Skip to content

Lena Rådström Baastad: Almedalstal 2021

Björn Nordqvist, Socialdemokraterna

Om

Talare

Lena Rådström Baastad
Partisekreterare för Socialdemokraterna

Datum

Plats

Almedalen

Omständigheter

Socialdemokraternas partisekreterare Lena Rådström Baastads tal i Almedalen 2021.

Tal

Om tre timmar ska riksdagen samlas för att återigen rösta om vem som ska vara landets statsminister, om Stefan Löfven ska få förtroendet att leda ännu en s-ledd regering som är beredd att ta ansvar för Sverige.

Under tiden lägger byggjobbaren ner spikpistolen och klättrar iväg till den trötta lärlingen lite längre bort på ställningen.

Undersköterskorna påbörjar nästa varv med termometer och blodtrycksmätare, någon springer på larmet från rum 5.

Busschauffören rullar de stela axlarna medan hon väntar lite extra på hållplatsen där en pappa med barn och vagn ska av, och ett pensionärspar med rullatorer ska på.

De kommer alla att missa TV-sändningarna av det här Almedalstalet och statsminister-omröstningen i riksdagen.

Men de missar inte det viktigaste:

– sitt ansvar för vårt gemensamma folkhemsbygge,

– sitt ansvar för den som har demens eller är coronasjuk,

– sitt ansvar för att Sverige rullar vidare – i bred bemärkelse, i välfärd och arbete, i solidaritet och omtanke om varandra.

Jag förstår att många i vårt land tänker att det är konstigt att våra politiker, som är satta att ta det yttersta ansvaret för vårt land, inte kan hålla sams och göra vad de ska göra. Utan väljer att kasta ut landet i politisk oreda och stök.

Att de inte kan sluta tjafsa om vem som ska ha makten och istället tillsammans ta itu med problemen.

– Sjukvården är pressad till det yttersta, personalen oroar sig för om de ska få sin semester efter mer än ett år av slit, samtidigt som de räds en ny coronavåg i höst.

– Det finns uppenbara brister i äldreomsorgen.

– Skolan behöver ta itu med nya kunskapsluckor.

– Företagen behöver fortsatt stöd för att komma på fötter så att nya, grönare framtidsjobb kan växa till i vårt land.

– Offensiven för att krossa gängen ska fortsätta.

– Mäns våld mot kvinnor ska stoppas.

Det här är samhällsproblem som vi måste lösa. Det svåra är inte att bli överens om det. Det svåra ligger i att komma överens om på vilket sätt vi ska lösa dem.

Och då är det direkt avgörande vilka partier som ska göra de överenskommelser som tar landet vidare. Och vem som är landets statsminister.

Svenska folket har redan röstat, i senaste riksdagsvalet. Vi bad då om folkets förtroende för att få bilda en socialdemokratiskt ledd regering. Jag hoppas att Sverige får ha en sådan ända fram till nästa valdag.

Jag är socialdemokrat precis som Stefan Löfven. Vi vill att alla människor ska vara fria att forma sina liv utifrån jämlika förutsättningar. Oavsett var i landet du föds, eller i vilket land du föds, av vilka föräldrar, om de är rika eller fattiga.

Vi är övertygade om att alla vinner på ett samhälle där vi gemensamt tar ansvar för det som alla förr eller senare behöver: som sjukvård, omsorg, skola, pensioner, socialförsäkringar, och ett effektivt rättsväsende.

I långt över hundra år har socialdemokrater tänkt såhär. Och det har styrt vilka lösningar på samhällsproblemen som vi har valt. Vi har valt att bygga ett folkhem, ett välfärdsland, ett starkt samhälle.

Stundtals har våra idéer mött mycket kraftigt motstånd, och inte bara från högerhåll. Vi har varit i konflikt med själva tidsandan. I decennier har den istället präglats av mantrat ”satsa på dig själv”. Välfärdsstat och offentlig sektor blev nästan till skällsord ett tag.

Och när vi stod och talade om solidaritet och jämlikhet uppfattades vi ibland som lika moderna som en tjock-TV utan fjärrkontroll.

Numera vet de flesta vad ”satsa på dig själv” ledde till. Avregleringar, privatiseringar och minskade resurser till den gemensamma välfärden. Ansvaret har sakta men säkert flyttats bort från det gemensamma, till individen.

Vill du ha en bra pension som går att leva på? Varsågod, teckna en pensionsförsäkring.

