Skip to content

Carl XVI Gustaf: Jultal 2012

Om

Talare

Datum

Tal

Kära svenskar, hemma och utomlands!

Jag och min familj vill tillönska er alla en god fortsättning på julen.

Vi lever i en tid av snabba förändringar. En tid där tempot kan upplevas högt. Då förväntningarna på oss människor ständigt verkar växa. Och där information och kommunikation korsar vår jord och våra liv i en hastighet som saknar motstycke i historien. Kanske gör detta en högtid som julen ännu viktigare för oss alla.

Denna tid på året får vi en möjlighet att stanna upp en stund. Vi får en chans till samvaro och eftertanke. I vårt land utgör julen också en ljuspunkt i den vackra, men också ibland, så mörka och kalla, svenska vintern.

Jag hoppas att julens ljus når fram även till er som inte har någon att dela julen med. Liksom till er alla som denna högtid inte har ledigt, utan arbetar för att vårt land ska fungera.

Jag tänker bland annat på er som arbetar i sjukvården, äldreomsorgen, inom polis, brandkår eller andra delar av det svenska samhället. Jag tänker också på er som arbetar ideellt för andra människor. Det arbete ni utför betyder så mycket för så många. Inte minst nu under jul och nyår.

Denna höst och vinter har den ekonomiska oron i vår omvärld gjort sig påmind även i Sverige. Bakom rapporterna om en försvagad konjunktur finns många människor som funderar över framtiden. En del kanske riskerar att förlora sitt arbete. Andra tror sig få svårighet att finna ett nytt. Deras utmaning är också Sveriges. Turbulensen i världsekonomin är ett av många uttryck för en större omställning. En omställning som hela vårt samhälle står inför.

I vår globala värld hårdnar konkurrensen. Det ställer nya krav på oss. På samma sätt som när vi tog steget från jordbrukssamhälle till industrisamhälle har vi nu tagit steget till tjänstesamhälle och informationssamhälle.

Det innebär att vi behöver rusta oss med kunskap, nya idéer och innovationer. Allt det som gör att vi kan stå starka i en föränderlig värld. I denna utmaning kan vi också hämta stor inspiration i vår egen historia.

Sverige är inte ett stort land. Trots detta har vi kunnat stå starka. Vi har visat på värdet av samarbete, hårt arbete och öppenhet mot vår omvärld. Tillsammans med höga ambitioner för utbildning och välfärd har det gjort att vi kunnat ställa om när förändring stått för dörren. Vi har kunnat gå stärkta ur oroliga tider.

Sverige har många rikedomar. Jag tänker då i första hand på alla människor. Kvinnor och män. Unga och äldre. Nya och gamla svenskar. Som var och en bidrar till att forma Sverige och vår framtid.

Därtill tänker jag på det vi har i form av naturtillgångar. Vid sidan av vår kunskap, forskning och teknisk utveckling, är dessa viktiga att ta tillvara.

Två av många platser jag besökt under året är Gällivare och Kiruna. I dessa och andra gamla gruvorter spirar i dag framtidstron. Det investeras, nyanställs och görs stora satsningar inom forskning och utveckling. Glädjande är också att gruvnäringen möjliggör arbete för många unga människor.

Denna gruvnäringens renässans är bara ett exempel på att Sverige har mycket att erbjuda världen. Vi har som land både kunnande, industri, tjänster och råvaror. Vi har forskning och innovationer. Allt detta utgör en bra grund för att kunna möta morgondagen.

Sverige har som land också gott anseende i vår omvärld. Det är något som Drottningen och jag ofta noterar under våra statsbesök. Ett uttryck för detta var vår resa till Sydkorea i maj i år. Under vårt besök upplevde vi, som så ofta, hur Sverige och våra svenska företag är väl sedda i världen. Både landet och människorna upplevs mycket positivt. Och våra tjänster och produkter är något vi ska vara stolta över.

Tar vi tillvara på allt detta som är Sverige. Allt detta som utgör våra möjligheter. Allt det jag möter under mina resor ute i landet och ser i mina möten med svenskar, både här hemma och utomlands. Då är jag övertygad om att vårt land inte bara kommer att ha en rik historia, utan också en lovande framtid.

I denna framtid har vi också en viktig uppgift. Jag tänker då på vår miljö och vårt klimat. Vi önskar att kommande generationer ska kunna andas frisk luft och dricka rent vatten! Då måste vi finna vägar för vår värld. Vägar som möjliggör för jorden att fungera också i morgon.

År 1972 stod Sverige värd för FN:s första globala miljökonferens. I år bjöds det in till ”Stockholm+40 – Partnership Forum for Sustainable Development”. Jag deltog vid det första mötet för 40 år sedan. I år invigde jag denna återträff.

Att mycket har hänt sedan 1972 framkom tydligt på mötet. Samtidigt tror jag det stod klart för alla att mer måste göras. Annars kommer vi aldrig tillrätta med klimatproblemen. Vi kommer inte heller att nå en hållbar utveckling för våra hav, sjöar, skogar och ytterst livet på jorden.

Mötet gav en möjlighet att samlas inför FN:s konferens om hållbar utveckling, Rio+20, som ägde rum i Rio de Janeiro i juni. Tillsammans med Drottningen deltog jag även i detta möte. Senare i december samlades FN också till klimatmöte i Doha.

Om framgångarna från dessa möten kan verka små är det ändå viktigt att världen samlas på detta sätt. Det understryker att globala utmaningar kräver globala svar. Därför måste arbetet fortsätta. Fler i vår värld måste förmås att gå från ord till handling i miljö- och klimatfrågan. Och i denna uppgift har Sverige en fortsatt viktig roll att fylla.

Nu ringer vi snart ut 2012. Jag vill därför avslutningsvis tacka er alla för året som varit. Jag vill tacka alla som bidrar till att göra Sverige till det land det är.

Jag vill också ta tillfället i akt att tacka för alla lyckönskningar till Kronprinssessan Victoria och Prins Daniel i samband med att Prinsessan Estelle kom till världen. Det är en stor händelse för hela familjen, för Drottningen och mig att bli mormor och morfar och Prins Carl Philip och Prinsessan Madeleine fick sitt första syskonbarn. Att Sverige med sådan kärlek tog emot sin nya prinsessa värmde oss alla.

Nu hoppas jag att vi gemensamt ska se till att göra året som kommer till ett bra år. Ett år fyllt av nya möjligheter. Och vi gläder oss särskilt med Prinsessan Madeleine och Christopher O’Neill åt deras kommande bröllop.

För mig utgör också 2013 lite av ett jubileumsår. Då är det 40 år sedan jag tillträdde som Sveriges konung och statschef. Det vill jag högtidlighålla. Därför kommer Drottningen och jag besöka samtliga län under året. Vi inleder i Kalmar i början av mars. Och vi hoppas under dessa besök få möta så många som möjligt av er alla, runt om i Sverige, som betytt så mycket för oss under åren.

Med dessa ord vill jag avsluta och tillsammans med min familj, tillönska alla en fortsatt God jul och ett gott nytt år 2013!

Taggar