Skip to content

Magdalena Andersson: Tal på Järvaveckan 2023

Om

Talare

Magdalena Andersson
Partiledare

Datum

Plats

Järva

Omständigheter

Socialdemokraternas partiledare Magdalena Anderssons tal på Järvaveckan 2023.

Tal

Hej på er!
Vad roligt att se så många här.
Men jag är inte förvånad.
Jag vet att det finns många i Järva som bryr sig om vårt samhälle.
Som bryr sig om vår demokrati.
Som engagerar sig.
För att alla barn ska få en ärlig chans och växa upp i trygghet.
För att alla ungdomar ska kunna ta sig igenom skolan.
För att vuxna ska komma i arbete.
Och allt det engagemanget som ni visar;
Allt det jobb ni lägger ner;
Det är ovärderligt.
Ni ska veta en sak:
Ni stärker Järva;
Ni stärker Stockholm;
Och ni stärker vårt land!

***

Mötesdeltagare,
Järvaveckan handlar ju om att människor ska mötas.
Om att vi ska diskutera med varandra.

Gemensamt komma fram till lösningar på samhällsproblemen.
I grund och botten;
Om att vi delar det här landet, tillsammans.
På många sätt är det kärnan i vår samhällsgemenskap.
I den svenska demokratin.
Jag är stolt över den.

Stolt över de demokratiska principerna.
Om fria medier, självständiga myndigheter och ett starkt civilsamhälle.
Om att alla, oavsett storlek på plånboken, får vara med och bestämma.
I grund och botten;
Om alla människors lika värde.
Det finns partier och rörelser som har en annan utgångspunkt.
Vars själva affärsidé handlar om att göra skillnad på människor.
Utifrån var man är född.
Utifrån religion.
Så bygger man inte ett starkt samhälle.
Så bygger man inte ett land som håller ihop.
Så bygger man inte för en framtid i gemenskap.
Så mötesdeltagare,
Låt mig vara så tydlig jag kan:
Vi socialdemokrater kommer aldrig under min ledning,
Jag upprepar aldrig,
Aldrig någonsin att samarbeta med Sverigedemokraterna!
***

För mötesdeltagare,
Jag vill föra Sverige i en annan riktning.
Jag vill att vi ska bygga en ny samhällsgemenskap.
Utifrån hur Sverige ser ut idag.
En samhällsgemenskap byggd på rättvisa.
På respekt.
Och på gemensamt ansvar.
För mötesdeltagare,
Jag tror inte att ensam är stark.
Jag tror inte på splittring.
Jag inte på att samhället ska göra skillnad på svensk och svensk.
Jag tror tvärtom;
Att vi blir starka tillsammans.
Så är det här i Järva;
och så är det i hela Sverige.
När vi är många som jobbar tillsammans;
Då kan vi lösa problemen.
Då kan vi bygga vårt fantastiska land starkare!
***
Och även om Sverige på många sätt är ett väldigt bra land;
Så har vi också många problem.
Idag vill jag särskilt tala om tre av dem:
Den ekonomiska krisen.
Skolan.

Brottsligheten.
Och problemen hänger ihop.
Låt mig börja med den ekonomiska krisen.
***

Och vi ser alla den ekonomiska krisen i vår vardag.
Höga priser.
På smör, bröd och mjölk.
På bensin och diesel.
Och på el.
Samtidigt stiger hyrorna.
Många människor runt om i Sverige kämpar nu med att få ekonomin att gå ihop.
Också här i Järva.
Vi ser det i statistiken.
Fler hamnar hos Kronofogden, när man inte kan betala räkningarna.
Allt fler människor söker sig till hjälpcenter, för att få hjälp med mat och kläder.
Vi får rapporter om att barnen äter mer i skolan, särskilt före och efter helgen.
Det ekonomiska läget är allvarligt;
Och då måste vi politiker prioritera.
Som ni vet har Sverige nu fått en högerregering, som sitter på nåder av Sverigedemokraterna.
Och vilka prioriterar de i det här läget?
Inte barnfamiljer.
Inte pensionärer.
Inte arbetslösa.
Man skär till och med ner på arbetsmarknadspolitiken.
På Arbetsförmedlingen och på vuxenutbildningen.
Det vill säga på just sådana insatser som behövs för att människor ska komma i jobb.
Och vilka satsar SD-regeringen på istället?
Höginkomsttagarna.
Kristersson och Åkesson prioriterar dem som redan tjänar mest.
Som redan har det bra ekonomiskt.
10 000 kronor i skattesänkning blev det i höstas.
Nu planerar de att fortsätta likadant nästa år.

