Skip to content

Ebba Busch: Almedalstal 2022

Om

Talare

Ebba Busch
Partiledare för Kristdemokraterna

Datum

Plats

Almedalen

Omständigheter

Kristdemokraternas partiledare Ebba Buschs tal i Almedalen 2022.

Tal

Vänner,

Äntligen är vi på plats här igen i Almedalen. Så roligt att få se er.

Hörde ni Magdalena Anderssons tal i söndags. Vad bra inledningen var – hon lät ju precis som jag! Fast för sex år sedan – här i Almedalen.

… Och sen följer hon upp det med att tala om att det blivit dyrt att vara svensk!

Då vände jag mig till Peter Kullgren och sa att kopierar hon en sak till så får vi skicka en royaltyfaktura till Sveavägen. Jag menar vi kan ju inte jobba gratis åt dem! Vad hade facket sagt om det?


Idag vill jag tala om Svenssonlivet. Och om en känsla som finns bland många i vårt land. En känsla av att något håller på att gå förlorat. Att det blir allt svårare att genom eget arbete skapa sig ett gott liv.

Att det blir allt svårare att uppnå de där tre V:na – Villa, Volvo och Vovve.

Många upplever att både medelklassen – och vägen in i – medelklassen – smalnar av. Man frågar sig: Var är det tryggt att slå ner sina bopålar? Vilka jobb kommer finnas i Sverige? Kommer delar av vårt land att lämnas efter?

Det har alltid inom kristdemokratin – inom borgerligheten – funnits en tanke om att det går att bygga en bred medelklass om välfärden finansieras gemensamt, om staten tar ansvar för våldsmonopolet och om enskildas flit och arbete lönar sig.

Men nu hotas vår trygghet av allt grövre våld – förnedringsrån och urskillningslös skottlossning.

Vår sjukvård är bra när man väl får ta del av den – men vårdköerna är rekordlånga.

Och under den här regeringen har det blivit dyrt att vara svensk – samtidigt som de rödgröna tar sats för att dra åt skatteskruven.

Så idag kommer jag tala om vad vi vill göra för att fler - både idag och imorgon – ska känna förtröstan i att om de gör sin plikt så kommer vägen till Villa, Volvo och Vovve vara öppen även för dem. Sverige ska vara ett land där alla kan bygga sig ett gott liv.


Det som jag då först tänker på det är vår välfärd – och specifikt hur sjukvården – fungerar. De senaste åtta åren så har vårdköerna mer än tredubblats. Just nu är det 140 000 människor som väntat olagligt länge på vård. Och det handlar inte bara om enkla åkommor…

I flera medier har man kunnat läsa om Torvald Hurula. I maj satt han på sjukhuset i Luleå med en nål i armen - redo att få en 12 cm stor cancertumör bortopererad. När en sjuksköterska då fick gå in och berätta att platsbrist gör att hans operation inte skulle bli av. Han fick vända hem igen.

Jag tror inte jag behöver berätta för någon vilka risker det innebär om tumörer får växa. Men jag tror att allt för få vet att kvalitén på cancervården ofta beror på var man bor.

Låt mig ge ett talande exempel: Nio av tio som får bröstcancer i Uppsala lever fem år senare – i Jämtland-Härjedalen är det bara strax över sju av tio.

Vilka är det då som står i köerna och drabbas av ojämlikheten? Är det de mest välbärgade? Nej – om det verkligen kniper så köper de vården utomlands. Det är alla Svenssons som månad ut och månad in betalar ungefär 10% av lönen till regionerna som får stå där och vänta. Och hoppas.

Många är med rätta upprörda över köerna på Arlanda. Med rätta upprörda över köerna för att hämta ut sitt pass. Men de köer som väcker min urilska det är vårdköerna.

Köerna till provtagning – som tvingar människor gå med ångest och oro i vardagen. Köerna till BUP - även för fjortonåringar med ätstörningar. Köerna till cancervård - även om det finns spridningsrisk.

Köerna till operation – som tvingar människor att vänta med onödig smärta och onödigt lidande.

Sverige ska vara ett välfärdsland. Sverige ska inte vara ett kö-land! Vård fördröjd är vård förnekad. Vi är redo att kapa köerna.


