Skip to content

Annie Lööf: Tal på Järvaveckan 2017

Om

Talare

Annie Lööf
Partiledare

Datum

Plats

Järva

Omständigheter

Centerpartiets partiledare Annie Lööfs tal på Järvaveckan 2017.

Tal

Solen skiner. Även på Järvafältet. För trots problem som finns med utanförskap och arbetslöshet, lågt valdeltagande, hedersbrottslighet och otrygghet så finns det också ljusglimtar. Möjligheter. Framtidstro.
Låt solen ikväll vara ett tecken på det.

Jag är glad att vara här tillsammans med er.

Jag är imponerad över Ahmed Abdirahman och alla eldsjälar som gjort detta möjligt.

För tolv år sedan bestämde jag mig för att bli politiker.

Jag var trött på att andra bestämde ovanför mitt huvud, trött på att inte bli lyssnad på. Jag ville vara med och bygga någonting nytt.

För tolv år sedan började den resa som fört mig hit idag.
Det har varit intensiva år. Fyllda av upplevelser. Jag har lagt ner mycket tid, kommit hem sent många kvällar, efter middagen, efter läggdags. Läst otaliga och långa PM. Men jag har gjort det av en anledning.
Jag har gjort det för att jag brinner för att förändra.
Det finns mycket som är bra i Sverige, som vi ska vara stolta över och ta vara på. Men det finns också utmaningar och problem som vi måste göra någonting åt. Som jag vill göra någonting åt.
Politik är att kunna påverka. Det är ett verktyg för att göra sin röst hörd och kunna förändra samhället i den riktning man vill.
För mig handlar det om fler jobb och fler företag i hela landet.
Om en bättre miljö.
Och det handlar om att kunna känna trygghet.
Var man än bor, vem man än är.
Jag brukar prata om att Sverige klys.
Mellan dånande tillväxt och skriande utanförskap.
Mellan dem som är arbetslösa och dem som har ett jobb.
Mellan välmående stadsdelar och platser där brottsligheten ökar och kriminaliteten kryper längre ner i åldrarna.
Klyftan går även mellan om man får den hjälp man behöver när man är sjuk, och köerna till sjukvården som blir allt längre i vissa delar av Sverige.
Men även när det kommer till skolan.
Om eleverna får med sig tillräckliga kunskaper och den hjälp de behöver för att nå målen.
Det finns också en klyfta när det kommer till delaktighet i samhället.
I tilliten till politiker, till myndigheter och institutioner.
Om man tror att politiker kan lösa de problem man ser i samhället, som kanske finns i ens absoluta närhet – på gatan där man själv bor.
Eller om man känner sig bortglömd och hopplösheten istället slagit rot.
Att inte kunna påverka sin egen situation, att vara fast utan kraften att förändra.
Det leder till hopplöshet. Till brist på framtidstro.
Det är vår plikt. Det är vår skyldighet som politiker att göra någonting åt detta.
Varje del av Sverige måste få uppmärksamhet.
Varje människa förtjänar det.
Känslan måste vara att det finns politiker som för min talan, som har hört min röst och är beredda att ta upp kampen för min sak. Oavsett om det handlar om fler jobb, bättre villkor för företagen, ökad trygghet, bättre skola eller en mer tillgänglig sjukvård.
Denna vecka är ett viktigt demokratiskt verktyg. I år kommer partiledare för alla partier som är representerade i Stockholms stadshus. Det är en bra laguppställning.
För det finns ett stort engagemang för frågorna som kommer att diskuteras här.
Men. Det räcker inte att bara komma hit en dag på året.
Varje parti måste ha en politik som gör skillnad.
Som gör skillnad årets alla dagar.
Jag reser mycket.
Det är en av de viktigaste delarna i mitt uppdrag. Att träffa människor i er vardag, ta en kopp kaffe tillsammans. Vara tillgänglig. Prata. Men framförallt lyssna.
Det är i mötet med människor, som man också kan förstå varandra och vilka utmaningar som finns. Det går inte att sitta på ett kontor i centrala Stockholm och tro att man vet allting om världen.
Det går inte att läsa sig till hur det är att växa upp i Malmö.
Hur det är att vara företagare i Husby eller gå i skolan här i Spånga.
För att verkligen förstå behöver man träffa de människor som vet.
Denna vår har jag besökt områden i Göteborg där arbetslösheten är hög. Eldsjälar i Stockholms förorter. Jag har pratat med poliser i Småland, suttit ned med boende i Rosengård i Malmö i. Träffat företagare allra längst upp i norr.
För något år sedan bodde jag hemma hos Sara Nadif i Norsborg, Botkyrka.
Jag har en tydlig bild över vad jag tycker behöver förändras och vad som är Centerpartiets roll i detta.
Centerpartiet har fem viktiga uppgifter i svensk politik idag.

