Skip to content

Gabriel Wikström: Installationstal

Kristian Pohl, Regeringskansliet

Om

Talare

Gabriel Wikström
Politiker

Datum

Tal

Tack för det stora förtroende ni har visat mig. I en stund som denna känner jag mig ödmjuk. Ödmjuk inför er, ödmjuk inför de stora uppgifter som väntar. Ödmjuk inför förtroendet att få leda SSU i en tid då det är viktigare än någonsin att stå upp för våra värderingar. 
Men låt mig börja med att tacka er för en fantastisk tid som kandidat. I sex månader har jag fått möjlighet att berätta om min syn på våra gemensamma utmaningar och hur vi tillsammans ska möta dem. 
Jag har fått möjlighet att på nära håll se SSU-Sverige; genom att åka gocart i Sundsvall, skjutsa badsugna SSUare på Skånes sommarläger, eller dela Göteborgarnas glädje över vårens seger i regionvalet. Jag har fått möjlighet att se hur starkt SSU kan vara även i svåra tider, när vi står tillsammans i sorg och solidaritet
Men framförallt har jag haft förmånen att lyssna på er och era förslag på hur vi bygger ett starkare SSU. 
Det har varit ett privilegium att ha fått genomföra en ordförandekandidatur där diskussionen om SSUs framtid och politik har stått i fokus. Det har varit ett privilegium som jag har delat med Faraj och jag vill rikta ett särskilt tack och en särskild eloge till dig, för ett engagemang som inspirerat många. 
Alla resor, alla möten, alla ni har fått mig att inse, bättre än någonsin tidigare, vilka möjligheter vårt engagemang ger oss bara vi går tillsammans. Historien har visat oss att när människor förenas kring gemensamma mål kan de uträtta storverk. Det är en kraft vi kommer att behöva om vi ska kunna möta framtidens utmaningar. 
En av alla dessa utmaningar, idag kanske den största, är kampen mot högerextremismen. Jag är född och uppvuxen i Riddarhyttan, en liten bruksort i Bergslagen. När jag blev medlem i SSU fanns det ingen klubb där utan jag blev hänvisad till SSU Rio Rojo i Fagersta. 
När jag skulle åka iväg på klubbens aktiviteter var mamma och pappa alltid oroliga. Fagersta var då och är fortfarande ett starkt högerextremistiskt fäste. Det var därför inte riskfritt att vara aktiv SSUare i Fagersta. Hot och våld fanns nära. 
Idag finns samma oro och samma frågor hos föräldrar och kompisar. Är det verkligen säkert att vara med i SSU? Ska du verkligen åka på kongressen? Vad är det för ett samhälle där 13-åringar inte kan vara med i ett politiskt ungdomsförbund utan att känna rädsla?
Utmaningarna är också fler, och de hänger ihop. Högerextremismen frodas när klassklyftorna växer. Därför bekämpas den bäst genom en politik för ökad trygghet och jämlikhet. Det är när vi ägnar oss åt de problem människor upplever i sin vardag som intolerans och extremism trycks tillbaka. 
Arbetslösheten är idag hög och bland unga är den skyhög. Regeringen står handfallen inför problemet. Bland de unga som trots allt har jobb är villkoren många gånger dåliga. Det går att diskutera om det finns skitjobb, men vi kan vara överens om att det definitivt finns jobb med skitvillkor. Det är något vi tillsammans med fackföreningsrörelsen måste bekämpa. 
Allt för många får inte den hjälp de behöver i skolan. Samtidigt sänker regeringen skatterna, och vägrar ta itu med det friskolesystem som ökat segregationen och minskat möjligheterna att styra skolans resurser dit de bäst behövs. 
När det är dags att flytta hemifrån märker många unga konsekvenserna av den ungdomsfientliga bostadspolitik som förs av regeringen Reinfeldt. Om inte föräldrarna kan hosta upp stora summor pengar får man vara glad för ett tredjehandskontrakt på en gammal sliten lägenhet. 