Runt 50 000 kronor till höginkomsttagarna.
Rakt ner i fickan på Kristersson och Åkesson.
Medan vanligt folk kämpar med att få pengarna att räcka till i matbutiken.
Nej mötesdeltagare,
Det är helt fel prioritering.
När det är tufft så måste vi hjälpas åt.
Då måste politiken prioritera vanligt folk – inte de rikaste!
***
Mötesdeltagare,
Många människor är besvikna på Sverigedemokraternas högerregering.
Det är inte så konstigt.
För nu har de börjat säga vad de egentligen tycker.
Kristersson säger ”Det är bara att bita ihop”.
Johan Pehrson twittrar om att det är ”… fett att vara arbetslös”.
Ebba Busch har slutat vifta med falukorven, som hon gjorde under valrörelsen.
Andra högerdebattörer säger nu rakt ut att barnen till de med tuffast ekonomiska förutsättningar ska leva på gröt och ris.
Så lät det ju inte innan valet.
Då lovade högerpartierna allt åt alla.
Högkostnadsskydd för el.
Sänkta bensin- och dieselpriser.
Pausat amorteringskrav.

Stopp för höjda skatter.
Paradigmskiften hit och dit.
Nu låtsas de som ingenting.
Högerpartierna har uppenbarligen ”glömt” vad de lovade innan valet.
Och då är det klart att många blir besvikna.
För mötesdeltagare,
Att slå svenskt rekord;
Det är ofta något oerhört fint.
Men att göra det i antalet löftesbrott;
Det är faktiskt skamligt!
***

Mötesdeltagare,
Sverige behöver en annan ekonomisk politik.
En politik som prioriterar vanligt folk.
En ekonomisk politik byggd på respekt, helt enkelt.
Och vi socialdemokrater har lagt fram förslag efter förslag.
När elpriserna var som högst föreslog vi en elräkningsakut.
För att långsiktigt sänka elpriserna presenterade vi förslaget om folkhemsel.
Det sa högern nej till.
Vi har lagt förslag om höjt barnbidrag med 200 kronor.
Om höjt underhållsstöd med 500 kronor;
Och om extra studiebidrag under sommaren på 2900 kronor.
Det är Kristersson och Åkesson emot.
Vi har föreslagit sommarlovsaktiviteter med lunch.
Men till och med det säger man nej till.
Högerregeringen vägrar att ens sätta sig i krissamtal tillsammans med oss.
Mötesdeltagare,
Allvarligt talat.

Sverige måste kunna bättre än så.
I ekonomiska kriser,
Då måste vi agera för vanligt folks bästa!
***
För det andra har vi skolan.
De höga priserna slår hårt också mot den.
Skolorna behöver också köpa in saker.
Skolböcker och mat, till exempel.
Och den ekonomiska pressen var ofta hög redan innan den här krisen.
Med alltför många unga killar som hamnar efter, när lärarna inte hinner hjälpa alla.
När det inte finns resurser för att hjälpa dem som behöver extra stöd.
När det blir stökigt på skolgårdarna för att det inte finns tillräckligt med vuxna.
Kommunerna har hand om de här frågorna – och de kämpar för fullt.
För att ekonomin ska gå ihop.
För att krisen inte ska drabba barnen.
Men när det är kris, som nu;
Då måste också regeringen ta sitt ansvar.
Men inte heller det här prioriterar Sverigedemokraterna och högerregeringen.
De har satsat alldeles för lite för att det ska räcka till.
Och nu ser vi att det riskerar att bli stora nedskärningar.
Personal kommer att sägas upp.
Vi socialdemokrater har visat att det går att göra annorlunda.
Vi vill satsa dubbelt så mycket som regeringen.
För det kan inte vara skoleleverna som ska betala priset för den ekonomiska krisen.
Dessutom har vi vinstdrivande skolkoncerner, där miljarder går till vinster.
Pengar som kunde ha gått till barnen.
Mötesdeltagare,
Nu måste Moderaterna och Sverigedemokraterna vakna.
De måste börja agera.
De måste släppa prestigen kring vinsterna.
De måste helt enkelt prioritera barnen i skolan – det är faktiskt viktigare än skattesänkningar för de rikaste!
***
För mötesdeltagare,
Det handlar om att skolan är nyckeln in i samhället.
Det är där man lär sig läsa, räkna och skriva.
Där många lär sig språket ordentligt.

