Skip to content

Eva Nordmark: Tal vid LO-kongressen 2012

Om

Talare

Eva Nordmark
Ordförande TCO

Datum

Plats

Stockholm

Tal

Kära fackliga vänner! Tack för inbjudan till er kongress. Jag har med mig en varm hälsning om en lyckosam kongress och framtid till LO från TCO.
Vi har många gemensamma utmaningar och drömmar om ett hållbart, jämställt och framgångsrikt arbetsliv. Ett arbetsliv där alla har rätten att vara sig själv och bli respekterad för det. Ett arbetsliv där vars och ens fulla potential tas tillvara. Där vi växer, utvecklas och mår bra på jobbet och får livspusslet att fungera. Det längtar vi efter!
De allra flesta av TCO-förbundens medlemmar känner lust att gå till jobbet. Arbetet har ett högt kunskapsinnehåll och man känner att man bidrar till något viktigt. Men det finns stora utmaningar. En sådan är stressen och pressen, inte minst för de välutbildade
kvinnogrupperna inom välfärdstjänsterna. Stressen är inget lyxproblem, det är årtiondets arbetsmiljöfråga. Enligt arbetsmiljöverket beräknas ca 3000 fått hjärtinfarkt pga skadlig stress på jobbet 2007. Personal inom skola, vård och omsorg är hårt drabbade och det finns tecken på att stressen och därmed farorna ökar. Detta är en riktigt stor facklig utmaning.
Kvinnor och män i TCO-förbunden arbetar lika mycket heltid. Näst intill i alla fall. Innan de får barn. Därefter, när barnen är små, är det lika stor andel bland TCO-kvinnor som LO-kvinnor som går ner på deltid. 50 %, dvs hälften av alla kvinnor. Vi vet alla vad det betyder för kvinnors livslön, pension och karriärmöjligheter. Men det finns positiva tecken på jämställdhetsområdet. TCOs pappaindex visar att männen ökar sin andel av föräldraledigheten. Men det går på tok för långsamt.
Vi måste öka tempot i jämställdhetsarbetet! Det behövs inte färre pappamånader, det behövs fler. Politiken har ett viktigt ansvar. Parterna på arbetsmarknaden likaså.
Men för att uppnå jämställdhet behövs mer än reformer och avtal. De har såklart stor betydelse men det krävs också attitydförändringar. En medveten arbetsgivare kan göra stor skillnad genom att i vardagen utgå ifrån och uppmuntra de anställda kvinnorna och männen till ett jämställt uttag av föräldraledighet och ett jämställt ansvar för föräldraskapet. Män måste ta sitt ansvar och utmana normen. Det måste också kvinnor göra. Kvinnor måste utmana sig själva och normen och släppa ifrån sig en del av makten över hem och barn. Genom vars och ens agerande kan vi antingen påskynda eller förhala jämställdhetsarbetet. Det måste vi våga prata klartext om.
Jobben är en stor utmaning. Inte minst för de unga. Den allra viktigaste åtgärden för de unga menar vi är att ge alla under 25 rätten att komplettera sina gymnasiemisslyckanden. Vi vill se fler och bättre jobb, en omställning mot fler gröna jobb. Det kräver näringspolitik och investeringar i innovationer, forskning och mer och rätt utbildning och kompetensutveckling för att vi ska kunna utveckla och ta de nya jobb som växer fram. Rätt hanterat kan detta vara en positiv rörlighet på arbetsmarknaden som både ger möjlighet till utveckling och karriär för den enskilde och bättre tillväxtförutsättningar för Sverige.
Efter mig talar Göran Arrius. När vi är överens alla tre centralorganisationerna, då har vi stor genomslagskraft. Inte minst visade det sig under vinterns gemensamma arbete i Europafacket, där vi lyckades få bort frågan om en gemensam lagstadgad europeisk minimilön från bordet. Istället har förståelsen och kunskaperna om våra olika modeller ökat. Och detta i sin tur till att vi nu har bestämt oss för att samarbeta mer kring förhandlingsstrategier för att stärka den fackliga kraften på alla håll i Europa.