Vill du att ditt barn ska gå i en bra skola? Då skulle du ha satt barnet i rätt kö redan som nyfödd.

Vård efter behov och i tid? Nja, här går faktiskt den med privat sjukförsäkring före i kön.

Partierna på högerkanten tycker fortfarande att det här är rätt sätt att lösa samhällsproblemen på.

Men det tycker inte vi socialdemokrater!

Här har striden i svensk politik stått i decennier – och här står den fortfarande.

För oss är det självklart:

– När du är sjuk eller svag behöver samhället vara starkt.

– När gängen är starka behöver samhället vara ännu starkare.

– När vi ställs inför en pandemi eller stora kriser, då måste samhället vara urstarkt.

Det har väl aldrig varit tydligare än nu. Sverige har stannat upp under Coronakrisen. Arbetslösheten har ökat och Coronaköer byggts upp inom sjukvården.

Det har blivit tydligt att högerpolitik i form av dåliga anställningsvillkor och marknadsexperiment i välfärden har försvagat Sverige!

Nu är mer än var tredje vuxen svensk fullvaccinerade, men vi befinner oss fortfarande i en pandemi, det är för tidigt att säga att den ekonomiska krisen är över.

Det brådskar att bygga Sverige starkare! Vi vill ta Sverige framåt, tillsammans.

För oss socialdemokrater kommer välfärden alltid först.

Det är därför vi de senaste åren har gjort historiska satsningar på just välfärden.

Idag jobbar 100 000 fler i skola, vård och omsorg. Men det behövs fler anställda i välfärden. Många, många fler.

– Vi förbättrar villkoren för de anställda inom äldreomsorgen genom att erbjuda heltid och utbildning på betald arbetstid.

– Vi skyddar yrkestiteln undersköterska för att fler ska söka sig till yrket.

Det är därför vi arbetar för att den med hemtjänst ska få en fast omsorgskontakt.

Vi har stärkt cancervården, ambulanssjukvården, förlossningsvården och ser till att fler personer har en fast läkarkontakt.

Det är därför vi ska fortsätta höja pensionerna. De som har varit med och byggt vårt land ska ha rätt till en pension som det går att leva på.

Skolorna har haft det tufft under pandemin. Nu måste vi säkra att alla elever får de kunskaper som de har rätt till. Det handlar om att bygga en skola med fokus på jämlikhet och kunskap.

Men för att komma till rätta med det här krävs det förändring. Därför vill vi:

– avskaffa det orättvisa kösystemet till friskolor,

– införa gemensam antagning för kommunala och fristående skolor.
 
– Pengarna till skolor ska fördelas efter behov.

På så sätt kan vi göra svensk skola till världens bästa igen.

Det råder ingen tvekan – när samhällsbygget går vidare ska välfärden komma först. Vår gemensamma välfärd. Nu får det vara slut på vinstjakt och marknadsexperiment.

Vår generations uppgift är att genomföra en rättvis klimatomställning och samtidigt säkra framtidens nya gröna jobb, i hela landet.

Snabba och kraftfulla åtgärder har räddat hundratusentals jobb under pandemin. Nu ska styrkan i svensk ekonomi användas för en kraftfull och grön återstart.

Sveriges välstånd bygger på hög tillväxt, hög sysselsättning och snabb omställning. Från gammal teknik till nya jobb. Det har lagt grunden till vårt välfärdssamhälle.

Nu är vi mitt i nästa steg. Sverige och Europa ska gå i fronten i att genomföra Paris-avtalet. Industriklivet snabbar på omställningen.

Jag bor i Vintrosa utanför Örebro. En mindre tätort men många betraktar det nog som landsbygd.

Servicen har förändrats sedan jag växte upp, men vi har det ändå bra. Många orter som Vintrosa har det betydligt tuffare.

5 km från Vintrosa ligger Garphyttan och Garphytte Bruk, eller Suzuki Garphyttan, som det heter nu. På verkstadsgolvet produceras fjädertråd till förbränningsmotorer. Till en bilindustri där det sker snabba förändringar.

Men samtidigt som Sverige skeppar iväg stora trådrullar till bilmotorer världen över, sker också ett utvecklingsarbete för att satsa på nya gröna produkter och grönt stål för nya marknader.

Det betyder en tuff omställning, men så länge vi gör den så kommer det 100-åriga bruket och möjligheten att jobba där att finnas kvar.