Lär sig förstå hur saker och ting hänger ihop.
Lär sig samarbeta med andra.
Helt enkelt färdigheter man behöver i livet.
Och mötesdeltagare,
Statistiken talar sitt tydliga språk.

Om man klarar skolan;
Tar sig hela vägen till en gymnasieexamen;
Då är chansen mycket god att man också får ett jobb med schysst lön.
Och med jobb kommer trygghet.
Trygghet i en stabil ekonomi.
Trygghet i arbetskamrater.
Trygghet i ett fast sammanhang, i att få bidra till någonting större;
I att vara med och bygga vårt samhälle starkare.
Det är därför som vi socialdemokrater ofta talar om att alla som kan jobba ska jobba.
Det är viktigt för den enskilda människan – och det är viktigt för samhället.
Så mötesdeltagare,

Eftersom skolan är nyckeln för att få ett jobb,
Då måste den få de resurser som behövs.
Och de som känner mig vet att jag är försiktig med att ge löften.
Jag tycker att det är viktigt att man står vid sitt ord;
Och som politiker kan omvärlden snabbt förändras, så man måste vara varsam.
Men en sak, det kan jag lova:
Jag kommer alltid, så länge jag har någon form av politiskt inflytande;
Alltid att kämpa för skolan.
Alltid att kämpa för att barnen, lärarna och specialpedagogerna ska ha tillräckligt med resurser!
Mötesdeltagare,
För det tredje har vi frågan om kriminaliteten och nyrekryteringen.
Ni vet vad jag talar om.
Gängkriminella som sprider skräck i hela bostadsområden.
Som utpressar hederliga människor.
Som tar till hot och våld.
Som rånar, skjuter och spränger.
Och som i allt högre utsträckning rekryterar barn och unga.
Det är klart att den ekonomiska krisen för hushållen och skolan inte förbättrar situationen.
Och mötesdeltagare,
Vi får aldrig vänja oss vid det.
Aldrig vänja oss vid att barn utnyttjas för de kriminellas mörka syften.
Aldrig vänja oss vid rån, skjutningar och sprängningar.
Samhället ska vara starkare än så;
Det ska alltid vara starkare än gängen!
***
Mötesdeltagare,
Det som behövs är en politik som sätter tryggheten i främsta rummet.
Som gör det som krävs för att alla bostadsområden i Sverige ska vara trygga.
Vi socialdemokrater vill ha fler poliser och skärpta straff för dem som ägnar sig åt våldet.
Vi gjorde mycket när vi satt i regeringsställning – och det är bra att regeringen fortsätter.
Men för varje gängkriminell som sätts bakom lås och bom, så står allt yngre killar redo att ta deras plats.
Därför är det förödande att högerregeringen inte gör tillräckligt för att bryta nyrekryteringen.
De gör istället tvärtom.

Med fel ekonomiska prioriteringar;
Och med otillräckliga resurser till skolan och kommunerna.
Inte bara det:
Nu riskerar en satsning som S-regeringen gjorde på det brottsförebyggande arbetet att gå om intet.
250 miljoner kronor årligen riskerar att försvinna.
Pengar som använts bland annat just här i Järva.
Bland annat till extra stödpersonal i skolan.
Till skolsocionomer och fler fältarbetare som jobbar uppsökande mot barn i riskzon.

Vi har därför idag krävt att högerregeringen säkrar att den här satsningen får fortsätta.
Problemet är att de bara ser halva problemet, och därför bara har halva lösningen.
De borde lyssna på vad polisen själva säger.
Att det inte räcker med att bura in de som begår brotten, om nya ungdomar direkt tar deras plats.

Mötesdeltagare,

Ska vi stoppa gängkriminaliteten, skjutningarna och våldet;
Då måste vi bryta nyrekryteringen.
Då måste barnen hamna rätt från början – inte i de kriminellas klor!
***
Vi socialdemokrater vill göra det som krävs.
Vi vill se fler insatser, stöd och krav.
Vi gick till val på det.

För varje krona som läggs på fler poliser, vill vi att minst en krona ska läggas på att stoppa nyrekryteringen.
Ärligt talat;
Samhället borde punktmarkera varenda ung kille som är på glid;
Så att han stannar i skolan, tar sig igenom gymnasiet och får ett jobb –istället för att hamna i kriminalitetens bana.
Ska vi dit måste skolan, polisen, socialtjänsten, föreningslivet och andra vuxna – ja hela samhället – dra åt samma håll.