Vårt engagemang för fackliga och mänskliga rättigheter tar inte slut vid landsgränsen. De internationella frågorna ökar i betydelse och jag är glad över det goda samarbete vi har internationellt. Det är inte minst viktigt nu när facket är tillbakapressade globalt. På Europanivån måste de fackliga rättigheterna få en starkare ställning genom ett socialt protokoll.
TCO är partipolitiskt fristående. Vår devis sedan 50-talet lyder ”ingen partipolitik i TCO men gärna tjänstemannapolitik i de politiska partierna”. Det har burit oss långt. Både i möjligheterna till inflytande och att påverka olika partiers frågor. Ibland som brygga för att få olika partier att komma överens i en viktig sakfråga. Men framförallt. Det hade varit omöjligt att få en så hög organisationsgrad på tjänstemannasidan med en partipolitisk koppling. Utan att lägga mig i era ställningstaganden, vill jag ändå vara rak med att från vårt perspektiv kan er tydliga partikoppling ibland göra det svårare för oss att samarbeta, när vi skulle behöva göra det mer. Denna olikhet oss emellan är något vi får hantera. Vi tror på samarbete och vet att vi har mycket att ge tillsammans.
Vi har mycket i vår historia och våra traditioner att vara stolta över. I veckan var jag med och firade Finansförbundets 125årsjubileum, det äldsta förbundet inom TCO. Men traditioner och historia kommer inte att ge oss några nya fackliga segrar. Facket måste förändras. Vi måste vara facket i tiden och för framtiden som är relevanta för de vi vill organisera. Både ni och vi har stora utmaningar i att nå de unga. Facklig förnyelse är livsavgörande för facket, kollektivavtalen, den svenska modellen och goda villkor på arbetsmarknaden. För att vi ska nå framgång krävs lyhördhet, inte minst för de unga, nyfikenhet på framtiden, vilja att göra skillnad och mod att utmana sig själv och våra fackliga strukturer och arbetssätt. Vi sitter i samma båt. Även för de förbund som växer är det ett stort problem att andra förbund tappar i organisationsgrad. Vi är beroende av varandras framgångar. Jag ser fram emot att vi ska inspirera varandra i fackligt förnyelsearbete så att vi blir mer relevanta, ökar organisationsgraden och får skörda nya fackliga segrar.
Jag längtar efter de segrarna. Jobb för de unga. Kompetensutveckling och utbildning så att vi växer, mår bra och orkar jobba ett helt arbetsliv. Jämställdhet. Bättre villkor för alla de med tillfälliga jobb. Vi väntar nu på regeringens proposition om visstidsanställningar. TCO anmälde regeringen till EU-kommissionen 2008 då vi ansåg att vår lagstiftning bröt mot gällande EU-rätt. Och vi fick en delseger förra året då Kommissionen gav TCO rätt. Det är inte rimligt att arbetsgivare ska kunna stapla visstidsanställningar på varandra i all evighet. Slutligen; det ska vara högt i tak, också i a-kassan. Nu måste vi få till arbetslöshetsförsäkring värd namnet!
Wanja:
Jag var med på Europafackets kongress i Sevilla 2007 då du valdes till den första kvinnliga ordföranden i Europafacket. Jag var så stolt! Och jag är stolt över att du har klivit in i de manliga rummen på ett självklart sätt och för allt du har åstadkommit. Under min rätt korta tid i Europafackets styrelse har jag sett vilken respekt och vilken värme som finns för dig. Jag är övertygad över att ditt ledarskap och din personlighet har betytt oerhört mycket för sammanhållningen i Europafacket. Och det har ju varit så viktigt, inte minst med tanke på den tuffa kris Europa nu går igenom och den press som finns på löntagare, fackliga organisationer och kollektivavtal.
Från alla vännerna i TCO Tack för gott samarbete och varmt lycka till framöver. Jag önskar er alla en framgångsrik kongress och framtid! 

Taggar