inledningsvis.

Nu lever vi mitt i den vackraste tiden i vårt land.

Allt som har varit dött och torrt, har slagit ut i grönt.

Mörka och grådaskiga kvällar;

Har bytts mot ljumma försommarkvällar;

Där skymningen målas i rosa och guld.

Och dofterna.

Det kanske är det bästa med försommaren.

Lukten av jord, och nyslaget gräs. Blommande rabatter och sjöar.

Tänk;


Vilken tur vi har haft. Att just den här plätten på jorden.


Den vi kallar Sverige;

Får vara vårt hem.

Jag vet att vi är så många som är beredda att försvara vårt land.

Våra värderingar. Vårt sätt att leva. Vår demokrati och vår frihet.

Och om det skulle krävas: våra gränser och vårt självbestämmande.

Men den känslan kommer ur en stark samhällsgemenskap.

Att vi tillhör något större;

Än att vi bara råkar vara grannar.

Att vi är ett samhälle.

Så låt den sjätte juni, vår nationaldag, bli en ständig påminnelse om detta.

Och låt det nionde juni, valdagen, bli den dag där vi gör något stort.

Och väljer sammanhållning framför splittring.

Vi gör det för Sverige.

Det land, vi alla älskar.

Tack, för att ni har lyssnat.


Och glad nationaldag!

Taggar