För mötesdeltagare,
Vi måste komma till en punkt där varenda ung människa känner att de behövs.
Det finns krafter som vill något annat.
Kriminella och extremister som vill utnyttja våra unga.
Men de är få.
Alla vi andra är så många fler.
En förkrossande majoritet av oss som bor i Sverige vill ju bara leva i trygghet.
Vi vill att alla Sveriges barn ska få utvecklas och leva ett gott liv.
Att de ingår i samhällsgemenskapen;
Och kan bidra till det land vi tillsammans bygger.
Det ska vi kämpa för;
Kämpa för tills vartenda bostadsområde är tryggt!
Mötesdeltagare,
Alla de här tre delarna som jag har talat om;
Ekonomin, skolan och kriminaliteten;
Problemen hänger ihop.
Men det gör också lösningarna.
En rätt prioriterad ekonomi ger en bättre skola.
En bättre skola gör att fler kommer i jobb och hjälper oss att minska nyrekryteringen.
Och en minskad brottslighet stärker i sin tur tryggheten och ekonomin.
Nu har Sverigedemokraternas högerregering visat att de väljer en annan väg.
Där skattesänkningar för höginkomsttagare är viktigare än samhällets bästa.
Det hänger ihop med hela deras politiska projekt.
De vill montera ner det som håller oss samman i Sverige.
Öka motsättningarna.
Ställa människa mot människa.
Grupp mot grupp.
Vi ser det i det hatet, pådrivet av Sverigedemokraternas svans.
Såväl online som offline.
Jag får så många vittnesmål från människor som berättar om ett annat klimat efter valet.
Det är glåpord som kastas efter människor, på tunnelbanan eller på bussen.
Man ger sig till och med på barn;
Barn!

För att de säljer majblommor.
Det är skamligt.
Vi ser också ledande sverigedemokrater som sprider grumliga konspirationsteorier om folkutbyte.
Man hävdar att det är ”ren matematik”.
En matematik som bygger på att helt vanliga medborgare som jobbar, bidrar och betalar skatt ändå inte är svenskar.
Och moderater, kristdemokrater och liberaler står passivt och tittar på.
Inte bara det – de ger samma sverigedemokrater verklig politisk makt.
Det är faktiskt inte klokt.
Mötesdeltagare,
Nu behövs alla goda krafter.
Mot hatet.
Mot hoten.
Mot bristen på respekt för hederliga människor som kämpar och sliter för vårt land.
I Sverige behöver vi mer samhällsgemenskap – inte mindre!
***
Där borta *peka mot tältet* står vi socialdemokrater.
Och vi behöver vara fler som engagerar oss.
Socialdemokraterna har lokala S-föreningar här i Järva.
S-kvinnor har en nystartad kvinnoklubb.
Och SSU har en klubb för alla unga, där det är gratis att bli medlem.
Vi är många på plats här idag.
Så om ni är lika förbannade som jag på vad som nu händer i Sverige;
Om ni delar vår syn på alla människors lika värde;
Kom bort och prata med oss!
Kom med oss i kampen mot Sverigedemokraterna och högerregeringens splittringspolitik.
Kom med oss i arbetet för ett Sverige där vi håller ihop!
***
Och mötesdeltagare,
I det arbetet ska vi alla komma ihåg en sak.
I grund och botten är vi människor inte så komplicerade.
Oavsett om vi bor här omkring Järva, eller någon annanstans i Sverige.
Vi längtar alla efter fred, frihet och trygghet.
Efter tillhörighet.
Efter gemenskap och sammanhållning.
Det som vi socialdemokrater alltid har jobbat för;
Att bygga ett rättvist Sverige där vi samlas och håller ihop.
Där vi ser till att alla kan vara med och bidra efter förmåga i gemensamt ansvar, och därmed också blir en del av vår gemenskap.
Ett Sverige där vi respekterar varandra.
Oberoende av vilka föräldrar vi har.
Vilken utbildning vi har.
Vilket jobb vi har.
Var vi är födda,
Eller vilka vi älskar.

Så att vi tillsammans som de människor vi alla är;
Tillsammans kan bygga ett samhälle som är starkare, tryggare och bättre.
Så att vi inte bara får en framtid att blicka fram emot;
Utan också en att längta efter.
Helt enkelt – för att Sverige ska bli mer som Sverige.

Vår plats i världen.
Tack för att ni har lyssnat!

Taggar