Skip to content

Claes Dahlbäck: Öppningstal vid Stora Ensos ordinarie bolagsstämma

Om

Talare

Claes Dahlbäck
Styrelsens ordförande

Datum

Plats

Marina Congress Center, Helsingfors

Tal

Bästa aktieägare, mina damer och herrar!
Det är en ära och en stor glädje för mig att hälsa er välkomna till Stora Ensos ordinarie bolagsstämma.
Bolagsstämman äger rum i en turbulent tid. Den globala ekonomin har drabbats av en jordbävning. Epicentrum låg på Wall Street i New York men konsekvenserna känns i hela världen.
Början till en ekonomisk nedgång kombinerad med alltför stort risktagande i USA:s finanssektor har lett till dramatiska påföljder. Den amerikanska finansbranschen och många andra marknader ligger i ruiner. Affärsbanker i USA och Storbritannien har mer eller mindre förstatligats. Utlåning till företag och konsumenter har praktiskt taget upphört på många marknader. Det har redan lett till allvarliga effekter för realekonomin. Bruttonationalprodukten krymper och arbetslösheten stiger. Det som för bara ett år sedan var stolthet över en lång stark konjunkturcykel fast med rädsla för inflation har nu ersatts av en chock över recessionen och en rädsla för deflation.
Alla påverkas och Stora Enso är inget undantag. Att våra kunder får problem innebär påfrestningar även för aktieägare och anställda. Omsättningen minskade förra året och så gjorde även vinsten.
I den här situationen har företagets tidiga åtgärder för att säkerställa en hållbar råvarutillförsel, effektivisering av verksamheten och begränsning av produktionen, tillsammans med flera andra initiativ, visat sig kloka, om än smärtsamma.
Och det här är inte slutet på nedgången. Vi kanske befinner oss snarare i slutet av en början. Idag finns inget som tyder på att inledningen av detta år ska bli bättre än slutet på det förra. Men jag vill försäkra er om att styrelsen och vår ledning är beredda att göra vad som krävs för att klara den svåra situationen.
I slutändan kommer Stora Enso att både överleva och blomstra. Stora Ensos CEO, Jouko Karvinen, kommer att berätta mer i detalj om företagets åtgärder för att klara finanskrisens utmaningar och den allvarliga nedgången i realekonomin. 
Trots dagens mörker behöver vi också se framåt.
Vid förra ordinarie bolagsstämman påminde jag er om att vi hade skäl att vara stolta över vårt företag. Två nationella företag har tillsammans skapat ett ledande europeiskt bolag med inriktning på skogsprodukter och med större delen av försäljningen utanför Norden. Idag vill jag lägga till ett nytt perspektiv och ytterligare skäl till att vara stolta över ett framtida blomstrande Stora Enso.
För vissa är skogsindustriföretagen en del av det globala miljöproblemet. Men vi vill i stället se oss själva som en del av lösningen.
Stora Enso har inlett en resa från att ha varit ett skogsindustriföretag till att bli ett företag med fiberbaserade lösningar. Vi är ett globalt pappers-, förpacknings- och skogsproduktföretag. Vi kommer att vara ett innovativt företag som erbjuder hållbara lösningar för att möta kundernas – och i slutändan konsumenternas – behov av förpackningar och utvalda pappersslag. Det kommer att hjälpa våra kunder och slutanvändare att minska utsläppen av koldioxid. Hela företaget är berett att röra sig uppåt i värdekedjan genom att tillföra våra produkter mer kunskap – innovation – kunnande som ger långtgående fördelar för såväl klimatet som vårt företag.
Vi kommer dessutom att fokusera mer på tillväxtmarknader som Kina och Latinamerika med stora krav på ekologiska lösningar i och med ett ökande behov av förpackningar. Med andra ord har vi gått ifrån att vara vad som i vissa människors ögon är ett ”naturresursplundrande skogsindustriföretag” till ett förpacknings- och pappersföretag som faktiskt kommer att bidra till att rädda jorden.
Så, medan vi kämpar med omedelbara utmaningar vet vi i vilken riktning vi ska söka lösningarna – för marknaden, för oss själva och för vår planet.
Mina damer och herrar!
Förändring är det enda konstanta i en global verksamhet. Nyckeln till framgång är att hantera förändringar proaktivt.
Vi aktieägare i Stora Enso behöver utsträcka vårt tack till alla anställda och vår ledning för att ha påbörjat och fortsatt förändringen i dessa tuffa tider.
Styrelsens viktigaste uppgift är också att hitta rätt koncernchef för att leda bolaget och att stödja den personen så att hon/han kan göra det absolut bästa jobbet. Vid förra bolagsstämman fick vi reda på att vi hade anställt en riktig fighter. Nu, ett år senare, vet vi att vi har en handlingskraftig ledare. Vi är uppriktigt glada över att ha Jouko Karvinen vid rodret nu när det är tungrott och när framtiden är full av svindlande möjligheter.
Jag vill än en gång hälsa er välkomna till Stora Ensos bolagsstämma!
Jag föreslår att Tomas Lindholm bjuds in som ordförande för stämman.

Taggar