Klimathotet kräver åtgärder både i Sverige och resten av världen om inte vi som sitter här i dag under vår livstid ska få se gigantiska och oåterkalleliga skador på vår jord.
Demokratiska rörelser i Nordafrika behöver vårt stöd för att bygga länder som styrs av dem själva, fria från såväl inhemska diktatorer som utländska ekonomiska intressen. Palestinas folk behöver vårt stöd i att forma sin egen stat, som kan leva fri sida vid sida med Israel. 
Listan går att göra lång. Uppgiften kan tyckas övermäktig. Den kräver av oss att vi inte bara agerar lokalt utan också globalt. Den kräver av oss att vi vågar lyfta blicken och se världen, inte enbart sådan den är, utan såsom den skulle kunna vara. 
De problem vi står inför kräver politiska lösningar. Samtidigt har de senaste decennierna utgjort en rörelse bort ifrån politiken och bort ifrån föreställningen att människan tillsammans med andra kan forma sitt eget öde. Politiken har reducerats, från att vara ett verktyg för människans frigörelse till att bli ett redskap för viljelösa byråkrater. 
Ytterst är denna utveckling ett uttryck för en misstro mot människan och hennes förmåga att ta ansvar för sin egen framtid. 
Vår uppgift, SSUs uppgift, är att vända denna utveckling. Vi är socialdemokrater därför att vi tror på människan, därför att vi tror på politiken och därför att vi är övertygade om att vi bäst möter framtidens utmaningar om vi går tillsammans. 
Vår resa kommer inte att bli enkel. Den kommer kräva mer av oss än kanske någonting annat vi tagit oss för. Den kommer kräva att vi ifrågasätter gamla sanningar och invanda tankemönster, att vi förmår resa oss ur den politiska sandlådan och på allvar diskutera de stora samhällsproblemen. 
SSU ska vara en radikal röst för sveriges unga i politiken. Vi ska vara dem som ser problemen som drabbar oss som är unga. Vi ska vara så många och så olika att vi tillsammans finns i ungas vardag, på arbetsplatser och fritidsgårdar, i skolor och föreningsliv. Vi ska som organisation gå ut och lyssna även på dem som inte är medlemmar hos oss. Vi ska vara det som tidigare generationers SSUare kallade verklighetssynens ungdomsförbund. 
Vi inte bara ser ungas vardag, tillsammans är vi en del av den och upplever den själva. Därför kan vi och måste vi också föra fram de problem som drabbar unga. Men vi nöjer oss inte med bara peka på problemen, vi ska också presentera lösningarna. 
När unga saknar jobb. När bostadspolitiken havererat. När rasism och främlingsfientlighet breder ut sig. När unga jobbar under miserabla förhållanden. När orättvisorna i världen, maktfullkomliga länder och ekonomiska intressen hindrar människor från att leva i frihet och trygghet då är det vår uppgift att leda kampen mot orättvisorna. 
Vi ska högljutt kritisera regeringen Reinfeldt på alla de områden där den övergivit Sveriges ungdomar. Men vi ska också driva på vårt eget parti, från kommunpolitiker upp till partiledaren. 
Wanja, vi lovar dig att SSU ska ta plats inom arbetarrörelsen. Vi ska tillsammans med fackföreningsrörelsen och partiet bekämpa den borgerliga politiken. Vi ska tillsammans med partiet och facket bekämpa de orättvisor som den skapar. Vi ska tillsammans visa att svensk arbetarrörelse inte viker ner sig. 
Men när partiet eller facket tvekar ska vi också visa att SSU kan gå före och visa vägen. Vi ska visa att vi är arbetarrörelsens spjutspets, både ideologiskt och politiskt. Vi ska visa att SSU är den starkaste politiska ungdomsrörelsen i Sverige. 

Taggar