Senaste gången en kristdemokrat var socialminister – så halverade vi vårdköerna. Men vi drog också en viktig lärdom. Nämligen att om vi helt ska få bort köerna – då är enda vägen framåt att lägga ner landstingen. Eller regionerna som det heter idag.

Sverige har fler läkare än EU-genomsnittet – men de träffar betydligt färre patienter än sina europeiska kollegor. Vi lägger mer pengar på vården än EU-genomsnittet – men har lägst antal vårdplatser per capita. Det här är inte främst ett pengaproblem – det är ett systemproblem.

Våra grannländer – Norge och Danmark – hade länge samma system som vi. Men de tog mod till sig, avskaffade sina landsting, gjorde vården till ett gemensamt nationellt åtagande och kunde sedan kapa köerna.

Vårt system har tjänat oss väl – men i år fyller landstingen 160 år! Låt dem nu äntligen få gå i pension. Fram med guldklocka, blombukett och ge dem ett fint adjö! Nu ska vi göra Sveriges vård stark, modern och jämlik för oss alla!


Innan vi går vidare vill jag säga en sak till om välfärden. När vi är som svagast – då ska välfärden vara som starkast. Den ska göra att livet blir mer än bara en kamp för daglig överlevnad. Det löftet måste välfärden leva upp till – inte minst när vi blivit gamla.

Vi hoppas alla få leva länge – och man brukar ju säga att ett gott skratt förlänger livet.

Men idag är det alldeles för ofta så att leendets storlek beror på plånbokens tjocklek.

Därför föreslår vi kristdemokrater nu den största tandvårdsreformen sedan 2008. Med stärkt högkostnadsskydd och krav på att sjukvården följer upp behovet av tandvård.

Sverige ska inte vara ett land där banksaldot kan beräknas utifrån bredden på en äldre människas leende. Vi är redo att återgälda våra äldsta medmänniskors omsorg om oss. Nu är det hög tid att vi ler mot dem och säger: god tandvård ska ingen gå förutan!


Hennes namn var Adriana. För två somrar sedan dog hon till ljudet av smattret från en automatkarbin. Tolv år gammal. Skotten var inte avsedda för henne – men gängen sätter inget värde på människoliv. De struntar i vem som finns i närheten – även om det är ett barn.

Det finns fortfarande hopp om att barnamördarna kan dömas. Och jag hoppas att vi blir många på minneshögtiden den 2 augusti i Botkyrka. För Adrianas liv var värdefullt.

Hur ska man kunna bygga sig en framtid i vårt land – när våldet breder ut sig? Förnedringsrån mot ungdomar. 27 anmälda våldtäkter per dag. Och närmare 2 000 skjutningar dom senaste fem åren.

Trygghet har blivit den viktigaste faktorn vid val av bostad. På så sätt stängs dörrarna in i Svenssonlivet när de trygga områdena blir färre och bostadspriserna stiger. Vanligt folk drabbas mycket värre av vanstyre än de rika.

Den outsagda frågan som vi ställs inför i årets val är om folkhemmet ska bli ett grindsamhälle. Om vi måste låsa in oss själva – eller om vi ska göra det som krävs för att låsa in brottslingarna?

Tryggheten får inte blir en lyxvara för de rikaste! Vi är redo för att göra det som krävs - för att man ska kunna leva Svenssonlivet i alla delar av Sverige.


Vi kallar dom Adrianalagarna. Den samling reformer vi vill se genomförda för att ta tillbaka den demokratisk kontrollen - i alla stadsdelar. Efter mordet på polisman Andreas Danman samlades över 3 000 poliser bakom ett upprop för reformer. I stort överlappar deras önskemål med det vi vill genomföra.

Men de rödgröna - de säger nej:

Nej till straff för antisocialt beteende mot blåljuspersonal.

Nej till att göra det straffbart att vara med i ett kriminellt gäng.

Nej till utökad kameraövervakning.

Nej till straff för rymningar.

Nej till visitationszoner.

Nej till anonyma vittnen.

NEJ, NEJ, NEJ. Socialdemokraterna säger nej. Men Kristdemokraterna säger ja till att ge svensk polis de verktyg dom behöver. Vi är redo att bekämpa brotten.