 • Vi står för att hela landet ska leva. Oavsett om du bor i staden, förorten, på landsbygden ska du kunna göra din röst hörd. Få den sjukvård du behöver, när du behöver det. Skolan barnen går i ska ge dem tillräckliga kunskaper
 • Vi behöver skapa ett bättre företagsklimat som tydligt uppskattar företagarens insatser och gör att fler vill starta företag, i förorten, på landsbygden, i stan.
 • Vi måste göra mer för att lyckas bättre med integrationen. Framförallt när det kommer till jobb och språk, utbildning. Vi måste också riva de murar som idag finns runt omkring arbetsmarknaden för dem som inte är födda i Sverige. Vi behöver fler jobb som inte kräver krav på utbildning.
 • Vi behöver en miljöpolitik som gör skillnad, som innebär resultat för miljön. Miljö- och klimatfrågor är framtidsfrågor som kräver ett bättre ledarskap.
 • Vi ska stå upp för trygghet, för att rättsstaten ska finnas i hela landet.
Det är stora uppgifter.
Men tvivla aldrig på att Centerpartiet är beredda att göra jobbet.
Vi är beredda att göra det som krävs.

Jobben

Handlaren Daniel Özer driver ICA Nära i Västerås-stadsdelen Vallby.
I ena hörnet av hans butik finns en hamburgerrestaurang, i det andra finns matvaror från världens alla hörn.
Jag besökte honom i våras. Daniel är en stor inspiratör. En entreprenör ut i fingerspetsarna.
Han driver ett framgångsrikt företag och tar samtidigt ett stort samhällsansvar.
Daniel är själv uppvuxen i området. För honom är ICA-butiken hans livsprojekt, för andra öppnar affären den första dörren in på arbetsmarknaden.
Många av Vallbys ungdomar får jobb eller möjlighet att praktisera i hans butik. Unga får chansen att visa vad de går för, de får arbetslivserfarenhet och Vallby fler jobb.
Han sätter upp tydliga regler och erbjuder dem en viktig biljett in i arbete.
Daniel är en kraft att räkna med och en förebild för andra.
Han står för jobb, för framtidstro. Han visar i ord och handling att företagande kan förändra samhället.
Detta kan gälla oavsett var i landet ett företag finns.
Företagarens roll kan inte nog understrykas. För integrationen, för tillväxten. De är motorn i svensk ekonomi. Att fler väljer att starta företag är helt avgörande. Fler måste våga pröva sina vingar och tro på sin idé.
Men det går inte att kräva att människor ska ta risker, skuldsätta sig och jobba dag och natt om man inte får något tillbaka.
Om inte politiken ser på företagaren som en hjälte. En hjälte som förutom att skapa jobb till sig själv och andra bidrar till den gemensamma välfärden.
Om inte företagaren kan få bedriva sin verksamhet utan att riskera skadegörelse, stöld och trakasserier.
Att skapa ett gott företagsklimat innebär att man sänker kostnaderna och gör det lättare att vara företagare.
Det innebär att företagaren ska kunna vara trygg i att inte råka ut för ett brott. Inte för bluffakturor eller skadegörelse.
Det innebär också att man tar bort onödigt krångel och regleringar som hindrar entreprenören. Att det blir lättare att driva eget.
Här har regeringen och Socialdemokraterna tyvärr misslyckats. Här behövs en annan politik.
Regeringen har inte småföretagens perspektiv.
Stefan Löfven tar inte ställning för handlaren på torget, för butiksägaren, skräddaren, snickaren.
För alla dem som sliter dag ut och dag in för att få vardagen och ekonomin att gå ihop. Det beklagar jag.
Företagaren är en förebild. Att kunna försörja sig själv, förverkliga sin dröm – det ska leda till uppskattning inte till straffbeskattning.
Fler företag är viktigt för integrationen. Ett jobb är nämligen den finaste biljetten in i det svenska samhället. Ska vi lyckas bättre med integrationen så behövs fler jobb.
Fler som kräver högre utbildning men också jobb där man inte behöver ha gått flera år på universitet eller högskola.
Fler jobb utan krav på utbildning.
Vi befinner oss i en ekonomisk högkonjunktur, då är det naturligt att jobben bli fler, eftersom hjulen i ekonomi snurrar fort.
För den som har en akademisk examen och talar flytande svenska är chanserna att få jobb stor. Men för den som har en kort utbildningsbakgrund ser det mörkare ut. Där är arbetslösheten hög, där biter utanförskapet sig fast.
Så kan vi inte ha det.
Människor måste ha en chans att få jobb även om de inte är födda i Sverige. Men för att det ska vara möjligt behövs förändringar.

