Skip to content

Carl XVI Gustaf: Högtidstal vid nationaldagsfirande på Skansen 2022

Om

Talare

Datum

Plats

Skansen

Tal

Kära nationaldagsfirare,

Tänk om det fanns ett tecken. Ett tecken för vår sammanhållning och gemenskap. Vår frihet och självständighet.  Vår historia och vår framtid.

Tänk om det fanns ett tecken för de värden vi håller högt: Demokrati. Jämlikhet. Grundläggande fri- och rättigheter.

Och tänk om detta tecken kunde ena och förena alla i vårt land. Oavsett ålder, bakgrund, ställning eller politisk uppfattning.

Kära nationaldagsfirare!

Det finns ett sådant tecken! Och i dag ser vi det överallt – här på Skansen, runtom i landet och på olika platser ute i världen:

Vår svenska flagga, den blågula korsfanan. Den är tecknet för Sverige, symbolen för vårt gemensamma hem.

Man kan tycka att det är gammaldags, att hissa en flagga. Och det kanske är sant.

Men det flaggan står för är i högsta grad aktuellt: Vår demokrati. Vårt självbestämmande. Friheten att forma vår egen framtid.

Allt detta blir extra tydligt mot bakgrund av det som nu händer i vår omvärld. Varje dag får vi nya bilder och vittnesmål från kriget i Ukraina – och från andra krig och konflikter. De påminner oss, om att fred och frihet aldrig kan tas för givet.

"Vår svenska flagga, den blågula korsfanan. Den är tecknet för Sverige, symbolen för vårt gemensamma hem.
Man kan tycka att det är gammaldags, att hissa en flagga. Och det kanske är sant. Men det flaggan står för är
i högsta grad aktuellt: Vår demokrati. Vårt självbestämmande. Friheten att forma vår egen framtid.”
H.M. Konungen

I morgon fyller den svenska marinen 500 år. Den är en av tre försvarsgrenar som i dag skyddar vårt land. Vid kusterna och till havs, på land och i luften.  

Alla som bär Försvarets uniformer – anställda, värnpliktiga och frivilliga, ja, även jag själv,bär en svensk flagga på vänster arm. Jag vågar påstå att vi alla gör det med stolthet. Som en del av en större gemenskap.

På samma sätt kan vi alla glädjas när våra duktiga idrottare håller den svenska fanan högt på idrottsarenor runtom i världen. 

När svenska kulturskapare inom film, musik och litteratur låter tala om sig i utlandet. 

Eller när svenska innovationer bidrar till att möta de stora globala utmaningarna inom miljö, hälsa och välfärd.

Ja, det finns mycket som vi kan vara stolta över med vårt land. Och vi har mycket att fira, i dag på Sveriges nationaldag!

Min farfars farfar, kung Oskar II, införde seden att hissa flaggan över Kungliga slottet. Där vajar den än i dag, ett och ett halvt sekel senare. 

Och jag vill avsluta med att citera några rader ur en av kung Oskars många dikter:

”Hissa flaggan, ärad utav världen,
hissa den i högsta topp!”

Den uppmaningen tycker jag håller än i dag. 

Och med de orden vill jag önska er alla en riktigt glad nationaldag!

Taggar