Det är tydligt vilken skillnad politiskt ledarskap gör för kampen mot gängbrottslighet.

I Danmark gick rikspolischefen till Folketinget med en lista på åtgärder han ansåg sig behöva. Från höger till vänster slöt man upp och gav polisen det dom bett om – så kom den så kallade Bandepakken till.

I Sverige så gick även vår rikspolischef – hösten 2019 – till partierna med en lista. Vi var beredda att ge dem allt dom behövde. Men vet ni vad dom fick?

Hälften. Dom fick hälften av vad de bad om!

Skillnaden i utvecklingen den är slående. I Danmark så har antalet gängbrottslingar minskat med en tredjedel. Men här har den gångna våren varit den blodigaste i modern tid.

Magdalena Andersson pratar om att “ta tillbaka den demokratiska kontrollen”. Men då pratar hon inte om det platser där den gått förlorad som allra mest. Är det inte märkligt?

Svensk polis både kan – och kommer – kunna ta tillbaka den demokratiska kontrollen över våra gator – om de får rätt verktyg! Om de får den politiska uppbackningen dom behöver!

Det ska vi ge dem! Gängens välde ska falla – och gatorna återbördas till alla vanliga, hyggliga och hederliga människor som tillsammans bygger Sverige starkt!


Det bästa sättet att stoppa brottslighet på det är att förebygga brott. Så enkelt – samtidigt så svårt.

I en prisbelönt studie följde professor Per-Olof Wikström 700 ungdomar under deras uppväxt. Hans slutsats? Jag citerar: ”Vissa ungdomar är nästan immuna mot att begå brott, därför att de har en stark moral och stor självkontroll.”

Starka värderingar – förebygger brott.

Och värderingar formas i första hand via familjen. Och i det arbetet har föräldrar ett hemligt vapen: Den kravlösa kärlekens kraftfält. Denna kärlek drar barn till sina föräldrar. De vill vara hos sina föräldrar. De vill vara som sina föräldrar. Ingen tror på sin mamma och sin pappa så som ett litet barn.

Det är därför föräldrar – med kravlös kärlek och kärleksfulla krav – kan fostra barn till att respektera sig själv – och respektera andra.

Nej – ingen familj är perfekt. En del familjer är till och med destruktiva. Men i de breda lagren – i alla delar av samhället – så är ett tryggt föräldraskap det främsta värnet mot gatans värderingar och en kriminell livsstil.

Den som verkligen vill förebygga brott fokuserar på att bygga upp trygga familjer - inte fler fritidsgårdar. Den fokuserar på hur man sveper in samhället i goda värderingar – inte brottslingar i offerkoftor. Och den säkerställer att brott, våld och antisocialt beteende aldrig lönar sig. Vi är redo att bekämpa brotten. (Det börjar med familjen.)


Vi förstår vikten av trygga familjer och föräldrar för att bygga ett gott samhälle. Tyvärr kan man inte säga detsamma om de rödgröna. Titta bara på skillnaderna i familjepolitiken.

Vi vill införa en flexibel föräldraförsäkring – för att stödja familjerna. Dom vill tvångsdela föräldraförsäkringen – för att styra familjerna.

Vi vill sänka skatten för barnfamiljer – dom öppnar för återinförd fastighetsskatt.

Vi vill införa ett tak för hur stora barngrupper det ska få finnas på förskolan – och att skolplatser ska erbjudas utifrån närhetsprincipen. Dom vill se elever bussas till skolor i andra stadsdelar.

Vi vill bygga fler villor och radhus – så att möjligheten att leka på en egen gräsmatta inte ska bli ett privilegium bara för de rikas barn. Dom pressar kommunerna att välja bort småhus – och bara bygga hyresrätter.

Det här är inte raketforskning! Det finns inga trygga samhällen utan trygga familjer! När familjer må bra – så mår samhället bra!

Därför sätter vi familjen främst! Igår, idag och imorgon!


Politikens uppgift är inte att lösa människors alla problem – men vi kan sträva efter att göra livet lite lättare att leva.

Tyvärr känner många nu att politiken istället gjort det svårare att leva. Det har blivit dyrt att vara svensk – det har blivit för dyrt att vara svensk.

