Skip to content

Jan Björklund: Röstförklaring vid omröstning om Ulf Kristersson som statsminister

Om

Talare

Jan Björklund
Partiledare

Datum

Tal

Herr Talman!

Om dagens omröstning enbart hade handlat om Ulf Kristersson eller de föreslagna regeringspartierna hade det varit enkelt att rösta Ja, och ingå i regeringen.

Men dagens omröstning handlar även om något mer och något större.

Över hela västvärlden drar en högernationalistisk våg, som är en motreaktion mot globalisering, Europasamarbete, frihandel och öppenhet – alltså de liberala idéer som byggt hela vår västerländska samhällsmodell. Liberalismen har byggt de mest framgångsrika samhällena som världen har skådat, med individuell frihet, social välfärd, rättssamhälle, fri ekonomi, tolerans och jämställdhet och den högsta ekonomiska och materiella levnadsstandard som människor har upplevt.

Även högernationalism har prövats i full skala i Europa under 1900-talet. När de idéerna har vuxit och tillåtits dominera har utvecklingen i stället slutat i den europeiska historiens största tragedier.

I denna högernationalistiska rörelse ingår Donald Trump, Brexit, Marine Le Pen men också de auktoritära styrena i Polen och Ungern. Där ingår också Sverigedemokraterna.

SD har redan anmält att man gärna vill bli en del i regeringsunderlaget idag och att de blir det är en förutsättning för att regeringen skulle bli vald. Den regering som nu föreslås är SD:s önskeregering.
Herr Talman!

Även Decemberöverenskommelsen var ett misstag. Den har givit Vänsterpartiet, ett parti grundat ur kommunismen, ett alltför stort inflytande. Den ska inte återupprepas.

I en demokrati är det väljarna som bestämmer riksdagens sammansättning. Om Alliansen hade blivit större än de rödgröna hade vi kunnat tillträda eftersom vi hade varit största block. Även då hade Sverigedemokraternas röster sannolikt krävts för att tillträda i regering. Men det hade varit en annan sak. Då hade Alliansen inte varit beroende av SD:s ja-röster i varje viktig enskild omröstning under fyra år.

Jag litar på Ulf Kristersson uttalade vilja att inte förhandla med SD. Det är bara det att när den linjen ska fullföljas kommer regeringen mycket snabbt att få erfara att SD:s stöd inte är gratis. Varför skulle det vara det? Vänsterpartiet har utövat sin utpressarroll i fyra år med goda resultat, vad är skälet att tro ett ett SD fyllt av självförtroende och förakt för vår liberala samhällsmodell inte skulle göra detsamma? Om regeringen går mot omfattande förluster i avgörande voteringar, till exempel om budgeten, står Sverige inför ständiga hot om regeringskriser och nyval. Inte alls den stabilitet som behövs för att genomföra stora liberala reformer i brett samförstånd. SD skulle bli det nav kring vilken all politik godkänns eller förkastas med ständiga ultimatum och kriser.
Herr Talman!

Jag erkänner; det är en tung dag. Att rösta emot en Allianskollega. Liberalerna och jag själv har utsatts för en formidabel hat- och hetskampanj senaste veckorna, inte från den moderata ledningen, men från den svenska högerns svans. Under mina 25 år i politiken har jag inte upplevt något liknande. Det kommer säkert på kort sikt att ge en negativ effekt i förtroendesiffror både för mig och mitt parti.

Men vi står upp för det vi lovade i valrörelsen och jag vill tro att det är sådant som skapar förtroende på längre sikt. Vi ville ha en alliansregering, men inte inte på SD:s nåder. Jag var tydlig i alla intervjuer; om Alliansen blir mindre än de rödgröna krävs ett blocköverskridande samarbete. Att i det läget, med det resultat som väljarna har gett oss, regera enbart med SD i regeringsunderlaget, var uteslutet. Den som hävdar att vi bryter mot vad vi sagt kan inte ha lyssnat. Moderatledningen försäkrade däremot, gång på gång, att en smalare högerregering inte var aktuellt.

Om dagens förslag faller kommer jag att rekommendera Talmannen att försöka bilda en regering som är blocköverskridande och som utesluter SD och V från en permanent utpressarroll. Alliansen i samarbete med åtminstone ett parti på andra sidan blockgränsen är det nästa steg som nu bör prövas.
Herr Talman,

Jag ber att få yrka avslag på föreliggande förslag, inte för att vi liberaler är emot Ulf Kristersson, utan för att vi är emot den maktställning SD skulle komma att få.

Taggar