Skip to content

Magdalena Andersson: Tal på manifestation mot Rysslands krig mot Ukraina

Om

Talare

Magdalena Andersson
Partiledare

Datum

Tal

Mötesdeltagare!

Ett år sen Rysslands brutala anfallskrig mot Ukraina.

Ett år av helvete för det ukrainska folket.

Tusentals kvinnor och män har skadats och dödats av ryska vapen.

Familjer har slagits i spillror.

Barn som aldrig mer kommer att träffa sina föräldrar.

När jag var i Ukraina vittnade människor om sexuella övergrepp, deportationer och avrättningar.

Livet blir aldrig det samma.

Inte i Kiev.

Inte i Cherson.

Inte i Mariupol.

Så låt oss tala klarspråk:

Rysslands illegala, folkrättsvidriga invasion av Ukraina;

De brutala övergreppen på civila;

De systematiska attackerna på civil infrastruktur;

Det verkar inte finnas någon gräns för den ryska regimens brutalitet och hänsynslöshet.

Det internationella samfundets röst måste vara tydlig:

Förövarna ska ställas till svars för sina krigsbrott!

***

Och frågan måste ställas:

Var går gränsen för de ryska maktambitionerna?

Inte bara anser de sig ha rätt att invadera ett fredligt och demokratiskt grannland;

De gör anspråk på att styra över ett stort antal länders säkerhetspolitiska vägval.

Även på Sveriges.

Det gör att vi måste axla ett historiskt ansvar.

Så att vi kan se både oss själva och våra barn i ögonen.

Så att vi kan berätta för våra barnbarn att vi stod upp för det som är rätt, också i tuffa tider.

Också när det kostade på.

För det kommer det att göra om kriget fortsätter.

Men det är ett pris värt att betala.

Det handlar om det ukrainska folkets rätt till fred och frihet.

Men det handlar också om så mycket mer.

Det handlar om att aldrig låta imperialistiska maktambitioner vinna.

Att aldrig låta aggressiva krigshandlingar löna sig.

Det handlar om säkerheten i Europa.

Om våra europeiska värderingar.

Om frihet, jämlikhet och demokrati.

I slutändan om människovärdet.

För mig kan det inte bli tydligare:

Vladimir Putin får inte vinna det här kriget.

We can not let Russia win this war.

Slava Ukraini!

***

Mötesdeltagare,

Det svenska stödet till Ukraina har varit starkt.

Över politiska blockgränser, i civilsamhället och bland befolkningen.

Att vi är så många här idag är ett tydligt tecken på det.

Det starka stödet bland Sveriges befolkning har möjliggjort ett kraftfullt agerande från politikens sida.

Vi har skickat pengar.

Vi har skickat tält, sjukvårdsmateriel och generatorer.

Och det tog inte mer än tre dagar från krigsutbrottet tills vi tog det historiska beslutet att skicka vapen till Ukraina.

Det hade inte skett sen andra världskriget, när Ryssland invaderade Finland.

Lik som då, var det nu rätt och riktigt.

Lika viktigt är att stödet fortsätter framöver.

För trots att den ryska ledningen underskattade Ukrainas militära förmåga;

Trots att de underskattade truppernas moral;

Trots att de underskattade det ukrainska folkets motståndskraft;

Så är det internationella stödet direkt avgörande för Ryssland inte ska segra.

Och vi ger oss inte förrän de ryska soldaterna har lämnat Ukraina!

***

För, mötesdeltagare,

Det var inte bara Ukraina som Ryssland underskattade.

De underskattade också oss.

De underskattade enigheten i det fria och demokratiska väst.

Ukrainarna ger sig inte.

Vi ger oss inte.

För Ukraina.

För Europa.

För fred, frihet och demokrati.

Slava Ukraini!

Taggar