Vi har fått Magdapriser på elen! Bensinen! Maten! Och nu räntorna! Beräkningar visar att en genomsnittlig tvåbarnsfamilj kommer få ökade kostnader på över 50 000 kronor i år och nästa år.

Medelklassen kommer krympa. För de uppåtsträvande kommer livet med Villa, Volvo och Vovve hamna än längre bort. Man kommer tvingas arbete mer - för att få mindre.

Lägg en rödgrön fastighetsskatt ovanpå detta och vi kan säga “Bon voyage” till den svenska bostadsmarknaden.

Men bara om inget görs! Ta chansen i september att lägga om kursen och ge Sverige en ny ekonomisk politik – en ny start!


Så många har drabbats hårt – och fortsätter drabbas hårt – av de skenande elpriserna. Och när det kommer till elpriserna är det egentligen bara två saker man behöver veta:

Om de avstängda Ringhalsreaktorerna varit i drift denna vinter så hade elpriserna i stora delar av Sverige varit hälften av vad de nu istället blev. Hälften.

De rödgröna har hela mandatperioden aktivt arbetat för att stänga reaktorerna i Ringhals!

Så sent som hösten 2021 – gjorde vi ett sista försök att rädda Ringhals. Men Magdalena Andersson och Annie Lööf valde att driva igenom en tvångsstängning ... Sen kom smällen.

Nu när trollen står i farstun – låtsas såväl Andersson som Lööf att de egentligen vill värna vår kärnkraft att de är vänner till alla energislag ... Vad ska man säga ... Det ska vett till att skämmas.

Tvångsstängningen av Ringhals har fört med sig kraftigt ökade klimatutsläpp – och vanliga Svenssons har i praktiken fått skicka svindlade summor till de stora elbolagen.

De rödgröna berusade sig på sitt fanatiska kärnkraftsmotstånd – men det är vanligt folk som fått vakna upp med baksmälla.

Om du bor i ett hus i södra Sverige. Ta fram dina elräkningar från i år – och dra sedan av hälften. Den halva som är kvar – det är vad du fått betala extra.

Där har du Magdapriserna!

Vi har haft nog av kalla hus, avstängda fabriker och urblåsta sparkonton! Rösta för en ny start – och ny energi – för Sverige.


Med detta sagt till er som bor i södra Sverige – låt mig nu tala till dig som vill leva och bygga en framtid i norra Sverige.

För det första vill jag säga det att du gör ett klokt val. Inte bara för all den skönhet som finns i Norrland – dessa ljusa sommarnätter - utan även för att Norrland har ljusa framtidsutsikter. Företagen köar för att få investera där elen är billig och klimatsmart.

Eller kanske borde jag säga att Norrland har ljusa framtidsutsikter - om inte de rödgröna får fortsätta styra över energipolitiken.

För vad är det dom rödgröna svarat när vi tagit strid för mer kärnkraft i södra Sverige? Jo - de vill istället bygga fler kablar från norr till syd. För att kunna skicka mer norrländsk el söderut.... Dom vill helt enkelt sno er el!

De rödgröna vill sno Norrlands billiga el! (Som en del av en omvänd Robin Hood-politik)

Bor du norr om Dalarna – kan du inte rösta på socialdemokraterna i det här valet. Röstar du rödgrönt så röstar du mot din egen hembygd!

Det är Magdalena Anderssons styre som ska tas ur drift – inte den norrländska industrin. Rösta för en bättre framtid åt hela Sverige.


När jag så talar om dom skenande priserna och framtiden för alla vi som bor i det svenska hjärtlandet – då går det inte att hoppa över Magdapriserna på bensin och diesel.

De extra pålagor som den här regeringen lagt just på dieselpriset är en form av straffbeskattning av landsbygden. Så är det faktiskt!

Så sent som 2018 var dieseln några ören billigare än bensinen. Nu är den närmare fyra kronor dyrare per liter.

Var finns då Sveriges dieselbilar? Var har skatteskruven dragits åt? Jo – i det svenska hjärtlandet. I kommuner som Aneby, Ödeshög, Orust, Årjäng och Tanum är förbrukningen av diesel – per invånare – nästan dubbelt så stor som i de tre storstadskommunerna.