 • Vi behöver som sagt fler jobb som inte kräver någon längre utbildning, som ger egen lön och en bättre inkomst än låga bidrag.
 • Vi måste ha ett företagsklimat med bättre villkor för småföretagen.
 • Det måste bli billigare att som företagare anställa någon som inte tidigare haft ett jobb. Sänkta arbetsgivaravgifter är ett viktigt verktyg för att fler jobb ska växa fram.
 • Det ska inte krävas djupgående kunskaper i svensk byråkrati för att kunna starta ett företag.
 • Man måste få behålla mer av sin lön om man har låg inkomst, så att det lönar sig bättre att jobba.
 • Arbetsförmedlingen måste förändras. Det fungerar inte som det är idag då få som söker hjälp faktiskt får ett jobb. Vi vill därför göra om Arbetsförmedlingen helt och istället låta företagare som är experter på att få människor i jobb sköta matchningen.
Statsminister Stefan Löfven har lovat tusentals nya jobb, 32 000 traineejobb, fler jobb via beredskapsjobb, utbildningskontrakt och annat. Listan på ord kan göras lång, men listan på hur många som fått jobb är tyvärr allt för kort.
Det är faktiskt fler som varit i rymden än som fått ett av Stefan Löfvens traineejobb.
Det visar att det behövs en ny regering efter valet nästa år.
Det visar att Sverige behöver det ledarskap som Centerpartiet står för.
Att alla jobb behövs.

Miljö

Miljö och klimat. Det är framtidsfrågor.
Något som varje människa borde fundera över.
Något varje företag måste tänka på.
För tar vi inte varningsklockorna på allvar nu kommer vi ångra det i framtiden.
Tyvärr går utvecklingen när det gäller klimatutsläppen åt fel håll. Utsläppen ökade i Sverige under förra året, efter att tidigare ha sjunkit.
Det är allvarligt.
Det är ett allvarligt misslyckande för klimatet.
Miljöpolitik för mig handlar om att kunna nå resultat. Om att genomföra förslag som minskar utsläppen, som gör det lättare för företag så väl som enskilda människor att välja det mest klimatsmarta alternativet. Ha effektiva styrmedel som gör det dyrare att skita ner miljön. Men som gynnar den som väljer det som är bra för klimatet.
Centerpartiet vill genomföra en grön skatteväxling där vi höjer skatten på det som förstör miljön och istället sänka den på jobb och företag.
Vi vill ge en rejäl bonus om man köper en ny miljöbil som släpper ut mindre.
Vi vill inte straffa dem som behöver bilen utan istället se till att bilarna kör på förnybart bränsle.
Vi vill bana vägen för fler smarta uppfinningar. Produkter från svenska företag gör redan idag skillnad. De minskar utsläppen världen över. Men vi behöver fler klimatsmarta lösningar som skapar fler jobb och minskar utsläppen.
Vi måste tro på de tekniska framstegen. Vi måste använda tekniken som en hävstång för att lösa klimatutmaning.
Klimatsmarta lösningar som leder till jobb och tillväxt. Det är den vägen vi måste fortsätta vandra. Vi måste tillbaka till den politik som kombinerade ökad tillväxt och fler jobb med minskade utsläpp.
Mina vänner, det är möjligt.
Centerpartiet har gjort det förut. Vi kan göra det igen.
Men då krävs det ett parti som vet hur en effektiv klimatpolitik ser ut.
Som har vad som krävs.
Det krävs ett starkt Centerparti.