Vi är på väg att bygga om Sverige till världens första fossilfria välfärdsland.

NU händer den nyindustrialisering vi pratade om redan 2014. Företag flyttar hem produktion och helt nya industrier etableras: se på Skellefteå, Gällivare, Luleå och Boden.

Nu är man igång med att tillverka fossilfritt järn och stål. Det byggs jättelika batterifabriker. Teknik som sätter Sverige i förarsätet i den globala klimatomställningen. I sin tur skapar det exportframgångar och nya jobb. Och bättre förutsättningar att bo och leva i hela Sverige.

Rätten till trygghet för vanligt folk har alltid varit socialdemokratins främsta mål. Den socialdemokratiskt ledda regeringen har satsat mer på polisen och rättsväsendet än tidigare regeringar, just därför att vi socialdemokrater vet att det är vanligt folk som drabbas värst av gängens framfart och växande otrygghet.

Hittills har 60 olika straff skärpts. Vi är nu mycket nära 6 000 fler polisanställda och ytterligare 4 000 är på väg.

Effektiva tillslag har gjort att kriminella nätverk förlorat både narkotika, vapen och stora pengar. Ett enträget arbete börjar ge resultat – Nu gäller det att hålla i och öka takten.

– Pengarullningen hos de kriminella nätverken ska stoppas.

– Skjutvapen och narkotika ska bort från våra gator.

– Nyrekryteringen till gängen ska brytas.

Vi har alla ett ansvar. Rikspolitiker kan skärpa lagar och skaffa fram resurser till polis och rättsväsende. Kommunpolitiker kan prioritera skolan, idrotten, ungdomsaktiviteter och socialtjänst. Väljare kan bestämma vilka värderingar som ska styra prioriteringarna.

Men sist och slutligen kommer det att handla om att trygga mammor, pappor och andra vuxna som är närvarande och kan visa på rätt och fel, om förebilder, kanske avhoppare, om kompisar som kan visa att det finns alternativa sätt att leva ett gott liv.

Ingen kan göra allt, men alla kan göra något. Tillsammans utgör vi det starka samhälle som aldrig viker undan för brottsligheten.

De högerkonservativa beskyller ibland oss socialdemokrater för att vilja ha makt för maktens skull.

Låt mig säga såhär: Jag är partisekreterare i ett parti som en gång bildades just för att kunna ge människor inflytande.

Genom fackligt arbete förbättrades villkoren på arbetsplatserna, men för att förbättra villkoren för arbetarnas barn, rätten till skolgång för alla, kvinnors rätt till arbete, frihet och oberoende, behövdes också en plats och en röst där makten fanns.

Därför bildade arbetarrörelsen det socialdemokratiska partiet för långt över hundra år sedan. För att på demokratisk väg, i kommunala församlingar, i riksdag och regering, kunna förändra samhället och öka tryggheten för alla.

Den kampen är vår själ, vår ryggrad, och vårt själva syfte.

Vi vill förändra och förbättra för vanligt folk, och därför är vi beredda att bära ansvaret och att regera landet. För kunna göra det, söker vi väljarnas förtroende i varje val. För utan makt är vi maktlösa, det gäller människor likaväl som partier.

Vi vill ha väljarnas förtroende att leda landet för att vi har tydliga mål som annars inte går att infria.

Efter pandemin behöver samhällsbygget återstartas med full kraft. Och då krävs partier som orkar sätta sig vid förhandlingsbordet och börjar jobba.

Vi socialdemokrater söker folkets förtroende och makt nog att ha inflytande. Idag i riksdagen, men också år ut och år in i kommunala församlingar.

Och vi vet precis vad vi ska använda den till.

Vi vill bygga ett rättvisare, mer jämlikt och starkare Sverige. Starkare än före pandemin. Mycket starkare och mer solidariskt än Sverige skulle bli med en högerkonservativ regering. Den mest högerkonservativa sedan demokratin infördes.

Nu ska vi bygga Sverige starkare än någonsin förr. För byggjobbaren och lärlingen, för undersköterskorna runt om på Sveriges vårdavdelningar, för busschauffören med de stela axlarna, och för alla andra som bor i vårt land.

Vi Socialdemokrater är redo att än en gång ta Sverige framåt – tillsammans.

Tack för att ni lyssnat.

Källa

https://almedalsveckan.info/tal

Taggar