Ponera om man införde en speciell skatt bara på resor med tunnelbana – skulle det inte vara en straffbeskattning av Stockholm? Såklart det vore!

Vi accepterar inte denna orättvisa. Vi vill sänka bensinpriset med fem kronor och dieselpriset med nio kronor. Och självfallet ska både jordbrukarna och åkarna få ta del av sänkningen.

Vi ska ställa om – vi kan ställa om. Vi ska ta vårt ansvar. Men det ska göras rättvist och med ny grön teknik och utsläppsfri el!

För man ställer inte om Sverige genom att köra ifrån svenska folket. Man svalkar inte av klimatet genom att steka hjärtlandet. Man bygger inte en grön framtid genom att köra småföretagare i diket. Vad tjänar det till om gräset är grönt – om kon är död?

Vi är redo att ge rättvisa till hjärtlandet.


Med dessa Magdapriser på el och drivmedel kommer följdverkningar i resten av ekonomin. Ta bara matpriserna! Osten upp 15 procent. Mjölet upp 18 procent. Kycklingen 25 procent! För att inte tala om kaffet – upp 40 procent!

(En Piggelin – barnfamiljernas strandräddare – kostar nu tio kronor!)

Givet matpriserna kanske det finns de som tror att svenska bönder nu har sötebrödsdagar. I verkligheten är det tvärtom. De skenande kostnaderna för el, gödsel och diesel gör verksamheten för dyr – man tvingas lägga ner.

Lantbrukare beskriver detta som den värsta krisen i mannaminne. Gårdar som är generationers livsverk ligger för döden.

Frågan hänger i luften: Ska vi ha ett svenskt jordbruk även i framtiden – eller ska Sverige lägga sin hunger på annan mans tallrik?

Och skulle det finnas någon som tycker det senare är rimligt - så har jag två frågor. Ur vems mun ska det brödet tas? Och hur länge tror du andra länder accepterar att mat exporteras när deras egna priser skenar?

Sverige vore inte Sverige utan åkrar och ängrar. De flesta av oss kan spåra våra rötter ner i den svenska jorden. Den gav oss liv – nu måste vi hålla den vid liv. Kristdemokraterna är redo att trygga framtiden för svenskt jordbruk och svensk landsbygd.


Om ni bara visste hur det mullrar ute i bygderna. Än är det inte ett fullskaligt bondeuppror – det medger jag - men budkaveln går.

Och då finns det en sakupplysning som alla i det svenska hjärtlandet bör ta med sig: En röst på Centerpartiet är i praktiken en röst på Miljöpartiet.

En röst på Annie Lööf är en röst för att Stenevi och Bolund ska ha inflytande över jakten, skogen, vargen, jordbruket och drivmedelspriserna.

Vi kristdemokrater erbjuder dig som tidigare röstat på centern ett nytt hem. Och tittar man historiskt så har inte heller våra partier stått så långt ifrån varandra.

Vi kristdemokrater talar om små naturliga gemenskaper. Centern brukade tala om värdet av lokalsamhällen. Vi talar om subsidiaritet och förvaltarskap. Centern brukade tala om decentralisering och hushållning.

Och i slutdebatten -76 var det just en centerpartist – Thorbjörn Fälldin – som sa att ”Kristen livsåskådning och humanism (…) utgör en omistlig tillgång för vårt samhälle”.

(Men Centerpartiet har mält sig ur det släktskap vi en gång hade. De har bytt traktorn mot elsparkcykeln. Ni vet en sådan där som bara finns i innerstäderna – och som alltid tycks blockerar båda körriktningarna).

Har du tidigare röstat med Centerpartiet – rösta i år på Kristdemokraterna. Det är vi som kämpar för du ska kunna leva Svensson-livet utanför innerstäderna.


Jag vet att när jag så här öppet talar om Svenssonlivet som något önskat och önskvärt så kryper hånflinet fram hos den kulturradikala vänstern.

Dom älskar att håna medelklassen. ”Bo i villa och faktiskt tycka om det – till och med bygga en veranda!”. Ack så småborgerligt!

Hembygdsföreningen istället för radikal litteratur. Låta barnen springa genom en vattenspridare istället för att odla klimatskammen.