Trygghet

Hemma måste vara en trygg plats.
Jag vill kunna släppa ut min dotter utanför dörren för att leka. Utan att vara orolig för att någon ska hända henne.
Samma sak borde gälla för alla barn, oavsett var i Sverige de växer upp.
Men möjligheten att känna trygghet utmanas om brottsligheten ökar och Polisen inte har resurser nog.
Det finns platser i Sverige där våldet är långt borta och kriminaliteten låg men också platser där våldet istället ständigt är närvarande.
Våld som kryper längre ned i åldrarna. Där gränsen för att ta till dödligt våld snabbare suddas ut.
Gängkriminaliteten ökar. Liksom sexualbrott och bedrägerier. Inbrott, rån och stölder klaras inte upp i tillräckligt hög utsträckning.
Detta påverkar tryggheten och tilltron till rättssamhället.
Jag vill varken svartmåla eller skönmåla. Är problemen det enda man ser så skyms sikten även för vilka lösningar som behövs. Men ser man inte problemen kan man inte heller göra någonting åt dem.
Centerpartiet satsar därför stort på Polisen de kommande åren. Fler Poliser och fler åklagare så att fler brottslingar kan lagföras.
Vi satsar pengar på att förhindra terrorbrott och radikalisering.
Vi har i flera år markerat stenhårt mot hedersbrottslighet och för barn och kvinnors frihet.
Så att tryggheten, rättsstaten för hela samhället, säkras i hela landet.
Det måste finnas ett grundmurat förtroende för polisen, och de måste få de resurser de behöver för att kunna göra sitt jobb.
Vi måste också satsa mer på en trygg stadsplanering.
Så det inte är möjligt att stenkastare kan hindra ambulans och polis från att göra sitt jobb. Rädda liv.
Det kan handla om kameraövervakning på vissa platser, om bättre belysning och inte minst om att bygga på ett sätt som ökar tryggheten och minskar möjligheterna till kriminella handlingar.
Öppna upp områden så att den som promenerar har bra sikt och överblick. Sätta in ordentlig belysning, bygga bort gångbroar som det är enkelt att kasta sten på blåljuspersonal från.
Mörka tunnlar, otrygga cykelvägar – här måste man hitta andra lösningar. Helt enkelt planera smartare så att man kan känna sig trygg utomhus där man bor.
Centerpartiet vill satsa 280 miljoner över fyra år på detta. Riktat till de områden som är utpekade som särskilt utsatta.
Målet är självklart.
Vi ska kunna känna trygghet oavsett var i landet vi bor.
För tryggheten är till för alla, inte bara för den som bor i ett välmående villakvarter.

Avslutning

Jag är i grunden optimist.
Jag tror att det mesta är möjligt, bara att en del saker tar lite längre tid.
Jag tror på förändringens kraft, att saker inte behöver vara som de alltid har varit.
Den situation du befinner dig i dag behöver inte vara där du är imorgon.
Du definieras inte av var du kommer ifrån utan vart du är på väg.
Jag vill stå för ett optimistisk och framtidsinriktat ledarskap som inte fastnar i problemen utan som höjer blicken och se lösningarna.
För det finns hopp om en bättre framtid.

Nästa år är det val.
Centerpartiet står för det nya ledarskap Sverige behöver.

Tack.

Taggar