Jaja – låt dem bara gå på – vi klarar oss nog ändå! I grunden är det ju synd om dom. För de ser inte att vanliga människors vardagliga liv är det vackraste som finns i denna värld.

Ingen avantgardistisk musik är jämförbart med den skönhet som finns i att höra sina barn sjunga Den blomstertid nu kommer när läsåret är slut. Ingen molekylärgastronomisk middag slår njutningen i att få dela en stilla måltid med nära och kära. Och det mest storslagna som människor kan skapa upplevs inte genom att blicka ut över en modern skyline – det finner man genom att blicka in genom fönstret till ett hem fyllt av kärlek.

Denna oköpbara nåd kan inte politiken skapa åt människor. Den kan vi bara få ta del av genom att själva vara med och skapa den. Och det – mina vänner – är vad människor gör när de lever det vi kallar Svenssonlivet.

Fler borde få uppleva glädjen och skönheten som bor i de små gemenskaperna. Livet med villa, volvo och vovve är värt att försvara. Vanliga människors drömmar är värda att värna. En ny regering kommer stå på din sida


Vänner – mycket står på spel i detta val. Oavsett vilket alternativ som vinner kommer nästa regering få både möta alla de problem vi känner till - men också nya utmaningar.

Under de senaste åren har Sverige fått uppleva återkommande regeringskriser. Det beror i stort sett på att Socialdemokraterna är beroende av tre partier – V, MP och C – som vägrar tala med varandra.

Detta beroende av partierna längst ut på vänsterkanten är en anledning till varför så lite blivit gjort i så många av våra svåraste samhällsfrågor.

Men det finns ett alternativ – med Ulf Kristersson som statsministerkandidat – som i de svåra frågorna är eniga om lösningar. Ni har hört mig tala om några av dessa lösningar här idag.

Därför vill jag vända mig direkt till dig som annars brukar rösta på Socialdemokraterna. I detta val - låna ut din röst till borgerligheten.

Låt oss göra det som krävs för att lösa ut de svåra frågorna. För Sverige skull.

Låt oss lösa ut de frågor Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centerpartiet är idag är för splittrade för att lösa. För Magdalena Andersson kommer inte få samman Centerpartiet och Vänsterpartiet i för Sverige avgörande frågor.

Jag talar specifikt om migrationsfrågan, NATO- inträdet, brottsbekämpningen, vårdköerna och kärnkraften. Detta är områdena vi kommer prioritera.

Och efter det – om du inte gillar vad vi sedan föreslår – Kasta ut oss då! Men låt oss göra detta – ge oss möjligheten att lösa dessa problem – för Sveriges skull.

Det finns många socialdemokrater ute i kommunerna som kommer tacka dig i smyg. Låna ut din röst – bara denna gång – för Sveriges bästa.


Vi står inför svåra problem som land. Känslan av att något gått förlorat i vår samhällsgemenskap kommer inte ur intet.

Men vi som folk lider vare sig av maktlöshet eller rådlöshet – och därför får vi inte drabbas av håglöshet.

Jag vill tro – och jag vågar tro – att om vi samlar oss som land och väljer att ge Sverige en ny start – så kan det också bli en ny start för vår samhällsgemenskap.

Jag vill tro – och vill vara en del av – att detta val blir ett sätt för oss att komma samman – så vi kan bygga Sverige starkt igen.

När det kommer till kritan så vill vi ju alla – det stora flertalet i detta land – samma sak. Att fler ska få möjligheten att leva ett gott liv. Att orättvisor ska ställas till rätta. Att det som är trasigt ska bli helt.

Jag lovar inte att en ny regering – ett nytt ledarskap – kommer kunna göra allt rätt. Jag lovar inte ett liv med Villa, Volvo och Vovve – serverat åt var och en utan eget arbete. Men jag vågar lova att Sverige kan bättre.

Jag lovar att Kristdemokraterna kommer vara en garant för att vården, tryggheten, hjärtlandet.

Därför ber jag om din röst i årets val. Vi är redo för en ny regering.

Tack för ordet!

Källa

https://kristdemokraterna.se/arkiv/nyheter/2022/2022-07-05-ebba-buschs-tal-i-almedalen

Taggar